Teori ve Tarih

Gerçek, 11 Şubat 2015
”Ekonomi politik, çağdaş burjuva toplumun teorik tahlilidir.” Friedrich Engels Marksizmin kaynaklarından birini ekonomi politiğin eleştirel aşılması oluşturur. Marksizm, burjuva bilimi olan ekonomi politiğin yaptığı burjuva toplumun tahlilinin eleştirisini yaparak onu aşar. Ne var ki, bu eleştirel aşma bir çırpıda gerçekleşmez; bir süreç boyunca adım adım gerçekleşir. Nicelikten niteliğe sıçrama süreçsel gelişimin son halkasıdır.
Gerçek, 28 Ocak 2015
Bundan 94 yıl önce, 1921 yılında, 28 Ocak gününü 29 Ocak gününe bağlayan gece, Türkiye burjuvazisi, Türkiye komünistlerine karşı ilk caniyane saldırısını yaptı. Burjuvazinin adamları, başlarında o dönemin komünistlerinin önderi olan Mustafa Suphi olmak üzere 15 komünisti Trabzon açıklarında bir takada öldürtüp denize attı.
Gerçek, 28 Ocak 2015
Dayanamadı Aysel Yukarıgöz’ün yanık ana yüreği: “Benim dört oğlum daha var. Onları da aynı Ramazan gibi yetiştireceğim,” diye bağırdı.
Gerçek, 8 Aralık 2014
Sungur Savran, Kurtar Tanyılmaz ve E. Ahmet Tonak’ın hazırladıkları Marksizm ve Sınıflar başlıklı makaleler derlemesi Yordam Kitap tarafından yayınlandı. Kitapta hazırlayanların dışında Burak Gürel, İrfan Kaygısız, Meryem Kurtulmuş, Mustafa Kemal Coşkun ve Özgür Öztürk’ün yazıları yer alıyor.
Sungur Savran, 18 Kasım 2014
Bürokratik olarak yozlaşmış işçi devletlerinin tarihinde dönemsel olarak ortaya çıkan bir politik devrim dinamiği çarpıcı biçimde mevcuttur, ama bu patlamaların hiçbiri zafere ulaşmamıştır. Bu sonuç çok önemlidir ve 1989’da ne olduğunu anlamak için anahtar rolü oynar.
Gerçek, 17 Kasım 2014
Eski adıyla Cihan Harbi veya Harbi Umumi, bugünkü adıyla Birinci Dünya Savaşı, 1914 Temmuz sonunda patlak vermişti. Ama Osmanlı devleti savaşa Kasım başında girdi. Kasım 2014’te bu uğursuz olayın 100. yıldönümünü yaşıyoruz. Osmanlı savaşa büyük iddialarla ve imparatorluğun genişlemesi düşleriyle girdi. Savaşan askerlerin, soykırıma uğrayan Ermenilerin, hastalık ve açlık dolayısıyla kırılanların sayısını toplarsanız üç milyonu aşkın insanın hayatını yitirdiği gerçeğiyle karşılaşırsınız. Buna karşılık, savaş bittiğinde altı yüzyıllık imparatorluğun yerinde yeller esiyordu!
Gerçek, 20 Ağustos 2014
1905 devriminde başkent Petrograd Sovyeti’nin başkanı, 1917 Ekim Devrimi’nin iki büyük önderinden biri, Komintern’in kurucu önderlerinden, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve komutanı, Sovyet devletinin bürokratik yozlaşması karşısında eski kadrolar arasında neredeyse tek başına devrimci Marksist programın yılmaz savunucusu, Dördüncü Enternasyonal’in kurucusu, Marksizme büyük teorik katkılarda bulunmuş teorisyen, azgelişmiş ülkelerde sürekli devrim, yozlaşmış işçi devletlerinde ise politik devrim programlarının mimarı, geçiş programı fikrini Marksizmde sistematik hale getiren önder...
Sungur Savran, 8 Ağustos 2014
Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman-Türk hâkim sınıfları Birinci Dünya Savaşı'na yepyeni fetihler yapabilmeyi hayal ederek girdiler. Bunun yerine ellerinde ne var ne yok her şeyi kaybettiler. Bir bakıma Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Ava giden avlanır! "Bir koyup üç almak" isteyenlere hatırlatılır.
Gerçek, 25 Nisan 2014
AKP hakkında ilk Marksist kitap! Türkiye 10 yılı aşkın süredir AKP’nin sultası altında. Seçimlerde elde ettiği büyük çoğunluklar sayesinde Erdoğan işçi sınıfının bütün savunma mevzilerine saldırıyor, Alevilere karşı ikiyüzlü bir tehdit politikası güdüyor, kadınların kazanılmış haklarını tarumar ediyor, gençleri itaatkârlaştırmak için elinden geleni yapıyor, Kürtlere karşı bir oyalama ve çürütme politikası izliyor, İsrail’e saldırır gibi yapıp emperyalizmle anlaşma içinde Türkiye’yi maceralara sürüklüyor.
Gerçek, 26 Mart 2014
Kurucu Meclis, 1789 Fransız Devrimi’nde ortaya çıkmış bir olgudur. Fransa’da devrimin anayasal bir cumhuriyetle taçlanmasında baş rolü oynayan parlamenter yapının adıdır. Fransız Devrimi’nden sonra tüm dünyada demokrasi mücadelesi veren halk kitleleri için kurucu meclis talebi büyük bir önem taşımış, halkın kendi geleceğini belirleme özleminin ifadesi olmuştur.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri