Teori ve Tarih

Gerçek, 8 Aralık 2014
Sungur Savran, Kurtar Tanyılmaz ve E. Ahmet Tonak’ın hazırladıkları Marksizm ve Sınıflar başlıklı makaleler derlemesi Yordam Kitap tarafından yayınlandı. Kitapta hazırlayanların dışında Burak Gürel, İrfan Kaygısız, Meryem Kurtulmuş, Mustafa Kemal Coşkun ve Özgür Öztürk’ün yazıları yer alıyor.
Sungur Savran, 18 Kasım 2014
Bürokratik olarak yozlaşmış işçi devletlerinin tarihinde dönemsel olarak ortaya çıkan bir politik devrim dinamiği çarpıcı biçimde mevcuttur, ama bu patlamaların hiçbiri zafere ulaşmamıştır. Bu sonuç çok önemlidir ve 1989’da ne olduğunu anlamak için anahtar rolü oynar.
Gerçek, 17 Kasım 2014
Eski adıyla Cihan Harbi veya Harbi Umumi, bugünkü adıyla Birinci Dünya Savaşı, 1914 Temmuz sonunda patlak vermişti. Ama Osmanlı devleti savaşa Kasım başında girdi. Kasım 2014’te bu uğursuz olayın 100. yıldönümünü yaşıyoruz. Osmanlı savaşa büyük iddialarla ve imparatorluğun genişlemesi düşleriyle girdi. Savaşan askerlerin, soykırıma uğrayan Ermenilerin, hastalık ve açlık dolayısıyla kırılanların sayısını toplarsanız üç milyonu aşkın insanın hayatını yitirdiği gerçeğiyle karşılaşırsınız. Buna karşılık, savaş bittiğinde altı yüzyıllık imparatorluğun yerinde yeller esiyordu!
Gerçek, 20 Ağustos 2014
1905 devriminde başkent Petrograd Sovyeti’nin başkanı, 1917 Ekim Devrimi’nin iki büyük önderinden biri, Komintern’in kurucu önderlerinden, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve komutanı, Sovyet devletinin bürokratik yozlaşması karşısında eski kadrolar arasında neredeyse tek başına devrimci Marksist programın yılmaz savunucusu, Dördüncü Enternasyonal’in kurucusu, Marksizme büyük teorik katkılarda bulunmuş teorisyen, azgelişmiş ülkelerde sürekli devrim, yozlaşmış işçi devletlerinde ise politik devrim programlarının mimarı, geçiş programı fikrini Marksizmde sistematik hale getiren önder...
Sungur Savran, 8 Ağustos 2014
Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman-Türk hâkim sınıfları Birinci Dünya Savaşı'na yepyeni fetihler yapabilmeyi hayal ederek girdiler. Bunun yerine ellerinde ne var ne yok her şeyi kaybettiler. Bir bakıma Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Ava giden avlanır! "Bir koyup üç almak" isteyenlere hatırlatılır.
Gerçek, 25 Nisan 2014
AKP hakkında ilk Marksist kitap! Türkiye 10 yılı aşkın süredir AKP’nin sultası altında. Seçimlerde elde ettiği büyük çoğunluklar sayesinde Erdoğan işçi sınıfının bütün savunma mevzilerine saldırıyor, Alevilere karşı ikiyüzlü bir tehdit politikası güdüyor, kadınların kazanılmış haklarını tarumar ediyor, gençleri itaatkârlaştırmak için elinden geleni yapıyor, Kürtlere karşı bir oyalama ve çürütme politikası izliyor, İsrail’e saldırır gibi yapıp emperyalizmle anlaşma içinde Türkiye’yi maceralara sürüklüyor.
Gerçek, 26 Mart 2014
Kurucu Meclis, 1789 Fransız Devrimi’nde ortaya çıkmış bir olgudur. Fransa’da devrimin anayasal bir cumhuriyetle taçlanmasında baş rolü oynayan parlamenter yapının adıdır. Fransız Devrimi’nden sonra tüm dünyada demokrasi mücadelesi veren halk kitleleri için kurucu meclis talebi büyük bir önem taşımış, halkın kendi geleceğini belirleme özleminin ifadesi olmuştur.
Sosyalizm eğilimli ülkelerin oluşturduğu sistemin yıkılması, dünyada yeni bir gericiliğin egemenliğine yol açtı. Bu ülkelerde “Leninizm” olarak uydurulmuş teori ve pratiğin yanlışlanması; Marksizmin ve Lenin’in görüşlerinin çürütülmesi olarak algılandı. Burada ideolojik fatura, Marx’a, Engels’e, Lenin’e çıkarıldı.
Sungur Savran, 3 Şubat 2014
Evet, AKP döneminde askerin gücü gerilerken polisin gücü yükselmiştir. Ama silah gücü bakımından iki kurum karşılaştırılamaz. Polisin orduyu yanına almaksızın darbe yapması olanaklı değildir.
Gerçek, 25 Ocak 2014
Yirmi yedi yaşımı göstermediler bana… Hem de iki kez… Ben her Ocak’ta iki kez yanarım… Bu nedenle sönmez nârım… Bu yüzden ben genç ihtiyarım…

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri