Teori ve Tarih

Sosyalizm eğilimli ülkelerin oluşturduğu sistemin yıkılması, dünyada yeni bir gericiliğin egemenliğine yol açtı. Bu ülkelerde “Leninizm” olarak uydurulmuş teori ve pratiğin yanlışlanması; Marksizmin ve Lenin’in görüşlerinin çürütülmesi olarak algılandı. Burada ideolojik fatura, Marx’a, Engels’e, Lenin’e çıkarıldı.
Sungur Savran, 3 Şubat 2014
Evet, AKP döneminde askerin gücü gerilerken polisin gücü yükselmiştir. Ama silah gücü bakımından iki kurum karşılaştırılamaz. Polisin orduyu yanına almaksızın darbe yapması olanaklı değildir.
Gerçek, 25 Ocak 2014
Yirmi yedi yaşımı göstermediler bana… Hem de iki kez… Ben her Ocak’ta iki kez yanarım… Bu nedenle sönmez nârım… Bu yüzden ben genç ihtiyarım…
Gerçek, 16 Eylül 2013
Bu kitap, Marx’ın en az yirmi beş yılda ürettiği Grundrisse’nin, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın, Ücret-Fiyat ve Kâr’ın ve Kapital’in dört cildinin ana görüşlerini içeriyor. Bu çalışma Marx’ın uzun yıllar emek vererek yarattığı ekonomi politik eleştiriyi temel noktalarda ortaya koymayı amaçlıyor. Marksizmin ekonomi politiğin devamı olmadığını gösteriyor, ekonomi politiği aşma noktalarını, öz ve anlaşılır biçimde özetliyor. Yaşayan Marksizmin canlılığını ve bunu bugün de kapitalizmin eleştirisiyle koruduğunu göstermeyi hedefliyor.
Gerçek, 11 Eylül 2013
10 Eylül, tarihi Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kuruluşunun 63. yıldönünümüdür. TKP, daha sonra Sovyetler Birliği’ni eline geçirecek olan bürokratik kastın uluslararası komünist harekette yarattığı bozulmadan ağır şekilde etkilenecektir. Ama kuruluş aşamasında, yani 1920’de enternasyonalizmi, programı ve politikasıyla, Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) gerçek anlamda atasıdır.
Gerçek, 21 Ağustos 2013
  Lev Trotskiy’in 1940 yılının 21 Ağustos’unda Stalin’in bir ajanı tarafından suikastle katledilmesinin 73. yıldönümünde Lenin’le birlikte Ekim devriminin önderini, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve komutanını,  IV. Enternasyonal’in kurucusu ve önderini, devrimci Marksizmin ve Bolşevik Leninizmin yılmaz savunucusunu anıyor ve mücadelemizde yaşatıyoruz.
Nail Satlıgan, 26 Temmuz 2013
Nail Satlıgan gazetemizin “onur yazarı” olmaya bu sayıda da devam ediyor. 28 Nisan’da yitirdiğimiz yoldaşımız maalesef Türkiye tarihinin çok özel bir anı olan halk isyanını yaşayamadı. Bu sayfada yayınlamakta olduğumuz 1968 konulu yazısı bugünkü olaylarla ilginç benzerlikleri olan bir döneme ışık tutuyor. Nail yoldaşımızın Deniz Gezmiş’i ve arkadaşlarını Kemalist diye sunmak isteyenlere sert biçimde karşı çıktığı bu yazı, 1968 ile günümüz arasında karşılaştırma yapmak açısından yararlı olabilir aynı zamanda.
Irmak Güngör, 26 Haziran 2013
  20 Nisanda ani bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz değerli Marksist akademisyen Taner Yelkenci anısına düzenlenen “Taner Yelkenci: Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu”, 22- 23 Haziranda gerçekleştirildi. Sempozyum Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği, Kampfplatz Felsefe Dergisi ve Eğitim- Sen Kocaeli Şubesi işbirliği ile düzenlendi.
Sungur Savran, 4 Haziran 2013
Komünizmin tüm dünyada tam zaferine, yani dünyada ne para, ne devlet, ne silahlı kuvvetler, ne partiler kalıncaya kadar, bu koşullar oluşuncaya kadar, küçük ya da büyük kişi tapınmacılıkların ortaya çıkma tehlikesi her zaman vardır. Buna karşı mücadelenin biricik silahı, Lenin ilkelerinin doğru bir kavranışı ve tüm sosyalist ülkelerde, siyasal ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında gerçekleştirilmesidir.Nâzım Hikmet (1956)
Gerçek, 24 Mayıs 2013
  Türkiye Marksizmi bir değerini daha yitirdi. 40 yaş kuşağı Marksistlerinin en çalışkanlarından, en derin düşünürlerinden Taner Yelkenci, gerçekten hayatının en verimli çağında, muazzam bir düşünme ve üretme çabasının içine girmişken, doğanın hainliğine yenik düştü. 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü akşam saatlerinde geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını yitirdi. 

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri