Teori ve Tarih

Gerçek, 16 Eylül 2013
Bu kitap, Marx’ın en az yirmi beş yılda ürettiği Grundrisse’nin, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın, Ücret-Fiyat ve Kâr’ın ve Kapital’in dört cildinin ana görüşlerini içeriyor. Bu çalışma Marx’ın uzun yıllar emek vererek yarattığı ekonomi politik eleştiriyi temel noktalarda ortaya koymayı amaçlıyor. Marksizmin ekonomi politiğin devamı olmadığını gösteriyor, ekonomi politiği aşma noktalarını, öz ve anlaşılır biçimde özetliyor. Yaşayan Marksizmin canlılığını ve bunu bugün de kapitalizmin eleştirisiyle koruduğunu göstermeyi hedefliyor.
Gerçek, 11 Eylül 2013
10 Eylül, tarihi Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kuruluşunun 63. yıldönünümüdür. TKP, daha sonra Sovyetler Birliği’ni eline geçirecek olan bürokratik kastın uluslararası komünist harekette yarattığı bozulmadan ağır şekilde etkilenecektir. Ama kuruluş aşamasında, yani 1920’de enternasyonalizmi, programı ve politikasıyla, Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) gerçek anlamda atasıdır.
Gerçek, 21 Ağustos 2013
  Lev Trotskiy’in 1940 yılının 21 Ağustos’unda Stalin’in bir ajanı tarafından suikastle katledilmesinin 73. yıldönümünde Lenin’le birlikte Ekim devriminin önderini, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve komutanını,  IV. Enternasyonal’in kurucusu ve önderini, devrimci Marksizmin ve Bolşevik Leninizmin yılmaz savunucusunu anıyor ve mücadelemizde yaşatıyoruz.
Nail Satlıgan, 26 Temmuz 2013
Nail Satlıgan gazetemizin “onur yazarı” olmaya bu sayıda da devam ediyor. 28 Nisan’da yitirdiğimiz yoldaşımız maalesef Türkiye tarihinin çok özel bir anı olan halk isyanını yaşayamadı. Bu sayfada yayınlamakta olduğumuz 1968 konulu yazısı bugünkü olaylarla ilginç benzerlikleri olan bir döneme ışık tutuyor. Nail yoldaşımızın Deniz Gezmiş’i ve arkadaşlarını Kemalist diye sunmak isteyenlere sert biçimde karşı çıktığı bu yazı, 1968 ile günümüz arasında karşılaştırma yapmak açısından yararlı olabilir aynı zamanda.
Irmak Güngör, 26 Haziran 2013
  20 Nisanda ani bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz değerli Marksist akademisyen Taner Yelkenci anısına düzenlenen “Taner Yelkenci: Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu”, 22- 23 Haziranda gerçekleştirildi. Sempozyum Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği, Kampfplatz Felsefe Dergisi ve Eğitim- Sen Kocaeli Şubesi işbirliği ile düzenlendi.
Sungur Savran, 4 Haziran 2013
Komünizmin tüm dünyada tam zaferine, yani dünyada ne para, ne devlet, ne silahlı kuvvetler, ne partiler kalıncaya kadar, bu koşullar oluşuncaya kadar, küçük ya da büyük kişi tapınmacılıkların ortaya çıkma tehlikesi her zaman vardır. Buna karşı mücadelenin biricik silahı, Lenin ilkelerinin doğru bir kavranışı ve tüm sosyalist ülkelerde, siyasal ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında gerçekleştirilmesidir.Nâzım Hikmet (1956)
Gerçek, 24 Mayıs 2013
  Türkiye Marksizmi bir değerini daha yitirdi. 40 yaş kuşağı Marksistlerinin en çalışkanlarından, en derin düşünürlerinden Taner Yelkenci, gerçekten hayatının en verimli çağında, muazzam bir düşünme ve üretme çabasının içine girmişken, doğanın hainliğine yenik düştü. 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü akşam saatlerinde geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını yitirdi. 
Taner Yelkenci, 24 Mayıs 2013
Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham   K. Marx Demokrasiyi kesin olarak tanımlamak hiç şüphesiz zordur. Demokrasi, en genel haliyle bakıldığında, yöneten-yönetilen özdeşliği olarak tanımlanabilir.[1] Bu özdeşliğin modern/liberal biçimini, milletin bütün bireylerini eşit ölçüde kuşatan bir tür “halk egemenliği” ya da “halk iktidarı” olarak görmek mümkündür. O halde, demokratik bir düzen, halk iktidarını ya da egemenliğini mümkün hale getiren kurumsal bir düzenlemeye işaret eder. Burada kurumsal düzenleme ile kast edilen şey, temsili bir hükümet (halkın temsili), özgür ve genel/eşit oy hakkı...
Evren Asena, 13 Mayıs 2013
  Nail Satlıgan tepesinden tırnağına dek asildi. Bu asaleti Marksizmle, yani işçi sınıfının devrimci teorisiyle buluşturmuş; böylece kişiliğinde eşine ender rastlanır bir terkibi somutlaştırmıştı. 
Sungur Savran, 4 Mayıs 2013
  Nail Satlıgan’ı nasıl anlatmalı? Her şeyden önce Marksist teorinin bir ustası olarak. Marx ile Engels’ın yapıtına hâkimiyeti Türkiye’de kolay kolay kendine eş tanımazdı. Ama bu hâkimiyet skolastik bir tekrarlamanın vesilesi olmadı. Nail, doktora tezinden[1] itibaren Marksist iktisat teorisinin hiç el atmamış olduğu alanlara doğru açıldı. Değerlerin ve fiyatların uluslararası alanda oluşumu dünya çapında Marksist teori açısından ilkel denebilecek bir düzeyde idi. Nail bu alandaki teorik yaklaşımı yaratıcı biçimde geliştirdi. Kendinden önce bu alanda çalışmış belli başlı Marksist...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri