Ekonomi

Sungur Savran, 11 Ağustos 2018
En az bir çeyrek yüzyıldır, 1990’lı yılların ortasından beri yazıyoruz çiziyoruz, sol içinde liberal etkilerle ufku kapananlarla tartışıyoruz. Türkiye ağır krize düştüğünde iki yol var: Ya bankalarının zararını işçi emekçi ödeyecek, ya dış borç reddedilecek, bankalar kamulaştırılacak ve Türkiye ekonomisi yeni temellerde kurulacak. Krizin yükü ilkinde işçi emekçinin, ikincisinde ise finans kapitalin sırtına yüklenir.
Sungur Savran, 10 Ağustos 2018
“Paydaşlar” halk değildir, işçiler emekçiler köylüler değildir. “Paydaşlar”ın kim olduğunu keşfetmek için çok da zeki olmaya gerek yok: Paydaşlar orada, bakanın karşısında oturanlardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir, TÜSİAD’dır, MÜSİAD’dır. “Öyle değil mi, Güler Hanım” Sabancı’dır. “Tuncay Bey de burada” Özilhan’dır. Sadece “paydaşlar” değil “iç ve dış paydaşlar” söz konusudur. Yani New York Wall Street ve Londra City ve Frankfurt borsasıdır.
Gerçek, 6 Ağustos 2018
Yeni sisteme başından beri Cumhurpatronluğu sistemi dedik. Tek adama verilen yetkilerin sermayenin çıkarı için kullanılacağını söyledik. Tayyip Erdoğan da aslında bunu inkar etmiyor “ben Türkiye’yi bir anonim şirket gibi yöneteceğim” diyordu. Seçildikten sonra da dediğini yapıyor. Son olarak yabancı yatırımcılara seslendi ve şöyle dedi: “Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacaktır. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır.”
Gerçek, 9 Temmuz 2018
Seçimlerin ardından Erdoğan başkanlığında kurulacak yeni kabine için kulisler başladı. En büyük lobi ekonomi ve maliye alanındaki bakanlıklar için Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal isimleri etrafında oluşturulmuş durumda. Yanlış anlaşılmasın Mehmet Şimşek için Batmanlılar, Naci Ağbal için de Bayburtlular kulis yapmıyor. Devrede İngilizler, Almanlar, Amerikalılar kısacası emperyalist sermaye ve para babaları var.
Gerçek, 7 Haziran 2018
Türkiye’deki özel şirketlerin toplam 222 milyar dolar döviz açıkları bulunuyor. Yani şirketlerin döviz varlıkları ve kazançları döviz cinsinden harcamalarını ve borçlarını karşılamıyor. Dolardaki 1 kuruşluk artış, söz konusu açığın lira cinsinden 2 milyardan fazla artması demek. Peki yılbaşından itibaren döviz kaç kuruş arttı? Ocak’tan Mayıs sonuna kadar tam 70 kuruş! Yani döviz açığı 140 milyar liradan fazla artmış durumda. Şirketler bunu bir yerden çıkaracak. Öncelikle emekçiden çıkaracaklar. Geç ödenen maaşlar, işten çıkarma söylentileri ayyuka çıktı. İkinci olarak devleti soyacaklar. O da...
Sungur Savran, 29 Mayıs 2018
Biz Merkez Bankası bağımsızlığının karşısına AKP hükümetinin oyuncağı olacak bir para politikasını koymuyoruz. Merkez Bankası üzerinde proletarya diktatörlüğü sembolik ifadesiyle anlatmak istediğimiz, işçi sınıfı mücadelesinin ve sonunda iktidarının basıncıyla Merkez Bankası’nın sosyal harcamalara, ücret artışlarına ilişkin kaynak ihtiyacını karşılayacak ölçüde ve yönde kredi yaratmasıdır.
Sungur Savran, 27 Mayıs 2018
AKP bir kişilik bölünmesi yaşıyor. NATO ile Rabiacılık arasında, Wall Street’le İslami bankacılık arasında, faizle oynamakla Merkez Bankası’nın bağımsızlığı arasında.
Sungur Savran, 26 Mayıs 2018
“Dolar neden yükseliyor?” sorusu her şeyden önce işçinin emekçinin yarın karşı karşıya kalması muhtemel ağır krizle nasıl başa çıkacağını belirlemek için önemli. Ama aynı zamanda burjuva iktisatçıları krizin nedenleri konusunda kendi aralarında büyük bir kavgaya tutuşmuşken bu sorunun cevabı daha da büyük önem taşıyor.
Sungur Savran, 25 Mayıs 2018
İşçi sınıfının bakış açısıyla, yani Marksist yöntemle bakıldığında kriz nereden kaynaklanıyor? İşçinin emekçinin, yeşil dolarlar biriktiremeyenlerin açısından anlamaya çalışalım krizi. Böylece, hem işçinin emekçinin krize karşı hangi yöntemlerle kendini koruması gerektiği konusunda bir ufuk açmış oluruz, hem de düzen güçlerinin bağrında konuşulanları daha iyi anlarız.
Gerçek, 16 Mayıs 2018
Erdoğan, ikidir yurtdışına para kaçırmaya yeltenenlere çatıyor. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasını gündeme getiriyor. Hatta tehditler savuruyor. Bir an insan Erdoğan’ın Devrimci İşçi Partisi’nin çizgisine yaklaştığını bile düşünebilir. Çünkü Devrimci İşçi Partisi uzun bir süredir sermayenin yurtdışına kaçışını gündeme getiriyor ve bunun yaratacağı krizin faturasını emekçi halkın ödememesi için borsanın kapatılmasını, serbest döviz ticaretinin yasaklanmasını ve dış ticaret tekelini savunuyor. Sonuçta aklın yolu bir.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri