Ekonomi

Ahmet Öncü, 17 Kasım 2010
Bu yazı 16 Kasım 2010 tarihinde BirGün gazetesinde yayınlanmıştır. Britanyalı Marksist tarihçi Eric Hobsbawm 1930’ların bunalımlı yılları hakkında yazdığı bir yorumda, ‘Büyük Çöküş’ün yol açtığı felaket ve yönsüzlük duygusunun, işadamları, ekonomistler ve politikacılar arasında kitleler arasındaki benzer duygulardan daha büyük’ olmasına dikkat çeker. Benzer bir yorum yaşamakta olduğumuz 2010’ların bunalımlı yılları için de yapılabilir. Bugün de bir dizi felaketle boğuşan kitleler, umutsuzluk ve karamsarlık içinde yönlerini kaybetmiş görünmektedirler. Ancak, onlardan daha umutsuz, daha...
Ahmet Öncü, 19 Haziran 2010
Geçtiğimiz hafta Toronto'da toplanan G20 zirvesi iktisadi ve sosyal yakın geleceğimize dair tuttuğu ışık kadar, burjuva demokrasisinin dar sınırlarını göstermesi bakımdan da çok önemliydi. Dünyanın en gelişmiş demokrasilerinden biri olmakla övünen, yeryüzünün barış havarisi olarak bütün dünyanın takdirini kazanmış devleti Kanada'nın takkesi düştü, keli göründü.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri