Ekonomi

Gerçek, 14 Ağustos 2011
Televizyon ekranlarından Atina’nın sokak savaşlarını izleyenler, tam olarak kavrayamasalar da bunun bir sınıf mücadelesi olduğunu seziyorlar. Çünkü bu sokak savaşlarına çoğu zaman bir genel grev eşlik ediyor. Ayrıca, hep söyleniyor, hep duyuluyor: Yunan hükümeti AB ve İMF’nin yönlendiriciliğinde işçi sınıfının, emekçilerin ve gençliğin başta ücretleri ve maaşları olmak üzere bir dizi hakkını, kazanımını, mevziini can acıtıcı biçimde elinden alıyor. Yani Yunanistan’da açıkça sınıf mücadelesi yaşanıyor.
Gerçek, 9 Ağustos 2011
Dünya ekonomisi 2008’deki durumundan da beter bir durgunluğa doğru yuvarlanıyor. Kamu borçluluğunun yarattığı gerilimler ABD ve avro bölgesinde çok ağır sonuçlar doğurmaya gebe. Gelişmiş kapitalist ülkelerde ekonomik daralma kapıda. Yükselen piyasalar diye anılan Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerde, aynen Türkiye’de olduğu gibi, çelişkiler üst üste yığılıyor, büyüme yavaşlıyor. Üstelik bu sefer krizle mücadelenin aracı da kalmadı. Geçen defa, yani 2008-2009’da devletlerin yaptığı muazzam harcamalar ve finans sektörünü kurtarma önlemleri kapitalizmin uçurumdan aşağı yuvarlanmasını...
E. Ahmet Tonak, 31 Temmuz 2011
BDP’li Batman milletvekili Bengi Yıldız Taraf gazetesinden Neşe Düzel’e “Demokratik özerkliğini ilan eden yer, Ankara’ya vergi vermemeli ama devletten yardım almalı. Geri kalmış yörelerin hepsi için bu böyle olmalı. Zira bu bölgeler ihmal edildi, devlet yatırımları Marmara-Ege’ye yaptı” dedi ve anında çıngar koptu. Kopan çıngar arasında, tahmin edilebileceği gibi, Tayyip Erdoğan’ın “ödemediği zaman bedelini ödemek durumunda kalır” lafı ön plana çıktı. Malum medyamız da, hemen, acaba “bedelden ne kastetmiş olabilir?” “cezacı mantık devlet adamlığı ile bağdaşır mı?” temalı ‘yoğun’ ve ‘derin’...
Yılmaz Tan, 9 Mayıs 2011
Financial Times’a göre seçimin yaklaştığı, cari açığın arttığı ve bankaların izlenen para politikasından şikayetçi oldukları bir dönemde, Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Başçı'nın elinde fazla ısınmış bir tepsi varmış. Eğer burjuva basınının önde gelen bir yayın organı cari açık, bütçe açığı gibi verilerden hareketle Türkiye ekonomisini ısınmış tepsiye benzetiyorsa, dünya ekonomisine yön veren ABD ekonomisini pekâlâ kaynayan kazana benzetmek mümkün.
Yılmaz Tan, 8 Mart 2011
Uzunca bir süredir Türkiye’de gazetelerin çoğunda ekonomi sayfaları haber vermekten çok firmaların imaj tazeleme, vitrinleri olma işlevini görüyorlar. Eh, işlev değişince, gazetecilerin de ister istemez konu mankeni olmak durumunda kaldıklarını söylemek sanırız abartma olmaz. Geçenlerde Türkiye’nin önde gelen bir tekstil firmasına yaptığı ziyaretle ilgili izlenimlerini aktaran bir gazeteci de “haberi” ile ne yazık ki benzer bir duruma örnek teşkil ediyor. Amaç göz boyamak, iyi burjuva imajını vitrine yerleştirmek ya, söz konusu gazeteci Edirne’de yaptırılan fabrikayı sanat galerisine...
Yılmaz Tan, 6 Ocak 2011
Hükümet vergi alamadığı sermayeden bütçe açığını kapatmak üzere borç para almakta, büyük çoğunluğunu emekçilerden aldığı vergileri de sermaye sınıfına aktarmaktadır.
Ahmet Öncü, 26 Aralık 2010
Bu yazı 14 Aralık 2010’da BirGün gazetesinde yayınlanmıştır.
Ahmet Öncü, 18 Aralık 2010
Bu yazı 9 Aralık 2010’da BirGün gazetesinde yayınlanmıştır.
Ahmet Öncü, 14 Aralık 2010
Okuyucularımızın hatırlayabileceği gibi, biçimlenmekte olan Seul sonrası döneme şimdilik, liberalizm sonrası anlamına gelen, post-liberalizm adını vermiştik. Benzer şekilde, ABD’nin uygulamaya çalıştığını düşündüğümüz muhtemel ekonomi modeline de şimdilik post-liberal ekonomi modeli diyeceğiz.
Ahmet Öncü, 17 Kasım 2010
Bu yazı 16 Kasım 2010 tarihinde BirGün gazetesinde yayınlanmıştır. Britanyalı Marksist tarihçi Eric Hobsbawm 1930’ların bunalımlı yılları hakkında yazdığı bir yorumda, ‘Büyük Çöküş’ün yol açtığı felaket ve yönsüzlük duygusunun, işadamları, ekonomistler ve politikacılar arasında kitleler arasındaki benzer duygulardan daha büyük’ olmasına dikkat çeker. Benzer bir yorum yaşamakta olduğumuz 2010’ların bunalımlı yılları için de yapılabilir. Bugün de bir dizi felaketle boğuşan kitleler, umutsuzluk ve karamsarlık içinde yönlerini kaybetmiş görünmektedirler. Ancak, onlardan daha umutsuz, daha...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri