Ekonomi

Sungur Savran, 26 Kasım 2012
Aşağıdaki görüşme, Avrupa’da yayınlanmakta olan Yeni Özgür Politika gazetesinden Deniz Başpınar tarafından yapılmış ve 22 Kasım 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Görüşmeyi burada kısaltmadan yayınlıyoruz.
Gerçek, 11 Kasım 2012
Dünyanın bütün büyük ekonomilerinde büyüme hızı geriliyor. ABD’de büyüme hızı yüzde 3,5’tan yüzde 2’nin altına gerilemiş durumda. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmiş olan Çin, yüzde 10’un üzerinden şimdiden yüzde 7’lere geriledi, daha da düşebilir. Japon ekonomisi yılın ilk yarısında deprem ve tsunami sonrasındaki imar harcamaları dolayısıyla büyürken, yılın üçüncü çeyreğinde daraldı. Britanya ekonomisi ardı ardına dokuz aydır küçülüyor.
Gerçek, 21 Eylül 2012
Dünyada, özellikle de Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz konusunda yaz aylarında fazla bir şey  duyulmadıysa, bunun nedeni krizin atlatılmış olması falan değil. Tam tersine, krizin Eylül ayından itibaren çok daha sertleşeceğine dair göstergeler ufukta birikiyor. Avrupa’nın krizi Akdeniz bölgesinde. Akdeniz ise yazın öğle uykusuna çekilmiş durumda, hepsi bu. Ama sonbaharda uykudan uyanış pek sarsıcı olacağa benzer.
Sungur Savran, 28 Aralık 2011
Ekonomik kriz, sadece iktisatçılara bırakılmayacak kadar yakıcıdır. Açılan yeni dönemde, bütün sosyalistler işçi sınıfının başlangıçta öz savunma karakteri taşısa da zamanla iktidar mücadelesine dönüşebilecek enerjisinin açığa çıkması için klasik Marksizmin sınıf bakış açısına yeniden dönmek zorundadır. Tarih bizi bir kez daha kavşağa getirdi: ya sosyalizm, ya barbarlık!
Yılmaz Tan, 14 Kasım 2011
AKP hükümetinin geçen dönem Sanayi ve Ticaret Bakanı, bu dönem ise Ekonomi Bakanı olan Zafer Çağlayan yaklaşık üç sene evvel, sosyal güvenlik reformu yaptıklarını belirterek tasarıyı eleştirenlere tepkisini “hemen karşı çıkıyorlar. Ya bir kere insanın yüzü kızarır, insan biraz utanır, atarken de biraz destekli atar. Bu sistem kazanılmış hakları geri götürecekmiş, maaşları yarıya indirecekmiş. Biz nerede yaşıyoruz? Demokrasinin beşiği olan bir ülkeden bahsediyoruz. Kazanılmış hakların geriye gitmesi mümkün mü? Muz cumhuriyetinde bile böyle bir şey söz konusu olmaz” diyerek göstermişti (...
Levent Dölek, 15 Ekim 2011
Karşı taraf krizin ne boyutta olduğunun farkında; biz de farkında olmalıyız. Patronların korkuları bizim umudumuzdur. Onlar sadece kârlarının düşmesinden, ihracatın düşmesinden endişelenmiyor. Küçük bir azınlık olarak elde ettikleri tüm zenginliğin kaynağı olan sömürü düzeninin işçi ve emekçi kitleler tarafından sorgulanmasından endişe ediyorlar. Devrimden korkuyorlar.
Gerçek, 11 Ekim 2011
Dünya ekonomisiyle son 20 yıldır daha fazla bütünleşmiş Türkiye kapitalizminin ufak bir dalga ile değil, bir tsunami ile karşı karşıya olduğunun bilincinde olmalıyız. Üstelik Türkiye kapitalizmi bu sefer krize 2008’den de kırılgan bir halde yakalanmak üzere.
Yılmaz Tan, 14 Eylül 2011
Dünya ekonomisindeki kriz dalgalarının yavaş yavaş Türkiye sahillerine vurmaya başladığının önemli göstergelerinden biri de Türkiye kapitalizminin yapısal sorunu olan cari açığın nasıl kapatılacağı konusundaki endişelerin artmış olması.
Gerçek, 14 Eylül 2011
Kriz Türkiye’yi de vurduğunda, işten çıkartmalar hızla artmaya başlayacak. Kitlesel olarak işten çıkartmalar sırasında kıdem tazminatı sermayeye büyük yük oluşturacağı için hükümet şimdiden kıdem tazminatını devreden çıkartmaya hazırlanıyor. Sınıf mücadelesinin önemini kavramış öncü işçiler kriz felaketi henüz gelmeden sendikalarında bu sorunları gündeme getirmezlerse, Türkiye işçi sınıfı krize bütünüyle hazırlıksız yakalanacak. Başlanacak yer belli: kıdem tazminatı üzerine mücadele şu anda krizin yaratacağı sınıf mücadeleleri açısından stratejik bir önem taşıyor.
Gerçek, 14 Ağustos 2011
Televizyon ekranlarından Atina’nın sokak savaşlarını izleyenler, tam olarak kavrayamasalar da bunun bir sınıf mücadelesi olduğunu seziyorlar. Çünkü bu sokak savaşlarına çoğu zaman bir genel grev eşlik ediyor. Ayrıca, hep söyleniyor, hep duyuluyor: Yunan hükümeti AB ve İMF’nin yönlendiriciliğinde işçi sınıfının, emekçilerin ve gençliğin başta ücretleri ve maaşları olmak üzere bir dizi hakkını, kazanımını, mevziini can acıtıcı biçimde elinden alıyor. Yani Yunanistan’da açıkça sınıf mücadelesi yaşanıyor.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri