Ekonomi

Gerçek, 4 Aralık 2016
Bahçeli AKP’ye resmen olmasa da fahri olarak katıldı. 15 Temmuz’dan beri Tayyip Erdoğan’ın diline bile almadığı başkanlığın önünü açtı. Bu, Milli Mutabakat’ın sonu oldu. CHP 15 Temmuz’dan sonra içine girdiği yönelişten kendi tercihiyle değil mecbur bırakıldığı için caymak zorunda kaldı. Milli Mutabakat çöktü. Onun esas gerekçesi doların ve borsanın istikrarı idi. Milli Mutabakat çökünce ekonomik istikrar da çöktü.
Yılmaz Tan, 23 Ekim 2016
Eski bir Britanya sömürgesi olan Bahamalar, Amerika’nın güneyinde yer alan küçük adaların oluşturduğu bir milletler topluluğu. Vergi kaçakçılığına uygun yasal düzenlemeleri nedeniyle “Karayipler’in perdesi” olarak adlandırılan bu ülke vergi kaçırmak isteyen şirketler ve zenginler için tam bir cennet. İşte Bahamalar’a ait olduğu ileri sürülen belgeler 1990-2016 arasında dünyanın dört bir yanından, çok sayıda politikacı ve iş adamının servetlerini paravan şirketler ve hesaplar yoluyla vergi cennetinde nasıl gizlediklerini ortaya koyuyor.
Levent Dölek, 3 Ekim 2016
Kendi düşen ağlamaz diye bir söz vardır. Ama yaklaşan ekonomik çöküntü karşısında Erdoğan ve AKP'nin tek politikası ağlamak. Sadece ağlasalar iyi, bunlar sıkışınca işçinin emekçinin de anasını ağlatıyor.
Gerçek, 15 Eylül 2016
Bu yıl 15 Eylül’de, uluslararası burjuvazinin iktisatçılarının deyimiyle “küresel finansal kriz”in patlak vermesinin sekizinci yılı doluyor. Bunlar bir türlü yaşanan olayın gerçek bilimsel adını koyamadılar. Bugün bile hâlâ “Büyük Resesyon” olarak anıyorlar yaşananı. Bunun düpedüz saçma olduğunu herkes biliyor oysa. “Resesyon” sözcüğü ekonominin belirli bir süre boyunca büyümek yerine daralmasına verilen ad. Standartlaşmış süre ise en az altı ay. Şimdi altı ayı azıcık geçtik galiba! Üstelik bu arada çeşitli ekonomiler farklı tempolarda da olsa toparlandı, büyümeye geçti, ama sonra yeniden...
Gerçek, 10 Eylül 2016
Varlık fonu kanun tasarısı, mecliste kabul edildi. AKP’nin ve sermayenin darbe fırsatçılığının belgesi niteliğindeki bu kanun, emekçilerin birikimlerinin nasıl sermayeye peşkeş çekildiğini göstermenin yanı sıra bu uğurda doğanın ve hukukun nasıl gözden çıkarıldığını da kanıtlıyor.Varlık fonu ne işe yarar?
Yılmaz Tan, 22 Nisan 2016
Burjuvazi ilerici olduğu dönemde toplumsal devrim kavramına başvururdu. Mevcut üretim ilişkilerini dönüştüren İngiliz Devrimi’nden, Fransız Devrimi’nden sıkça söz ederdi. Ne zaman ki aristokrasi yıkıldı, kapitalist üretim ilişkileri yerleşti, devrim kavramının içeriği de değişti. Artık devrim denince uzunca bir süredir teknolojideki çığır açıcı gelişmeler akla geliyor. Hele burjuva sosyal biliminde sanayi devrimi, iletişim devrimi, dijital devrim gibi kavramlar hep teknolojideki önemli gelişmelerin bütün toplumsal yapıyı değiştirecek, toplumların refah düzeyini artıracak bir sihirli değnek...
Gerçek, 7 Şubat 2016
2016 yılı dünya ekonomisi için büyük bir sarsıntının işaretleriyle başladı. Çin’de borsalar bir hafta içinde iki defa kapatıldı. 2015 zaten ülkenin borsaları için çok kötü bir yıl olmuştu. Geçen yılın Ağustos ve Eylül aylarında borsa tepetaklak düşmüş, hükümet bu düşüşü engellemek için borsa mantığına uymayan tedbirlere bile başvurmasına rağmen gerilemeyi durduramamıştı. Geçtiğimiz yıl Çin borsalarının yaşadığı sarsıntı bu ülkeye özgü olarak kalmıştı. Ama son günlerde yaşanan düşüş başta Asya borsaları olmak üzere bütün dünya borsalarını etkiledi ve bir korku ve telaş atmosferinin...
Yılmaz Tan, 30 Aralık 2015
Ne oldu, burjuvaların kafasına saksı mı düştü diye insan sormadan edemiyor. Kapitalizmin “yüksek tepeleri”nde geçtiğimiz yıllarda da buna benzer, “kapitalizmi kapitalistlerden kurtarmaya” dönük serzenişler olmuştu. Peki, son dönemde bunlar neden sıklaştı?
E. Ahmet Tonak, 17 Aralık 2015
Vehameti gözlemleyebileceğimiz göstergelerden biri ihracat performansı. Söz konusu 3 aylık dönemde Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatı % 0.6’lık azalışla 8 milyar 936 milyon TL düzeyinde kaldı. Zaten, dış pazarların hareketleneceği umudunu yitiren yerli yatırımcı da üretim kapasitesini arttırmayarak, gayrisafi sabit sermaye yatırımını % 0.5 oranında azaltarak gidişatın hayırlı olmadığını göstermiş vaziyette.
E. Ahmet Tonak, 10 Aralık 2015
İlkin burjuvaziye gidildi: Davutoğlu geçen Çarşamba TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. Ertesi gün de işçi sınıfına, Türk-İş'e gidildi: Patronları bölüşümde daha bonkör olmaya davet ederek sınıfsal çelişkiyi yumuşatmanın zamanı gelmişti.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri