Gerçek, 22 Kasım 2014
8 Kasım’da Partido Obrero tarafından düzenlenen İşçi Hareketi ve Solun Kongresi’ne (Congreso del movimiento obrero y la izquierda -CMOI) PKK de bir dayanışma mesajı yolladı.
Gerçek, 22 Kasım 2014
Devrimci İşçi Partisi heyeti olarak 20 Kasım Perşembe günü hem gazetemizin 61 sayısını maden işçilerine ulaştırmak hem de gelişmeleri yakından takip etmek üzere Soma'ya bir ziyaret düzenledik. Oldukça verimli geçen ziyaretimiz esnasında birçok maden işçisi ile de görüşme fırsatı bulduk.
Gerçek, 21 Kasım 2014
Karasu, Kobani serhildanının “devrimci bir hamle” olduğunu tespit etmekle kalmıyor. Çok önemli ikinci bir tespit yapıyor. Serhildan hükümeti ve genel olarak düzen güçlerini korku içinde bırakmıştır.
Gerçek, 21 Kasım 2014
Karasu: "Hükümet Kürt Özgürlük Hareketi'ni de tasfiye etmeyi hedefleyen bir strateji ve siyasi programla hareket ediyor."
E. Ahmet Tonak, 19 Kasım 2014
2014 ortası itibariyle, Türkiye’nin en zengin %1'lik kesimi ülkenin toplam servetinin %54.3’üne el koyuyor– üstelik 2013’deki %52.3’lük payını arttırarak. Dünyada bu boyutta servet eşitsizliği sadece Rusya'da var (%66.2). 2000-2014 döneminde, en zengin %1’in servet payını en hızlı artırdığı ülkeler arasında, %43’lük artış ile Rusya’yı bile (%25) geride bırakarak dünya 1.si olmuşuz!
Gerçek, 19 Kasım 2014
1973 yılının 17 Kasım günü, o dönem yönetimde olan ve “albaylar cuntası” olarak bilinen askeri diktatörlüğe karşı öğrenciler başkaldırmıştı. Protestoların bu seneki işgal hareketlerinin yarattığı dalga ile daha da etkili olmasından korkan hükümet, polisleri üniversitenin içinde bekleterek olası bir işgali engellemeye çalıştı. Yani öğrenciler işgal etmesin diye polislere işgal ettirdi okulları!
Sungur Savran, 18 Kasım 2014
Bürokratik olarak yozlaşmış işçi devletlerinin tarihinde dönemsel olarak ortaya çıkan bir politik devrim dinamiği çarpıcı biçimde mevcuttur, ama bu patlamaların hiçbiri zafere ulaşmamıştır. Bu sonuç çok önemlidir ve 1989’da ne olduğunu anlamak için anahtar rolü oynar.
Gerçek, 17 Kasım 2014
Eski adıyla Cihan Harbi veya Harbi Umumi, bugünkü adıyla Birinci Dünya Savaşı, 1914 Temmuz sonunda patlak vermişti. Ama Osmanlı devleti savaşa Kasım başında girdi. Kasım 2014’te bu uğursuz olayın 100. yıldönümünü yaşıyoruz. Osmanlı savaşa büyük iddialarla ve imparatorluğun genişlemesi düşleriyle girdi.
Sungur Savran, 15 Kasım 2014
Sosyalist solun ezici çoğunluğu her konuda konuşuyor, ama iş Berlin Duvarı’na, Doğu Avrupa rejimlerinin iskambil şatosu gibi ardı ardına çökmesine, Ekim devriminin tarihsel ürünü Sovyet devletinin yıkılmasına gelince dut yemiş bülbül! Sosyalizmin tarihinde yaşadığı en çarpıcı geri düşüşü, en büyük krizi tartışmak söz konusu olunca ağzını bıçak açmıyor!
Dilek Pir, 14 Kasım 2014
Ne öldürülen işçilerin ne de kadınların adı var; istatistiklerde bir rakamdan ibaretler adeta. Hükümetin, devletin sözcülerine göre her biri münferit olan bu vakaları alt alta koyduğunuzda sayıca o kadar çok oluyor ki genelleme yapmak kaçınılmaz: İhmalkâr ve cani/hasta/sapık bir toplumla karşı karşıyayız!
Sungur Savran, 12 Kasım 2014
İşçi sınıfı ve ezilenler daha iyi bir dünya kurma savaşında 20. yüzyılda birçok devrimi zafere ulaştırdı. Buna karşılık iki de büyük yenilgi yaşadı. Bunlardan ilki çok büyük bir tehlike doğurdu: Faşizm “bin yıllık” iktidar düşüyle insanlığı barbarlıkla karşı karşıya bıraktı. İkinci Dünya Savaşı da bunun somut olarak yaşanması oldu. 60 milyon ölü, 6 milyonu gaz odalarında!
Yılmaz Tan, 11 Kasım 2014
Dünya finans piyasalarında çalkantılar geçtiğimiz günlerde yeniden şiddetlenmeye başladı. İleri kapitalist ülkelerin merkez bankalarının 2008 yılından bu yana ekonomiyi canlandırmak üzere piyasalara bol para akıtması da finans piyasalarındaki çöküş endişesini giderebilmiş değil.
Gerçek, 9 Kasım 2014
9 Kasım, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25. yıldönümüdür. Bu çöküş, insanlığın belleğinde, 20. yüzyıl sosyalist inşa deneyimlerinin çöküşünü simgeler. Çünkü 1989 yılı, Doğu Avrupa’daki Sovyet yanlısı “sosyalist” ya da “komünist” etiketli bütün rejimlerin yıkıldığı yıldır.
Pedro Marlez, 9 Kasım 2014
Sol, kendi ataletinden sıyrılmalı ve bu temel üzerinde birleştirici bir hareketi inşa etmelidir. Kendi kaderini tayin hakkı konusunda gerçek bir süreç, işçi sınıfı hareketinin, gençliğin ve İspanya solunun, sınıf bağımsızlığı ve özgür cumhuriyetler birliği şiarını üzerinde taşıyan bir bayrak altında harekete geçmesini gerektirir.
Gerçek, 8 Kasım 2014
Avrupa’da siyasi kriz derinleşiyor. Britanya’nın bir parçası olan İskoçya geçtiğimiz 18 Eylül’de bağımsızlık konusunda bir referandum yaşamıştı. Şimdi 9 Kasım’da İspanya devletinin bir parçasını oluşturan Katalonya’nın sandığa gitmesi gündemde. İki ay içinde iki bağımsızlık referandumu! Katalonya’ya kendi kaderini tayin hakkını tanıyın!
Gerçek, 8 Kasım 2014
Bazı işçi kardeşlerimiz “benim çoluğum çocuğum var, başımı belaya sokamam” diyor. Ama bakın, başımız ağrımasın derken çocuğumuz öksüz ve yetim kalıyor!
Sungur Savran, 7 Kasım 2014
Böyle dedi Davutoğlu. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başbakanı Ahmet Davutoğlu. Tekrar ve dikkatle okuyalım: "Çözüm süreci yarım kalırsa o bölgeyi yönetemez hale geliriz."
DİP'li Öğrenciler , 5 Kasım 2014
Geçtiğimiz sene 6 Kasım, Gezi ile başlayan halk isyanının ertesinde gerçekleşmişti. Ali İsmail Korkmaz’ın sıra arkadaşları alanlara çıkmış ve tüm Türkiye’de YÖK’ün kapatılması için mücadele çağrısında bulunmuştu. Halk isyanının ardından bu sene ise Soma’da iş cinayetine kurban giden 301 işçi için, Kobane’de AKP-IŞİD ortak saldırısına karşı direnen halklar için, Ermenek’te patronun kar hırsı...
Gerçek, 4 Kasım 2014
Aşağıdaki metin, Devrimci İşçi Partisi’nin 2 Kasım 2014 Pazar günü, son günlerde Ermenek, Isparta ve başka yerlerde yaşanan iş cinayetlerini mahkûm etmek ve işçi sınıfını mücadeleye çağırmak amacıyla Beyoğlu Galatasaray’da yaptığı basın açıklamasının tam metnidir. Basın açıklamasının sitemizde daha önce yayınlanan haberini de ayrıca okuyabilirsiniz.
Sungur Savran, 2 Kasım 2014
Hakikatlerin üzeri örtülerek ancak Kürt hareketindeki daha geri, daha uzlaşmacı unsurların kısa vadeli takdiri kazanılır. Ama uzun vadede hem bunu yapanlar, hem de Kürt hareketi kaybeder. Biz ise gerçeğe gözünü kırpmadan, diplomasi terimleriyle değil devrimin alfabesiyle bakan Kürt yoksullarına ve Kürt gençliğine hitap ediyoruz. Onların hakikati kimin söylediğinin farkında olduğuna eminiz.