Pedro Marlez, 30 Haziran 2015
Böylece, “belediyecilik” in sınırlarını ve “demokratik kopuş” un çıkmazını görmüş oluyoruz: kapitalist sınıf ve onun devletinin iktidarıyla karşı karşıya gelmeden, işçi sınıfının, gençliğin, yoksullaşan orta tabakaların ve küçük burjuvazinin temel talepleri karşılanamaz. Sola doğru kayma geçici bir durum haline gelebilir ve rejim, siyasi krizi gerici alternatife doğru yönlendirebilir.
Gerçek, 27 Haziran 2015
Geçtiğimiz aylarda metal işçilerinin Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve Ankara'dan yükseltiği mücadele ateşi, Manisa'da da karşılık buluyor. Her ne kadar aynı zaman diliminde Manisa'da eş değer eylemler yaşanmasa da aralıklarla Manisa'da da işçi mücadeleleri hareketlendi.
25 Haziran Perşembe günü sahur vakti DAİŞ Kobani’ye (Kobanê) bir operasyon düzenlemiştir. Bu seferki olayın özgül yanı saldırının Türkiye içinden düzenlenmiş olması ihtimalidir. Ayrıca, bu tür olayları, AKP hükümetinin Suriye içine askeri müdahale yapmak için mazeret olarak kullanacağı her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir.
Gerçek, 26 Haziran 2015
Bir kere daha altını çizelim, Filistin davası bir din çatışması değildir, işgale ve sömürgeciliğe karşı mücadeledir, Filistin davası, İslami motifli Filistin direniş örgütleri ortaya çıkana kadar konuya en ufak bir ilgi göstermemiş İslamcıların tekelinde değildir.
Gerçek, 23 Haziran 2015
Bu toplum kaynıyor. Daha 2013’te Gezi isyanı yaşadık. Ondan bir yıl sonra, 2014’te bir serhildan yaşadık. Şimdi 2015’te metal işçilerinin fiili grev yaptığını, taleplerini önemli ölçüde elde ettiğini görüyoruz. İşçiler, emekçiler, ezilenler, kaderimizi ne hükümetin, ne meclisin, ne düzen partilerinin manevralarına bırakmayalım. Talep edelim. Mücadelemizle bu talepleri güçlendirelim.
E. Ahmet Tonak, 22 Haziran 2015
Syriza, simsarlar grubuna, nam-ı diğer “kurumlara” önerdiği reform paketi ile Selanik Programı’ndan geri adım atmıştır. Bankaların kamulaştırılması gündemden düşmüş, asgari ücretin 2010 seviyesine yükseltilmesi 2016’ın sonuna ertelenmiştir. Devletin istihdam programı rafa kaldırılmış gibidir. Ayrıca, özelleştirilmeler sürdürülecek, faiz dışı fazla miktarına ilişkin paketteki taahhütler dolaylı...
Gerçek, 19 Haziran 2015
Kadın cinayetleri sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kadınların yaşamlarını ellerinden alıyor. Bu ayın başında bu cinayetlere karşı Arjantin'de son yılların en kitlesel mücadelesi yükseldi. Aşağıda hem bu mücadele ile ilgili Gerçek Gazetesi'nin Haziran 2015 tarihli sayısında yer alan yazıyı hem de Arjantin'deki kardeş partimiz Partido Obrero'nun kadın örgütü olan ve hareketin öncülerinden...
Sungur Savran, 18 Haziran 2015
Demirel, öncelikle 1960-80 arası dönemde işçi sınıfı ve sosyalizmin yükselişini binlerce siyasi cinayet aracılığıyla yolundan alıkoyan Türk faşizminin hamisi olarak hatırlanmalıdır. 1974’ten itibaren bütün toplumun gözleri önünde neredeyse aralıksız olarak cinayet işlemeye başlamış olduğu halde, Demirel bu katil çetesini durdurmak üzere harekete geçmek bir yana onu korumuş ve kollamıştır. Demirel...
Gerçek, 17 Haziran 2015
Türkiye 2013 ve 2014’te iki halk isyanı yaşadıktan sonra (Gezi ve Kobani), 2015’te de on binlerce işçinin yasalara, sarı sendikaya ve patron örgütüne meydan okuduğu bir kitlesel eyleme tanık olmaktadır. Bu henüz bir isyan değildir, ama sınıf karakteri bunu düzen açısından belki de ötekilerden bile tehlikeli kılmaktadır.
Gerçek, 16 Haziran 2015
15 Mayıs-15 Haziran arasında Türkiye seçimin yanı sıra devasa önem taşıyan bir başka süreç yaşadı: Bursa’dan başlayarak başka birçok kentteki fabrikalara yayılan büyük fiili metal grevi. Bu grevi on binlerce işçi bir araya gelerek, birliklerinden güç alarak yaptı. Grevi bir de onların ağzından, başka yorum katmadan dinlemek çok öğretici. Metal İşçisinin Sesi ile bütün grev boyunca temas içinde...
Yılmaz Tan, 15 Haziran 2015
Yıllardır hükümetlerden akademisyenlere, burjuvazinin çeşitli sözcülerinden hep aynı lafları işittik: “İşyerine güvence olmadan iş güvencesi olmaz”. Bu görüşün bir safsata olduğu son aylarda başta otomotiv işçileri olmak üzere metal sektörünün mücadeleci işçileri tarafından bir kez daha kanıtlandı.
Gerçek, 15 Haziran 2015
Türkiye’de işçi sınıfının en önemli bölüklerinden olan metal işçilerinin işbirlikçi Türk Metal sendikasına karşı başlatmış olduğu eylemler fabrika fabrika yayıldı ve süreç içerisinde toplamda 20 bin işçi greve çıktı. İşçi sınıfı uzun zamandır mücadele sahnesine böyle görkemli bir şekilde çıkmamıştı. Ancak Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine bakıldığında bu ne ilktir, ne de son olacaktır. 45...
Gerçek, 14 Haziran 2015
Ocak'ta greve çıkan on binler ile Mayıs'ın grevci metal işçileri aynı çatı altında buluşmalıdır. Yüz binlerce metal işçisinden örgütsüz olanların örgütlenmesi için seferberlik başlatılmalıdır. Bu çatı için bugün en uygun aday DİSK'e bağlı Birleşik Metal sendikasıdır. Ford ve Enpay gibi işyerlerinde başlayan hareket tüm fabrikalara yayılmalıdır.
Gerçek, 14 Haziran 2015
MHP uzun süreden beri önderlik zaafı olan bir partidir. Zayıf önderlik tespitini bütünüyle Devlet Bahçeli ve ekibinin performansına bakarak yapıyoruz.
Erdoğan’ın ne yapıp edip AKP’nin içinde olduğu bir koalisyon hükümeti kurdurmaktan başka şansı yoktur. Ancak hükümetin içindeki bir AKP Erdoğan’ın yargılanmasını durdurabilir.
Armağan Tulun, 12 Haziran 2015
HDP'nin Şırnak milletvekillerinden birisi Ferhat Encü. Kardeşi Serhat Encü de dahil 11 akrabasını Roboski katliamında kaybetmişti. Ferhat Encü, 7 Haziran gecesi milletvekili seçildiği belli olduktan sonra Twitter'dan Erdoğan'a sesleniyor: "Uyudun mu @RT_Erdogan Roboskî'nin hesabını sormaya geliyorum."
Gerçek, 12 Haziran 2015
    İşçi düşmanı iktidardan kurtulmak adına kritik eşik aşıldı. HDP geçerli oyların yaklaşık % 13’ünü alarak barajı yıktı! Türkiye çapında aldığı oy 6 milyona yaklaşıyor.
Gerçek, 11 Haziran 2015
Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi örgütlenme sekreteri yoldaşımız araştırma görevlisi Mert Kükrer ve Şube Denetleme Kurulu üyesi teknisyen Barış Çelik işten atma tehdidi ile karşı karşıya. Her iki çalışanın da dosyaları kamu görevinden çıkarma talebiyle ODTÜ tarafından YÖK’e gönderildi.
Levent Dölek, 10 Haziran 2015
Marksizm yani bilimsel sosyalizm, toplumu anlamanın ve onu değiştirmek için yapılan bilinçli devrimci eylemin bilimsel teorisidir. Bu bilimsel teorinin en önemli özelliği pratiğin sınamasından geçerek doğruluğunun kanıtlaması ve yine bu sınanma sürecinde kendini geliştirmesidir.
Sungur Savran, 10 Haziran 2015
Erdoğan stratejik yenilgisini Gezi’de almıştır. Türkiye solu Marksizm’le ilişkisini kopardığı için bunu kavrayamamış ve yüklenip devirmeye çalışacağına yüzünü parlamentarist seçim oyunlarına dönmüştür. Bu, Erdoğan’a taktik bir nefes alma süresi tanımıştır. Bu soluklanma sayesindedir ki cumhurbaşkanlığına tırmanmıştır. Burjuvazinin “düzenli geçiş” stratejisi böylece amacına ulaşmıştır.