Kültür Sanat

Özgür Öztürk, 28 Şubat 2018
Bugün Yaşar Kemal'in ölümünün üçüncü yıldönümü. Yükselen istibdadın koşullarında onun eksikliğini daha da yoğun hissediyoruz. Büyük ustayı bu yıl onun Akçasaz'ın Ağaları adlı romanı üzerine Özgür Öztürk arkadaşımızın Devrimci Marksizm dergisinde yayınlanmış olan bir yazısı ile anıyoruz.
Gerçek, 29 Ağustos 2017
Türkali’yi komünizmde ısrar eden bütün önde gelen TKP kadro ve aydınlarından ayıran bir şey vardı: komünizme sahip çıkarken Stalinizmi reddetmesi. Türkali, Sovyetler Birliği’nin yaşadığı çöküşü Stalinizmin düşünsel ve politik planda temsil ettiği bürokratikleşmeye bağlıyordu. Çeşitli demeçlerinde ve kişisel sohbetlerinde bunu açık açık ifade etmiştir.
Gerçek, 4 Mart 2017
Devlet ya da aynı anlama gelmek üzere hükümet kanalı TRT, Tayyip Erdoğan hayranlarının “Reis”e tarihi örnek olarak aldıkları II. Abdülhamid üzerine bir dizi yaparak Türkiye’nin yeni kültür savaşlarında cephe gücü haline geldi. Koyu bir istibdadın liderine “Ulu Hakan” güzellemesi yapma amacı daha 24 Şubat günü gösterilen ilk bölümden itibaren çıplak biçimde ortaya çıktı. Diziyi her mevsimin adamı, sinema dilini iyi bilen Serdar Akar yönetiyor. “Gemide” ve “Laleli’de Bir Azize” adlı ikiz filmlerin usta yönetmeni de o, “Irak Kurtlar Vadisi” denen müsamerenin de. Behzat Ç. dizisinin ve...
Sungur Savran, 28 Şubat 2017
Orhan Pamuk’un Lenin’e taarruzu boşuna değildir. Pamuk uluslararası burjuvazinin aydınlarına kendisini onore etmelerinden, Nobel edebiyat ödülünü vermelerinden dolayı diyet ödüyor. Onlara sosyalizmin karşısında, kendilerinin yanında olduklarını açıklayarak “üçüncü dünya”nın, yoksul ülkelerin, başıbozuk, melez, anti-emperyalist aydınlarından değil, bona fide bir burjuva aydını olduğunu kanıtlıyor. İşte Nobel edebiyat ödülü bu yüzden Yaşar Kemal’e değil Orhan Pamuk’a verildi!
Gerçek, 12 Ekim 2016
Sanat ve edebiyat alanında ya da daha genel olarak kültür alanında, proletarya hegemonyası çok önemlidir. Sınıf mücadelesinin bütün yükseliş dönemleri bunu sağlayacak sanatçılara ihtiyaç duyar, onları yaratır. Proletaryanın yanında saf tutmuş sanatçılarımızı sahiplenelim, onlara göz bebeğimiz gibi bakalım!
Sungur Savran, 20 Eylül 2016
Yeşilçam’ın yükselen “jön”ü, komünist, devrimci, devletin başa çıkamadığı için katil diye hapiste tuttuğu Yılmaz Güney’e sanki bir şeyhin yanında diz çöken bir mürit gibi gitmiştir. Yeşilçam devrimin kültür ordusuna yazılmaya gelmiştir. Bu, sinema alanında proletarya hegemonyasıdır. Tarık bu anda artık işçi sınıfının mücadelesinin saflarına yazılmış olmaktadır.
Sungur Savran, 31 Ağustos 2016
Bu yıl 20. yüzyılın en büyük oyun yazarı ve büyük şairlerinden biri olan Bertolt Brecht’in ölümünün 60. yıldönümü. Brecht 1956 Ağustos ayında hayatını yitirmişti. Siz kimsenin Brecht’i 60. ölüm yıldönümünde andığını duyuyor musunuz? Proletaryanın yükseliş çağının, komünist toplumun şafağının şairi ve oyun yazarını kimse anmıyor. Kimileri belki anmak istemiyor, kimileri belki utanıyor. “60. yıldönümüdür, 100. yılda anarız” demeyin, 60’ta unutulan 100’de hiç hatırlanmaz!
Gerçek, 20 Ekim 2015
14. İstanbul Bienali yine “güncel sanat” diye adlandırılan postmodern anlayışın hâkimiyetinde çelişkiler içinde geçti. İki yılda bir düzenlenen bir etkinlik olan Bienal, bir yandan güya “solcu” sanatçıları ağırlıyor, bir yandan da tam 10 yıldır resmi sponsor olarak Koç Holding’in reklamını yapıyor. Postmodern olarak anılan çağ, yani daha doğru adıyla neoliberal sınıf taarruzu çağı, 20. yüzyılın başlarında başlayan bir süreci çok ileri aşamalara taşıyarak sanatı sermaye ve piyasanın ellerine teslim etti. Her sanatçı biraz tüccar artık! Sadece görsel sanat alanında değil tabii.
Gerçek, 14 Ağustos 2015
Resme ilk baktığınızda Ali İsmail, Abdocan, Ahmet, Hasan Ferit ve Ethem’i bir arada görüyorsunuz. Hepsi de dimdik duruyor! Kocaman bir ağacın altından bakıyorlar. Hemen üstlerinde Medeni’nin dikkatli bakışlarıyla karşılaşıyorsunuz. Onun biraz üstünde ise, Uğur Kurt, omzunda çocuğu ile çok mutlu gülümsüyor. Sağ alta doğru biraz kaydırırsanız bakışlarınızı, isyan günlerinin ilk şehidi Mehmet’i göreceksiniz. Sağ elinde bir ip tutuyor… Biraz daha sağa doğru bakınca, o ipin ucunun güzel gözleriyle gülümseyen Berkin’in elinde olduğunu görüyorsunuz. Berkin bir uçurtma tutuyor. İp Mehmet’ten sonra,...
Gerçek, 17 Temmuz 2015
Karagöz’ün cahilliği, yaşadığı dönemin egemenlerinin sınıfsal tahakkümünden kaynaklıdır. Bugün internet çağında yaşadığımız söylenirken, herkesin istediği bilgiye kolayca ulaşabileceği teranesi bizi sadece görünene ulaştırıyor. Kültür-sanat ürünleri de egemenlerin istediği şekliyle, sınıfsal arka planı perdelenerek bulanıklaştırılıyor. Görevimiz, bu perdeyi yırtıp ortadan kaldırmaktır. Zira Karagöz oyununun gölge-hayal perdesi, en başta da belirtildiği üzere martaval değil gerçektir. Görevimiz, oradan yansıyanlarla yetinmeyip ardındakini de anlatmaktır.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri