Teori ve Tarih

Sungur Savran, 27 Ağustos 2016
Yavuz Sultan Selim'in İstanbul Boğazı ile ya da tarihi olarak İstanbul ile özel ilişkisi ne? Onu İstanbul ya da Boğazı açısından öteki padişahlardan ayıran yanı ne? Koskoca bir hiç! Peki, o zaman neden Yavuz konuldu köprünün adı?
Gerçek, 29 Temmuz 2016
Devrimci Marksizm dergisinin, 2010 Anayasa referandumun ertesinde çıkan 12., Kış 2011 tarihli sayısında Levent Dölek yoldaşımızın “Burjuvazinin İç Savaşı Üzerine” başlıklı bir yazısı yayınlandı. Dölek, solun, geleneğimizin “burjuvazinin politik iç savaşı” kavramının ortaya çıkardığı yalın gerçeği hiçbir zaman sindirememiş olan akımlarıyla tartışma içinde Batıcı-laik ve İslamcı kanatların mücadelesini ele almakla yetinmiyor, 2013’ten sonra patlamalı bir gelişme gösterecek olan ve bizim “iç savaşın iç savaşı” adını taktığımız Erdoğan-Gülen çelişkisini de daha bu erken aşamada ele alıyordu.
Gerçek, 16 Haziran 2016
Her ülkenin halkının, kimi tarihin derinliklerinden gelen, kimi daha yeni dönemde yaşanmış başarıları, zaferleri, gurur duyacağı eylemleri vardır. Türkiye halkının da tarihinde, bugün hiçbir biçimde onaylayamayacağımız birtakım olayların yanı sıra, gururla, onurla, sevinçle anacağımız nice olay vardır. Bu, mesela, tam 600 yıl önce Anadolu ve Rumeli köylüsünün ve Türkmen göçerlerin, Ege adalarının Rumlarıyla, Anadolu’nun Yahudileriyle birlikte gerçekleştirdiği, önderliğini Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in yaptığı, emek sömürüsüne son vermeyi amaçlayan ayaklanmadır.
Sungur Savran, 31 Mayıs 2016
7 Haziran seçimlerinde Erdoğan ve AKP’nin uğradığı yenilgi, Gezi sonrası halk isyanı ile 6-12 Ekim serhildanının sandığa tercümesidir. Türkiye solu bu sonucu çıkaramamıştır. Bu yüzden de Gezi sonrası Türkiyesi’nin solda doğru biçimde kavranmasında ve buna uygun politikalar belirlenmesinde büyük handikaplar mevcuttur.
Gerçek, 16 Mayıs 2016
Büyük kaybımız Atlen Yıldırım yoldaşımızı bütün hayatı boyunca sürdürdüğü devrimci faaliyetini anlatarak bir kez daha saygıyla anıyoruz. 3 Mayıs 1957 tarihinde Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğan Atlen Yıldırım yoldaşımızı 18 Nisan Pazartesi günü 59 yaşında kaybettik. 19 Nisan Salı günü onu devrimci yaşamına yaraşır bir biçimde son yolculuğuna uğurladık. Daha çocukluk yaşlarında devrimci mücadeleye gönül veren Atlen yoldaş son nefesine kadar devrim ve sosyalizm davasının eşsiz bir militanı olmuştur.
Sungur Savran, 28 Nisan 2016
Nail Satlıgan’ı yitireli bugün, 28 Nisan günü, tam üç yıl oluyor. Atlen Yıldırım’ı ise daha on gün önce kaybettik. İkisi çok farklı insanlardı. ... Her ikisi de modern çağda insanlığın en ileri ifadesi olan enternasyonalist ve devrimci bir Marksizmin kendi üsluplarınca savunusunda birleşti. Bu hepimizi yükseltti. İkisine de müteşekkiriz. Keşke her insan ölümünden sonra böyle anılmasına temel olacak bir hayat yaşasa!
Sungur Savran, 21 Mart 2016
“Liberal” burjuva partileri Özal’ın ANAP’ı ve Demirel’in DYP’sinden sonra AKP idi. İflasla sonuçlandı! Ama bu sadece taktik hattın yenilgisi anlamına geliyordu. Oysa AB demokrasinin kendisi idi.Onun sol liberalleri yaya bırakması, stratejik hattın bozguna uğraması anlamına geliyor.
Sungur Savran, 28 Şubat 2016
Yaşar Kemal’siz bir yıl geçti. Türkiye bu bir yıl boyunca daha yoksul oldu. Hepimiz onun gürül gürül, sevgi dolu, ama hep ezilenden yana sesini özledik. Hele hele Kürt halkına bu kadar eziyet yapıldığı bir dönemde. Kendi kendimize sorduk: Kürt halkı ve bir bütün olarak Türkiye bu aydınının yerini doldurabilecek mi? Tabii ki dolduracaktır. Onun da etkisiyle yetişen genç kuşaklardan aydınlar eskisinden de ileri gidecektir. Ama Yaşar Kemal’in sesi Türkiye’nin ezilenlerinin hep sesi olacaktır.
Gerçek, 8 Şubat 2016
Mehmet İnanç Turan’ın yeni çıkan kitabı Marx’ın Şifresi’nin önsözünü okuyucularımızla paylaşıyoruz. Marx’ın Kapital’i dört cilttir; ama cilt sırasına uygun yazılmamıştır. Kapital’in birinci cildi 1866 – 1867 yıllarında yazılmış ve Marx tarafından 1867’de yayımlanmıştır. Kapital’in ikinci cildinin ilk taslağı 1865-1867’de kaleme alınmış ve 1879 yılına kadar yeni eklemelerle sürmüştür. (1870 -1879 arasında Kapital II yeniden yazılmıştır.) 1885’te Engels tarafından (Marx’ın ölümünden sonra) yayımlanmıştır. Kapital’in üçüncü cildinin büyük kısmı 1864 -1865’de yazılmış ve 1894’te Engels tarafından...
Sungur Savran, 27 Ocak 2016
Artık Trotskiy’i Marx, Engels ve Lenin’le birlikte Stalin’siz olarak ele almalıyız. Stalin ve Stalinizm gündemimize ancak geçmişin hesabı yapılırken girmeli. Stalin, Marksizmin devasa önemi karşısında tarihte bir küçük ayrıntıdan başka bir şey değildir. Trotskiy ise sadece bürokrasinin değil emperyalist kapitalizmin de büyük kâbusudur.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri