Teori ve Tarih

Gerçek, 20 Ağustos 2014
1905 devriminde başkent Petrograd Sovyeti’nin başkanı, 1917 Ekim Devrimi’nin iki büyük önderinden biri, Komintern’in kurucu önderlerinden, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve komutanı, Sovyet devletinin bürokratik yozlaşması karşısında eski kadrolar arasında neredeyse tek başına devrimci Marksist programın yılmaz savunucusu, Dördüncü Enternasyonal’in kurucusu, Marksizme büyük teorik katkılarda bulunmuş teorisyen, azgelişmiş ülkelerde sürekli devrim, yozlaşmış işçi devletlerinde ise politik devrim programlarının mimarı, geçiş programı fikrini Marksizmde sistematik hale getiren önder...
Sungur Savran, 8 Ağustos 2014
Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman-Türk hâkim sınıfları Birinci Dünya Savaşı'na yepyeni fetihler yapabilmeyi hayal ederek girdiler. Bunun yerine ellerinde ne var ne yok her şeyi kaybettiler. Bir bakıma Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Ava giden avlanır! "Bir koyup üç almak" isteyenlere hatırlatılır.
Gerçek, 25 Nisan 2014
AKP hakkında ilk Marksist kitap! Türkiye 10 yılı aşkın süredir AKP’nin sultası altında. Seçimlerde elde ettiği büyük çoğunluklar sayesinde Erdoğan işçi sınıfının bütün savunma mevzilerine saldırıyor, Alevilere karşı ikiyüzlü bir tehdit politikası güdüyor, kadınların kazanılmış haklarını tarumar ediyor, gençleri itaatkârlaştırmak için elinden geleni yapıyor, Kürtlere karşı bir oyalama ve çürütme politikası izliyor, İsrail’e saldırır gibi yapıp emperyalizmle anlaşma içinde Türkiye’yi maceralara sürüklüyor.
Gerçek, 26 Mart 2014
Kurucu Meclis, 1789 Fransız Devrimi’nde ortaya çıkmış bir olgudur. Fransa’da devrimin anayasal bir cumhuriyetle taçlanmasında baş rolü oynayan parlamenter yapının adıdır. Fransız Devrimi’nden sonra tüm dünyada demokrasi mücadelesi veren halk kitleleri için kurucu meclis talebi büyük bir önem taşımış, halkın kendi geleceğini belirleme özleminin ifadesi olmuştur.
Sosyalizm eğilimli ülkelerin oluşturduğu sistemin yıkılması, dünyada yeni bir gericiliğin egemenliğine yol açtı. Bu ülkelerde “Leninizm” olarak uydurulmuş teori ve pratiğin yanlışlanması; Marksizmin ve Lenin’in görüşlerinin çürütülmesi olarak algılandı. Burada ideolojik fatura, Marx’a, Engels’e, Lenin’e çıkarıldı.
Sungur Savran, 3 Şubat 2014
Evet, AKP döneminde askerin gücü gerilerken polisin gücü yükselmiştir. Ama silah gücü bakımından iki kurum karşılaştırılamaz. Polisin orduyu yanına almaksızın darbe yapması olanaklı değildir.
Gerçek, 25 Ocak 2014
Yirmi yedi yaşımı göstermediler bana… Hem de iki kez… Ben her Ocak’ta iki kez yanarım… Bu nedenle sönmez nârım… Bu yüzden ben genç ihtiyarım…
Gerçek, 16 Eylül 2013
Bu kitap, Marx’ın en az yirmi beş yılda ürettiği Grundrisse’nin, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın, Ücret-Fiyat ve Kâr’ın ve Kapital’in dört cildinin ana görüşlerini içeriyor. Bu çalışma Marx’ın uzun yıllar emek vererek yarattığı ekonomi politik eleştiriyi temel noktalarda ortaya koymayı amaçlıyor. Marksizmin ekonomi politiğin devamı olmadığını gösteriyor, ekonomi politiği aşma noktalarını, öz ve anlaşılır biçimde özetliyor. Yaşayan Marksizmin canlılığını ve bunu bugün de kapitalizmin eleştirisiyle koruduğunu göstermeyi hedefliyor.
Gerçek, 11 Eylül 2013
10 Eylül, tarihi Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kuruluşunun 63. yıldönünümüdür. TKP, daha sonra Sovyetler Birliği’ni eline geçirecek olan bürokratik kastın uluslararası komünist harekette yarattığı bozulmadan ağır şekilde etkilenecektir. Ama kuruluş aşamasında, yani 1920’de enternasyonalizmi, programı ve politikasıyla, Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) gerçek anlamda atasıdır.
Gerçek, 21 Ağustos 2013
  Lev Trotskiy’in 1940 yılının 21 Ağustos’unda Stalin’in bir ajanı tarafından suikastle katledilmesinin 73. yıldönümünde Lenin’le birlikte Ekim devriminin önderini, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve komutanını,  IV. Enternasyonal’in kurucusu ve önderini, devrimci Marksizmin ve Bolşevik Leninizmin yılmaz savunucusunu anıyor ve mücadelemizde yaşatıyoruz.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri