Teori ve Tarih

Gerçek, 16 Haziran 2016
Her ülkenin halkının, kimi tarihin derinliklerinden gelen, kimi daha yeni dönemde yaşanmış başarıları, zaferleri, gurur duyacağı eylemleri vardır. Türkiye halkının da tarihinde, bugün hiçbir biçimde onaylayamayacağımız birtakım olayların yanı sıra, gururla, onurla, sevinçle anacağımız nice olay vardır. Bu, mesela, tam 600 yıl önce Anadolu ve Rumeli köylüsünün ve Türkmen göçerlerin, Ege adalarının Rumlarıyla, Anadolu’nun Yahudileriyle birlikte gerçekleştirdiği, önderliğini Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in yaptığı, emek sömürüsüne son vermeyi amaçlayan ayaklanmadır.
Sungur Savran, 31 Mayıs 2016
7 Haziran seçimlerinde Erdoğan ve AKP’nin uğradığı yenilgi, Gezi sonrası halk isyanı ile 6-12 Ekim serhildanının sandığa tercümesidir. Türkiye solu bu sonucu çıkaramamıştır. Bu yüzden de Gezi sonrası Türkiyesi’nin solda doğru biçimde kavranmasında ve buna uygun politikalar belirlenmesinde büyük handikaplar mevcuttur.
Gerçek, 16 Mayıs 2016
Büyük kaybımız Atlen Yıldırım yoldaşımızı bütün hayatı boyunca sürdürdüğü devrimci faaliyetini anlatarak bir kez daha saygıyla anıyoruz. 3 Mayıs 1957 tarihinde Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğan Atlen Yıldırım yoldaşımızı 18 Nisan Pazartesi günü 59 yaşında kaybettik. 19 Nisan Salı günü onu devrimci yaşamına yaraşır bir biçimde son yolculuğuna uğurladık. Daha çocukluk yaşlarında devrimci mücadeleye gönül veren Atlen yoldaş son nefesine kadar devrim ve sosyalizm davasının eşsiz bir militanı olmuştur.
Sungur Savran, 28 Nisan 2016
Nail Satlıgan’ı yitireli bugün, 28 Nisan günü, tam üç yıl oluyor. Atlen Yıldırım’ı ise daha on gün önce kaybettik. İkisi çok farklı insanlardı. ... Her ikisi de modern çağda insanlığın en ileri ifadesi olan enternasyonalist ve devrimci bir Marksizmin kendi üsluplarınca savunusunda birleşti. Bu hepimizi yükseltti. İkisine de müteşekkiriz. Keşke her insan ölümünden sonra böyle anılmasına temel olacak bir hayat yaşasa!
Sungur Savran, 21 Mart 2016
“Liberal” burjuva partileri Özal’ın ANAP’ı ve Demirel’in DYP’sinden sonra AKP idi. İflasla sonuçlandı! Ama bu sadece taktik hattın yenilgisi anlamına geliyordu. Oysa AB demokrasinin kendisi idi.Onun sol liberalleri yaya bırakması, stratejik hattın bozguna uğraması anlamına geliyor.
Sungur Savran, 28 Şubat 2016
Yaşar Kemal’siz bir yıl geçti. Türkiye bu bir yıl boyunca daha yoksul oldu. Hepimiz onun gürül gürül, sevgi dolu, ama hep ezilenden yana sesini özledik. Hele hele Kürt halkına bu kadar eziyet yapıldığı bir dönemde. Kendi kendimize sorduk: Kürt halkı ve bir bütün olarak Türkiye bu aydınının yerini doldurabilecek mi? Tabii ki dolduracaktır. Onun da etkisiyle yetişen genç kuşaklardan aydınlar eskisinden de ileri gidecektir. Ama Yaşar Kemal’in sesi Türkiye’nin ezilenlerinin hep sesi olacaktır.
Gerçek, 8 Şubat 2016
Mehmet İnanç Turan’ın yeni çıkan kitabı Marx’ın Şifresi’nin önsözünü okuyucularımızla paylaşıyoruz. Marx’ın Kapital’i dört cilttir; ama cilt sırasına uygun yazılmamıştır. Kapital’in birinci cildi 1866 – 1867 yıllarında yazılmış ve Marx tarafından 1867’de yayımlanmıştır. Kapital’in ikinci cildinin ilk taslağı 1865-1867’de kaleme alınmış ve 1879 yılına kadar yeni eklemelerle sürmüştür. (1870 -1879 arasında Kapital II yeniden yazılmıştır.) 1885’te Engels tarafından (Marx’ın ölümünden sonra) yayımlanmıştır. Kapital’in üçüncü cildinin büyük kısmı 1864 -1865’de yazılmış ve 1894’te Engels tarafından...
Sungur Savran, 27 Ocak 2016
Artık Trotskiy’i Marx, Engels ve Lenin’le birlikte Stalin’siz olarak ele almalıyız. Stalin ve Stalinizm gündemimize ancak geçmişin hesabı yapılırken girmeli. Stalin, Marksizmin devasa önemi karşısında tarihte bir küçük ayrıntıdan başka bir şey değildir. Trotskiy ise sadece bürokrasinin değil emperyalist kapitalizmin de büyük kâbusudur.
Gerçek, 11 Ocak 2016
Devrimci İşçi Partisi (DİP) 3. Kongresi’nde 2015 yılını, Lev Davidoviç Trotskiy’in Stalinist bürokrasinin bir ajanının eliyle katledilmesinin 75. yılı olması dolayısıyla “Trotskiy Yılı” ilan etti. DİP, güncel görevlerinde en ufak bir aksama yaratmaksızın uluslararası işçi sınıfının bu büyük önderini anmak, Türkiye işçi sınıfına ve genç devrimciler kuşağına tanıtmak için çeşitli faaliyetler yaptı.
Gerçek, 31 Aralık 2015
Yeni yılınız kutlu olsun! 2016’nın daha iyi bir yıl olmasını, sömürülen, ezilen, horlanan büyük kitlelere ve yüreği onlardan yana olan herkese umut ve sevinç getirmesini diliyoruz. Sala we yi nû piroz be! Daxwaziya me ji bo sala 2016, bibe salki baş, ji bo gel én bindest u karker, ji bo ku dilé van evin a wan li ser gel én bindest u karker in ju bona wan bila hevi u aşiti u şayi bine

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri