Teori ve Tarih

Sungur Savran, 18 Haziran 2015
Demirel, öncelikle 1960-80 arası dönemde işçi sınıfı ve sosyalizmin yükselişini binlerce siyasi cinayet aracılığıyla yolundan alıkoyan Türk faşizminin hamisi olarak hatırlanmalıdır. 1974’ten itibaren bütün toplumun gözleri önünde neredeyse aralıksız olarak cinayet işlemeye başlamış olduğu halde, Demirel bu katil çetesini durdurmak üzere harekete geçmek bir yana onu korumuş ve kollamıştır. Demirel’in ünlü sözlerinden biri tam da bununla ilgilidir: “Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz.”
Gerçek, 5 Haziran 2015
Karl Marx'ın modern kapitalist sınıf toplumunun teorik ve pratik eleştirisinin temeli olan büyük yapıtı Kapital'in Türkçe'ye Almanca aslından yapılan ilk çevirisi tamamlandı. Birinci ve İkinci Ciltlerden sonra Üçüncü Cilt de yayınlandı. Aşağıda kitabın yayıncısı Yordam Kitap'ın bu konudaki basın duyurusunu yayınlıyoruz.
Sungur Savran, 31 Mayıs 2015
2015 yılında Gezi’nin ikinci yıldönümünü karşılarken “Gezi ruhu” diye sözü edilen şeyin mirasçıları kimlerdir? Bunun yalın bir cevabı vardır: Her kim toplumdaki isyan kıpırtılarını destekliyor, bunların birbirleriyle birleşmesi ve bir büyük ezilenler hareketi oluşturması için mücadele ediyorsa, “Gezi ruhu”nu yaşatan odur. Gezi’ye içi boş güzellemeler yaparak oyalanan değil.
Sait Almış, 30 Mayıs 2015
Levent Dölek, Gerçek gazetesinin Mart 2015 tarihli 65. sayısında “AKP ve faşizm tehlikesi”* başlıklı bir yazı yayımladı. Levent Dölek’in bu yazıyı yazmasındaki duyarlılığına tamamen katılıyorum. Her baskıcı, otoriter rejime faşizm demek; anti-faşist mücadeleyi sulandırır. Levent Dölek’in yazısında katılmadığım noktaları belirtme gereksinimi duydum. Faşizm çok yönlü incelenmesi gereken bir konu olduğundan ve yazı bir gazete yazısı olduğundan, burada sadece söz konusu yazıda ele alınan temalara değinmekle yetineceğim.
Sungur Savran, 29 Nisan 2015
İstanbul savaşın sonunda işgal edildiğine göre, Çanakkale geçilmişti! Biraz gecikme ile de olsa. Emperyalist paylaşım kavgasına giren Osmanlı başkentini bile yitiriyordu. Çanakkale bir muharebe olarak askeri bakımdan yenilgi olmayabilir. Ama bir bütün olarak bakıldığında Osmanlı açısından yüz kızartıcı bir savaş olan Cihan Harbi’nin bir merhalesi olarak onun hezimetinin damgasını taşır.
Gerçek, 23 Nisan 2015
Neden Türklerin yanında Kürtler ve Ermeniler de var? Çünkü Osmanlı işçi sınıfında ve yoksul köylülüğünde Ermenilerin çok önemli yeri var. Çünkü Kürtlerin büyük çoğunluğu ortakçı, yarıcı, ırgat. Çünkü Anadolu’nun yoksul köylüleri içinde Türkler en kalabalık grup. Yani Türk-Kürt-Ermeni savaşta birlikte öldüler, çünkü yoksul ve emekçiydiler!
Sungur Savran, 26 Şubat 2015
İttihatçılık sadece Enver ve Talât değildir. Hatta tersine, Enver ve Talât ittihatçılığın bozulmuş, yozlaşmış, Termidorcu halidir. Esas İttihatçılık Ahmed Rıza’nın temsil ettiği, halkların kardeşliğine dayanan burjuva devrimciliğidir.
Gerçek, 11 Şubat 2015
”Ekonomi politik, çağdaş burjuva toplumun teorik tahlilidir.” Friedrich Engels Marksizmin kaynaklarından birini ekonomi politiğin eleştirel aşılması oluşturur. Marksizm, burjuva bilimi olan ekonomi politiğin yaptığı burjuva toplumun tahlilinin eleştirisini yaparak onu aşar. Ne var ki, bu eleştirel aşma bir çırpıda gerçekleşmez; bir süreç boyunca adım adım gerçekleşir. Nicelikten niteliğe sıçrama süreçsel gelişimin son halkasıdır.
Gerçek, 28 Ocak 2015
Bundan 94 yıl önce, 1921 yılında, 28 Ocak gününü 29 Ocak gününe bağlayan gece, Türkiye burjuvazisi, Türkiye komünistlerine karşı ilk caniyane saldırısını yaptı. Burjuvazinin adamları, başlarında o dönemin komünistlerinin önderi olan Mustafa Suphi olmak üzere 15 komünisti Trabzon açıklarında bir takada öldürtüp denize attı.
Gerçek, 28 Ocak 2015
Dayanamadı Aysel Yukarıgöz’ün yanık ana yüreği: “Benim dört oğlum daha var. Onları da aynı Ramazan gibi yetiştireceğim,” diye bağırdı.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri