Teori ve Tarih

Gerçek, 27 Kasım 2011
DİP’in tutumu, her türlü savaşa, şiddete ve dolayısıyla da orduya karşı çıkan pasifizmden ve günümüzde profesyonel orduyu savunan liberalizmden kesin bir şekilde ayrılıyor. Zorunlu askerliğin kaldırılmasını savunanlar, açıkça söylemeseler de profesyonel orduyu savunmuş oluyorlar ve sosyalizmin metotlarını burjuva demokratlığına kurban ediyorlar.
Nail Satlıgan, 11 Ekim 2011
Türkiye’de sol hareketin ayrıksı şahsiyetlerinden Hikmet Kıvılcımlı, bundan tam 40 yıl önce, 11 Ekim 1971 günü, o dönemde Yugoslavya adını taşıyan ülkenin başkenti olan Belgrad’da hayatını yitirmişti. Belgrad’da ölmesinin nedeni, hayatının 70 yaşına merdiven dayamış olduğu bir aşamasında 12 Mart askeri rejiminden kaçmak zorunda kalmasıydı. Ölümünün 40. yılında, kendisini partimizin literatüründe daha evvel yayınlanmış bir yazıdan pasajlar yayınlayarak anıyoruz. Aşağıdaki pasajlar, Nail Satlıgan’ın Devrimci Marksizm dergisinin Kasım 2006 tarihini taşıyan 2. sayısındaki “”TKP, Mihri Belli,...
Sait Almış, 7 Ekim 2011
Ah gidiyor işte gidiyor göz göre göre birer rüzgâr uğultusu bırakarak yanan ateşe Nihat Behram Saçları buğday sarısı, gözleri deniz mavisiydi. 1958 yılında Ankara’nın varoş semti Altındağ’da doğdu. Semt okulu Yıldırım Beyazıt lisesinde okudu. Uzun boylu, sportif bir gençti. Saatlerce top oynar, hiç yorulmazdı.Enerjik olduğu kadar kitap okumayı seven dingin bir yapısı vardı. 17 yaşında özgürlük sevdasına tutuldu. “Şu kısa yaşamım içersinde hiçbir şahsi çıkar gözetmeden ezilen halklar adına verilen mücadelede yerimi almaya çalıştım ve bundan dolayı gurur duyuyorum,” dedi son mektubunda. *** 6...
Gerçek, 10 Eylül 2011
10 Eylül, tarihi Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kuruluşunun 91. yıldönümüdür. TKP, daha sonra Sovyetler Birliği’ni eline geçirecek olan bürokratik kastın uluslararası komünist harekette yarattığı bozulmadan ağır şekilde etkilenecektir. Ama kuruluş aşamasında, yani 1920’de enternasyonalizmi, programı ve politikasıyla, Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) gerçek anlamda atasıdır. Tersinden bakıldığında, bugün Türkiye’de tarihi TKP’nin programını ve enternasyonalizmini temsil eden tek parti DİP’tir.
Sait Almış, 21 Ağustos 2011
"Şunu bilmenizi isterim ki, hiçbir zaman kişisel çıkar ve menfaatimi ön planda tutarak tercihim söz konusu olmamıştır. Attığım her adımda toplumsal değerleri gözetmeye çalıştım. Hiçbir baskı veya cebir karşısında bir an dahi inandığım değerlere ihanet etmeyi düşünmedim. Sizler, beni anlamak için her şeyden önce yaşamalısınız. Bunu unutmayın. Görecek güzel günler var. Ben ve birçokları görmese bile gelecek kuşakların görmesi için katkıda bulunmaya çalıştık."
Gerçek, 19 Ağustos 2011
Ekim Devrimi’nin iki büyük önderinden biri, Komintern’in kurucu önderlerinden, Kızıl Ordu’nun komutanı, Sovyet devletinin bürokratik yozlaşmasının karşısında eski kadrolar arasında neredeyse tek başına devrimci Marksist programın yılmaz savunucusu, Dördüncü Enternasyonal’in kurucusu, Marksizme büyük teorik katkılarda bulunmuş teorisyen Lev Davidoviç Trotskiy, bundan 71 yıl önce, 20 Ağustos 1940’ta Stalin’in bir ajanı tarafından katledildi. Bugün Arap Devrimleri ile başlayan ve Akdeniz Havzası’nı saran ayaklanma ve isyan dalgası, Trotskiy’in mücadelesinin ve yapıtının tanınmasını her...
Gerçek, 17 Temmuz 2011
Bu yıl Amerikan İç Savaşı’nın (1861-1865) başlamasının 150. yıldönümü. Bu savaş, burjuva devrimlerinin doğası, farklı burjuva fraksiyonları arasındaki sınıf mücadeleleri ve proletaryanın ve tüm ezilenlerin burjuvazinin iç savaşları karşısındaki tutumu konularında zengin dersler içeriyor. Günümüz Türkiyesi açısından özel bir anlamı da var. Partimiz, Türkiye’de burjuvazinin politik bir iç savaş yaşadığını vurguladıkça, bazıları sınıf içi mücadelelerin bu kadar büyük sonuçlar doğuracağını bir türlü kabul edemiyorlar. Oysa Amerikan İç Savaşı, burjuvazinin iç savaşının çok şiddetli askeri biçimler...
Gerçek, 20 Mayıs 2011
Bundan tam tamına 140 yıl önce, 21 Mayıs 1871’de karşı devrimin güçleri tarihin ilk işçi devleti olan Paris Komünü’ne karşı bir askeri taarruz başlatıyordu. Bir hafta sürdü taarruz. Karşı devrimci güçler on binlerce devrimci işçiyi katlettikleri için bu hafta tarihe “Kanlı Hafta” olarak geçti. 28 Mayıs günü, karşı devrimin güçleri Paris’i ele geçirecek ve bu ilk işçi devleti deneyimine kanlı biçimde son vereceklerdi. Paris’in proleterleri ancak 72 gün boyunca iktidarda kalabilmişlerdi.
Gerçek, 1 Mayıs 2011
Her yıl dünya işçi ve emekçilerinin sokaklara dökülerek gövde gösterisi yaptığı 1 Mayıs gününün sembolik önemini anlamak için 1880’li yıllarda ABD işçi sınıfının verdiği mücadeleye bakmak gerekiyor.  
Sait Almış, 13 Mart 2011
İbrahim Ethem Coşkun: 1959 yılında Antep’in İslahiye ilçesinde doğdu. Babası mal müdürüydü. İlk ve orta öğrenimini babasının görevli olduğu Yavuzeli ilçesinde tamamladı.   Necati Vardar: 1960 yılında İzmir’in Urla ilçesinde doğdu. Boşnak bir ailenin altı çocuğunun dördüncüsüydü.   Seyit Konuk: 1958 yılında Tokat’ın bir köyünde doğdu. Çok yoksul bir ailenin dört çocuğundan biriydi.   Üç İnsan, Tek Yürek Üçü de işçi. Üçü de genç. Üçü de devrimciydi. Yolları İzmir’de, Sınıf mücadelesinin yükselen dalgaları üstünde kesişti.   Sınıfının insanı, Devrimin bilinçli militanı, Düşmanın korkulu rüyası...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri