Teori ve Tarih

Gerçek, 13 Aralık 2012
2012 ünlü İtalyan Marksisti Antonio Gramsci’nin 75. ölüm yıldönümü. 1926’da Mussolini’nin zindanına düşen Gramsci 1937’de hayata gözlerini yummuştur. Komünist hareketin ve solun tarihinde Gramsci kadar tartışmalı, onun kadar sağa sola çekiştirilen, onun kadar pespaye yorumlara tâbi kılınan birini bulmak mümkün değildir. Belki de Gramsci, tarihte düşüncesi en çok çarpıtılan düşünürdür. Yaratılmaya çalışılan bütün izlenimlerin aksine, Gramsci esas olarak Leninizmi İtalya ve Batı Avrupa koşullarına uyarlamaya çalışan bir komünistti. Önemli hataları vardı, ama komünistti. Yani kapitalistlerin...
E. Ahmet Tonak, 19 Kasım 2012
“Köle alım satımı da biçimi açısından meta alım satımıdır. Ama para, kölelik var olmadan bu işlevi yerine getiremez. Kölelik varsa, o zaman para köle alımına yatırılabilir. Buna karşın, alıcının elindeki para, köleliği mümkün kılmaya hiçbir şekilde yetmez.” Dile getirildiğinde, “ne var bunda, biz zaten bunu biliyoruz” dedirtecek türden bir paragraf. Yazarı da, tahmin edeceğiniz üzere Karl Marx! Ama, duyanların çoğunun tahmin edemeyeceği üzere Kapital’in I. cildinden değil, II. cildinden, o pek okunmayan kitabın “Para-Sermaye Devresi” başlıklı ilk bölümünden (s. 42) . Evet, Kapital’in II....
Gerçek, 21 Ekim 2012
Ekim ayının 8’i, 1912’de Balkan Savaşı’nın başlamasının 100. yıldönümü oluyor. Gerçek gazetesi üç aydır, Osmanlı’nın son demlerinde büyük bir önem taşıyan, Türkiye’nin burjuva devrimine yön veren bu olayın izini sürüyor. Ağustos sayımızda, Balkan Harbi’nin genellikle “II. Meşrutiyet” olarak anılan Hürriyet Devrimi’nin “termidor”u olduğu ortaya konuluyordu. İttihat ve Terakki önderliği, bu aşamadan sonra Osmanlı’nın bütün ulusal gruplarını demokratik bir program etrafında bir araya getirmekten vazgeçecek ve Türkçü bir yönelişi benimseyecekti. Bunun dehşet verici sonuçları olacaktı: Osmanlı’nın...
Gerçek, 6 Eylül 2012
Bundan tam yüz yıl önce, 1912 yılı sonbaharında, Osmanlı tarihine geçmiş adıyla Balkan Harbi başlamıştı. Balkan Harbi iki ayrı savaştan oluşur. İlkinde, Balkan halkları yüzyıllardır sürmekte olan Osmanlı boyunduruğundan kesin olarak kopmak amacıyla bir ititfaka gitmişlerdir. 8 Ekim 1912 ile 30 Mayıs 1913 arasında yaklaşık dokuz ay süren Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda, ünlü “Midye-Enez hattı”nın batısında kalan (Edirne de dâhil) bütün Balkan toprakları (ve birtakım Ege adaları) Osmanlı’nın hâkimiyetinden çıkmış ve Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ’dan oluşan müttefikler arasında...
Gerçek, 20 Ağustos 2012
Lev Davidoviç Trotskiy bundan 72 yıl önce, 20 Ağustos 1940’ta, sürgünde yaşadığı Meksika’nın başkenti Meksiko’da Sovyet bürokrasisinin ve onun lideri Stalin’in bir ajanı tarafından öldürülmüştü. Çok manidar bir biçimde yaşamının son anlarında bile dünya devrimi için bir şeyler okuyor ve yazıyordu. Ama bizim asıl aklımızdan çıkarmamamız gereken onun ölümü değil. Stalinist bürokrasinin onu dünyanın ta öbür ucunda, o derece yalıtılmışken bile fiziken ortadan kaldırma ihtiyacı duymasına neden olan Trotskiy’in düşüncelerinin yarattığı etki ve olguların, yani esas olarak sadece burjuvaziyi...
Burak Gürel, 15 Şubat 2012
Aşağıdaki yazı, 11 Şubat 2011 tarihinde Radikal gazetesinin “Yorum” sütununda yayınlandı. Ama gazeteye yukarıdaki başlıkla yollandığı halde farklı bir başlıkla çıktı: “Asya Devinin Sonunu Ucuz İşgücü mü Getirecek?” Bu yeni başlık, yazının tezlerine bütünüyle aykırı. Bizim burada kullanmakta olduğumuz orijinal başlık, Çin’in gelişmesinin ucuz işgücüne son vermekte olduğunu belirtiyor. Radikal’in koyduğu başlık, ucuz işgücünün Çin’in gelişmesinin sonunu getirdiğini söylüyor! Radikal gazetesinin entelektüel kapasitesi anlaşılan bu kadar! Gazete ya da sayfa sorumluları, bununla da yetinmiyor,...
Mehmet İnanç Turan, 12 Şubat 2012
Her soru yanıt ister. Açık soru açık yanıt ister.
Gerçek, 14 Ocak 2012
Ocak ayında başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde devrimci Marksizm’in üç büyük lideri, Vladimir İlyiç Lenin, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht eylemlerle anılmaktadır. Üç büyük devrimcinin soyadlarının aynı olan baş harfleri “LLL” bu eylemlerin parolası olmuştur. Ne aynı harfle başlayan isimler ne de üçünün de Ocak ayında ölmüş olması bu eylemlerin yapılmasının esas nedenidir. “Üç L”, uluslararası işçi sınıfının bayrağının sosyal şovenizmle kirletilmeye çalışıldığı bir dönemde, enternasyonalizmin ve devrimci Marksizm’in en kararlı, en cesur sesi olmuştur. Lenin, Rusya’da...
Gerçek, 27 Kasım 2011
DİP’in tutumu, her türlü savaşa, şiddete ve dolayısıyla da orduya karşı çıkan pasifizmden ve günümüzde profesyonel orduyu savunan liberalizmden kesin bir şekilde ayrılıyor. Zorunlu askerliğin kaldırılmasını savunanlar, açıkça söylemeseler de profesyonel orduyu savunmuş oluyorlar ve sosyalizmin metotlarını burjuva demokratlığına kurban ediyorlar.
Nail Satlıgan, 11 Ekim 2011
Türkiye’de sol hareketin ayrıksı şahsiyetlerinden Hikmet Kıvılcımlı, bundan tam 40 yıl önce, 11 Ekim 1971 günü, o dönemde Yugoslavya adını taşıyan ülkenin başkenti olan Belgrad’da hayatını yitirmişti. Belgrad’da ölmesinin nedeni, hayatının 70 yaşına merdiven dayamış olduğu bir aşamasında 12 Mart askeri rejiminden kaçmak zorunda kalmasıydı. Ölümünün 40. yılında, kendisini partimizin literatüründe daha evvel yayınlanmış bir yazıdan pasajlar yayınlayarak anıyoruz. Aşağıdaki pasajlar, Nail Satlıgan’ın Devrimci Marksizm dergisinin Kasım 2006 tarihini taşıyan 2. sayısındaki “”TKP, Mihri Belli,...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri