Gençlik

DİP'li Öğrenciler , 14 Ağustos 2017
Eskişehir’de kent nüfusunun büyük çoğunluğu olan öğrenci gençliğin nispi olarak politik duruşu sebebiyle bu saldırılar 15 Temmuz’dan yaklaşık 1 sene önce başlamıştı. Sıradan basın açıklamalarına yüzlerce polis yığarak, bir tane afiş için üniversite kampüsünü polis ordusuyla doldurarak gençliği sindirmeye çalıştılar. Tabii ki bunlar hiçbir fayda etmedi. OHAL ile birlikte birçok yetkiyi gasp eden AKP iktidarı bu sefer de Eskişehir’deki öğrencilere hem adli soruşturmalar hem de okul soruşturmalarıyla organize bir biçimde hücum etti
DİP'li Öğrenciler , 14 Ağustos 2017
YÖK'ün sultası, atanmış rektörlerin üniversite öğrencileri ve emekçileri üzerindeki boyunduruğu sertleştikçe, faşistler zincirlerinden boşanmaya devam edecektir. Bu süreci tersine çevirmek, zincirlerimizi kırmak elimizdedir. İstibdadı yenmek için üniversitenin tüm bileşenleriyle bir arada
DİP'li Öğrenciler , 14 Ağustos 2017
Türkiye gençliği sermayeye, emperyalizme karşı mücadele geleneğine sahiptir. Deniz Gezmişlere dayanan anti-emperyalist gelenek bugün de istibdada karşı mücadelenin temel taşı olmak zorundadır. Özgür bir gelecek patronlardan, emperyalizmden medet umarak değil, ancak ve ancak onlara karşı mücadele ederek kazanılır.
DİP'li Öğrenciler , 11 Temmuz 2017
İTÜ’de dönem bitiyor, yaz başlıyor, öğrencinin sırtındaki maddi yük azalmak bir yana artıyor! Dönem boyunca yurt fiyatları, ders araç gereçlerinin masrafları ve okuldaki özelleştirmeler derken öğrencinin cebinde kuruş kalmadı. Dönem bitti yaz okulu başladı. Bütünleme sınavlarının kaldırılmasıyla öğrencilerin mecbur bırakıldığı yaz okulu programı ise yüksek ücretlere tabi. Yaz boyunca okulda kalmak durumunda kalan yüzlerce öğrenci, bütün dönem içerisinde sırtladıkları maddi yükü yazın da sırtlamaya devam ediyor, üstüne bir de yaz okulu için ödemek zorunda oldukları para ekleniyor.
DİP'li Öğrenciler , 11 Temmuz 2017
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) geçtiğimiz Mayıs ayında, normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin önceden Eylül ayında kesilen kredi ve burslarının artık Haziran ayında kesileceğini duyurdu. Görünen o ki AKP iktidarı şimdi de öğrencilerin üç aylık kredi ve burslarına göz dikmiş durumda.
DİP'li Öğrenciler , 10 Haziran 2017
Son süreçte ise bu saldırılar bir başka boyuta taşındı. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde ellerinde ne kadar fotoğraf, video kaydı varsa delil olarak kullanıp sosyalist öğrencilere soruşturmalar açmaya başladılar. Devrimci İşçi Partili dört öğrenci yoldaşımıza da daha önce katıldıkları eylemler gerekçe gösterilerek toplamda dokuz ayrı savcılık soruşturması başlatıldı.
DİP'li Öğrenciler , 10 Haziran 2017
Cumhurpatronluğu rejimi, biz öğrencilere kampüslerdeki mücadelemizi yok etmek için baskı uygularken işçi sınıfı üzerinde de sahip oldukları hakları gasp ederek baskı kuruyor. Bir yandan kıdem tazminatına el uzatırken bir yandan da işçi sınıfının sayısız mücadelelerle kazandığı grev hakkına saldırıyor.
DİP'li Öğrenciler , 10 Haziran 2017
Emekçi çocuklarının, ABD’nin ve onun güdümündeki Adnan Menderes hükümetinin çıkarları için ölüme gönderilmesi gurur kaynağı değil bir utanç nedeni olmalıdır. Bugün Menderes hükümetine benzer şekilde AKP hükümeti de uzunca bir zamandır TSK’yı bir ihraç malı misali Rakka operasyonu kapsamında emperyalizme pazarlama telaşında.
Gerçek, 14 Mayıs 2017
Bu yazımda bahsetmek istediğim konu meslek liselilerin rahatsız olduğu ve itiraz ettiği bir takım sorunlar. Özellikle bir meslek lisesi öğrencisi, tercih ettiği alanın, mesleğin teknik derslerini lise ikinci sınıfta (10.sınıfta) görmeye başlıyor. Bu bir sene sonunda 3.sınıfa geçerken dal tercihi yapması isteniyor. Dal seçildikten sonra teknik ders sayıları artıyor ve gerçekten sırtına büyük bir yük binmeye başlıyor. Şöyle bir örnek vereyim; fen veya diğer anadolu liselerinde öğrenciler 11.
Gerçek, 12 Mayıs 2017
1 Mayıs'ta "Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet" şiarıyla meydanlardaydık. Ancak istibdada karşı mücadelede yapılacaklar daha yeni başlıyor. 1 Mayıs, bizi her daim düzenin sularına çekmeye çalışan, mücadelenin karşısına engeller koyan basiretsiz burjuva muhalefetinden bağımsız olarak referandumdan sonra istibdada karşı sözümüzü söylemenin, yumruğumuzu vurmanın ilk adımıydı.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri