Gençlik

Kutlu Dane, 19 Temmuz 2010
Uzunca bir süredir üniversitelerdeki sol/sosyalist ve buna paralel olarak da sendikal mücadelenin temelinde "özerk-demokratik üniversite" talebi yer almakta. Bu yazının konusu, giderek ticarileşen ve Bologna süreci ile beraber kalite belgeli, CEO'lu birer işletmeden başka bir anlamı kalmayacak olan üniversitelerde, solun dilinden düşmeyen özerklik ve demokrasi söylemi yardımıyla mücadelenin yükseltilip yükseltilemeyeceği.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri