Gençlik

Gerçek, 5 Kasım 2011
Bundan tam 30 yıl önce, 6 Kasım 1981’de kurulan YÖK, bugün üniversiteleri sermayenin hizmetine açmanın bir aracı, sermayenin işçi sınıfına yönelttiği saldırının bir parçasıdır. O halde YÖK'e karşı mücadele de bu sınıf savaşının bir cephesi olmalıdır.
Gerçek, 21 Ekim 2011
Sorunun kökü derindeyse, sorunu kökünden söküp atmak için gün yoldaşlaşmayı artırmanın günüdür. Sadece LYS türü sınavlarla rakipleştirilen sıra arkadaşlarının değil, aynı eğitim anlayışının mağduru olan farklı tür liselerin öğrencilerinin, dershanelerin ağından kurtulamamış lise mezunlarının, staj sömürüsüyle hayatlarından bezdirilen meslek lisesi öğrencilerinin ve tabii üniversitelilerin yoldaşlaşması tek kurtuluş umududur.
Gerçek, 21 Ekim 2011
Ekonomik krizin kasıp kavurduğu dünyamızda, eğitim politikalarındaki her türden soruna karşı öğrenciler ve onlarla birlikte öğretmenler büyük mücadelelere girişiyorlar. Türkiye'de de Kürt öğrenciler ve aileleri anadilinde eğitim talebiyle boykot yaptılar.
Gerçek, 5 Aralık 2010
DİP'li öğrenciler eğitimin artan ticarileşmesine dur demek, üniversitelerde sermaye egemenliğini yıkmak, siviliyle resmisiyle polisi üniversitelerden kovmak ve faşizm belasını def etmek için YÖK'ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım'da hem sokağa indiler hem de düzenledikleri salon etkinliği ile gençlik mücadelesini tartıştılar.
Gerçek, 2 Aralık 2010
İngiltere ve Galler'de bir aydır öğrenciler sürekli eylemdeler. Sebebi ise üniversite harçlarına yapılmak istenen zamlar ve eğitime ayrılan bütçeden yapılacak kesintiler. İngiltere'de ortalama üniversite harcı yaklaşık olarak 3000 Sterlin yani 7000 Lira. Yeni oylanacak olan düzenlemede bu miktarın en az 14000 en fazla 21000 Lira olacak şekilde üniversiteler tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Öğrencilerse bu zamlara duydukları tepkiyi bir aydır yaptıkları eylemlerle gösteriyorlar.
Kutlu Dane, 19 Temmuz 2010
Uzunca bir süredir üniversitelerdeki sol/sosyalist ve buna paralel olarak da sendikal mücadelenin temelinde "özerk-demokratik üniversite" talebi yer almakta. Bu yazının konusu, giderek ticarileşen ve Bologna süreci ile beraber kalite belgeli, CEO'lu birer işletmeden başka bir anlamı kalmayacak olan üniversitelerde, solun dilinden düşmeyen özerklik ve demokrasi söylemi yardımıyla mücadelenin yükseltilip yükseltilemeyeceği.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri