Gençlik

Gerçek, 2 Aralık 2010
İngiltere ve Galler'de bir aydır öğrenciler sürekli eylemdeler. Sebebi ise üniversite harçlarına yapılmak istenen zamlar ve eğitime ayrılan bütçeden yapılacak kesintiler. İngiltere'de ortalama üniversite harcı yaklaşık olarak 3000 Sterlin yani 7000 Lira. Yeni oylanacak olan düzenlemede bu miktarın en az 14000 en fazla 21000 Lira olacak şekilde üniversiteler tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Öğrencilerse bu zamlara duydukları tepkiyi bir aydır yaptıkları eylemlerle gösteriyorlar.
Kutlu Dane, 19 Temmuz 2010
Uzunca bir süredir üniversitelerdeki sol/sosyalist ve buna paralel olarak da sendikal mücadelenin temelinde "özerk-demokratik üniversite" talebi yer almakta. Bu yazının konusu, giderek ticarileşen ve Bologna süreci ile beraber kalite belgeli, CEO'lu birer işletmeden başka bir anlamı kalmayacak olan üniversitelerde, solun dilinden düşmeyen özerklik ve demokrasi söylemi yardımıyla mücadelenin yükseltilip yükseltilemeyeceği.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri