soruşturma

Author(s): 

ODTÜ’de bahar aylarında düzenlenen çok sayıda eylem ve etkinliğin ardından Rektörlük tarafından sendika üyelerine, öğrencilere ve hatta m

Gerçek'i paylaş:

ODTÜ’de Eğitim Sen üyeleri 16 gündür Rektörlük önünde sürdürdükleri direniş nöbetini yönetimin geri adım atması üzerine sonlandırdılar.

Gerçek'i paylaş:

ODTÜ’de OHAL fırsatçılığıyla sendika üyelerinin işten atılmasına ve disiplinle cezalandırılmasına karşı Eğitim-Sen’in başlattığı direniş

Gerçek'i paylaş:

2014 yılı Aralık ayında maaş promosyon ihalesi sürecinde üç gün boyunca ODTÜ’de hayatı durduran bir grev yaşanmıştı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eğitim-Sen özellikle 29 Aralık’ta yapılan grev ve diğer eylemler gerekçe gösterilerek üyelerine karşı başlatılan baskı, sürgün ve soruşturmalara son verilmesi talebiyle 12 Temmuz’dan itibaren Aydın’dan başlayarak İzmir, Bursa ve Eskişehir’de eylemler gerçekleştirdi. Son olarak 15 Temmuz Cuma günü Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir eylem yaptı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi sağlık emekçileri son dönemde idarenin sistematik şekilde uyguladığı baskılara, sürgünlere ve soruşturmalara karşı 25 Mayıs saat 12:00’de SES, İstanbul Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş çağrısıyla eylem gerçekleştirdi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

11 Şubat Perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde "Barış İçin Akademisyenler" metnine imza atan akademisyenlere karşı açılan so

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Soruşturmaların bizlere geri adım attıracağını, sıra arkadaşımız Güney Doğan’ı unutturacağını düşünüyorsalar, yanılıyorlar! Biz geri çekilmeyeceğiz! İTÜ’de Güney Doğan’ın adını yaşatmaya devam edeceğiz! Tüm İTÜ öğrencilerini ve emekçilerini, 8 Ocak Cuma günü saat 15.30’da Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Binası’nda görülecek soruşturmaya, arkadaşlarımızı yalnız bırakmamaya çağırıyoruz!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Levent Dölek'in soruşturması, dayanışma ruhu ve örgütlülük bilinciyle AKP iktidarının ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün icraatlarının sorgulandığı ve soruşturulduğu bir ortama dönüştürüldü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan ve aynı zamanda üniversitenin Eğitim-Sen Baş Temsilciliği görevini yürüten Levent Dölek hakkında 12-13 Ekim'de yapılan eylemlerde öğrencileri boykota ve direnişe çağırma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Levent Dölek'in yanı sıra pek çok üniversite öğrencisine de boykot eylemi dolayısıyla soruşturma açıldı. Açılan soruşturmalara Eğitim-Sen'den öğretim üyeleri, emekçiler ve öğrenciler gereken karşılığı verecek. Soruşturma günü olan 15 Aralık, 10 Ekim katliamının hesabını bir kez daha sorma, bu katliamın işbirlikçilerini teşhir etme, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunma günü olacaktır.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

soruşturma beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri