CRFI

Author(s): 

Fransız devrimci Marksist örgütlerinden Lutte Ouvrière’in (İşçi Mücadelesi) geleneksel şenliğine son yıllarda hep olduğu gibi, Devrimci İşçi Partisi de davetliydi. Şenliğin “Siyasi Alan” kısmında, DEYK’in bir parçası olan EEK’li (İşçilerin Devrimci Partisi) Yunan ve ROR’lu (Proleter Devrimci Yeniden Doğuş) Fransız yoldaşlarımızla yan yana bulunan standımızla yer aldık.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İtalya'dan PCL, Yunanistan'dan EEK ve Türkiye'den DİP olmak üzere DEYK (CRFI) üyesi üç partinin ortak yürüttüğü RedMed (Kızıl Akdeniz) sitesinde Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin referandum çağrısı beş dilde yayınlandı. DİP, Türkiye'de fabrikalarda, işçi havzalarında, emekçi mahallerinde yürütülen kararlı çalışmanın yanında, yükselen istibdada karşı mücadelenin sesini dünyanın dört bir yanına duyuruyor. RedMed aracılığıyla Devrimci İşçi Partisi'nin sermayeye, emperyalizme ve istibdada karşı yükselttiği HAYIR'ın sesi İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Yunanca ve Türkçe dillerinde yayınlanarak dünyanın farklı köşelerindeki uluslararası dostlarımıza ulaştı. Yabancı dillerdeki çeviriler aynı zamanda o ülkelerde kardeş partilerimizin site ve gazetelerinde yayınlandı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi (DİP), kapitalizmin insanlığı bir kez daha dünya savaşının eşiğine getirmiş olduğuna işaret ederek, daha önceki

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Polonya’nın en büyük dördüncü kenti olan Wroclaw’da düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa Sosyal Forumu 11 Mart’ta gerçekleşen açılış etkinliği ile başladı. Polonya, Rusya, Belarus, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi Orta Avrupa ülkelerinden katılımcıların olduğu etkinliğe çeşitli Balkan ülkelerinden, Hong Kong’dan, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve Kamerun’dan dahi katılımlar oldu. Devrimci İşçi Partisi ve Yunanistan’daki kardeş partimiz, DEYK’in Yunanistan seksiyonu EEK de (Devrimci İşçi Partisi) katılımcılar arasındaydı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK-CRFI) Yunanistan seksiyonu, kardeş partimiz EEK’in (Ergatiko Epanastatiko

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Üçüncü konferans ise günümüzün en önemli bir başka ayırıcı özelliği olan dünya ekonomik krizi içinde uluslararası sermayenin faturayı işçi sınıfına ve yoksul halka çıkarma çabası olan ağır kemer sıkma sorunlarının en yoğun biçimde yaşandığı bir ülkede, Yunanistan’da trajik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde toplanıyordu.

Üç yılda (2013-2015) üç konferans, üçü de çağın ana özelliklerini temsil eden büyük tarihi olaylarla çakışıyor. Bilimde bir şeyin sırf tekrarlanması bile bir nedenselliğin, bir temel yasalılığın var olup var olmadığının sorulmasını gerektiren bir durumdur. Burada da tekrar soralım: Avrupa-Akdeniz Konferanslarının bu “talihli tarih”i bir rastlantının ürünü müdür?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tüm işçi sınıfı hareketinin, sosyal hareketlerin ve kendi örgütlenmelerini yaratan halkın seçilmiş temsilcilerinden oluşan ülke çapında bir kongre, krizden çıkışa yönelik alternatif programı tartışmak için derhal hazırlanmalıdır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Seçim sonrası siyasi çerçeve kurulmuş durumda. Siyasi partiler gözlemevi değildir. Her türlü siyasi analiz, eyleme kılavuz olsun diye yapılır. Şayet Yunanistan’da büyük bir değişim gündemde ise ve bu büyük değişimin karşısında ona direnecek gerici güçler var ise, solun kendi kendine sorduğu soru şu olmalıdır: Ben/biz ne yapabiliriz?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Enternasyonalizm'in kıvılcımıyla yine yaktık kamp ateşimizi!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Mart sonu ve Nisan başı, Avrupa kıtasının devrimcileri için enternasyonalizm yönünde adımlar atmak bakımından önemli fırsatlar sunuyo

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

CRFI beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri