Birinci Dünya Savaşı

Tarih ve bu tarih içerisinde işçi sınıfının yerini bilmemek, savaşlar konusunda maalesef zaman zaman sosyalistler de dâhil olmak üzere çok yanıltıcı sonuçlara götürür. Sözgelimi Birinci Dünya Savaşı’nın nasıl sona erdiği üzerine 10 madde yazılacak olsa, işçi sınıfının savaşın sona ermesindeki rolünü çok az kişi bu maddeler içine koyacaktır. Nasıl ki savaşın “bir Sırplının bir veliahdı öldürmesiyle başladığının” söylenmesi asıl gerçekleri gizler, savaşın bitiminin de “ABD’nin savaşa katılması” ile gerçekleştiği yargısı da benzer bir yanılgı üretir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Birinci Dünya Savaşı ve savaşın Çarlık Rusyası toplumundaki yansımaları 1917 Ekim devriminin gelişiminde son derece önemli bir rol oynamıştır. Rus burjuvazisi ve büyük toprak sahipleri savaşın başlangıcında milliyetçi şoven bir laf cambazlığı ile kitleleri kendi emelleri etrafında bir ölçüde seferber edebilmişti. Ancak hâkim sınıfların emelleri için yoksul emekçi ve köylülerin ödedikleri bedeller arttıkça hava dönmeye başladı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2017, modern tarihin en büyük, en etkili, en bilinçli devriminin, Ekim devriminin 100. yıldönümü. Gerçek gazetesi, 2017’ye girerken bu devrimi bütün yıl boyunca gündeme getirmeyi kararlaştırmış bulunuyor. Lenin, genel bir tanım olarak devrimlerin “halkın şenliği” olduğunu söylemişti. Bu şenliklerin en önemlisi, en kitleseli, en radikali Ekim devrimi olmuştur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Başbakan Ahmet Davutoğlu HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinde Rus uçağının düşürülmesinin hata olduğunu söylemesini “tam bir rezalet ve millete ihanet” olarak nitelemiş.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bundan bir yüzyıl önce, Birinci Dünya Savaşı günlerinde, bütün Avrupa ülkelerinin devlet adamları ve kapitalistleri, kolektif bir histeri içinde işçilerin ve emekçi halkın çocuklarını ölüm tarlalarına sürerken, bazı güçlü sesler bu çılgınlığa ve barbarlığa “dur!” diyordu. Bunların en önemlilerinden biri, Almanya’nın çok güçlü sosyalist partisinin sol kanadının önderlerinden Karl Liebknecht idi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bir yüzyıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nın kan ve ateşi içinde dünyanın en gelişkin, en “uygar” ülkelerinin kıtası Avrupa, bir başından ötekine bir insan mezbahasına dönmüşken, İsviçre’nin Zimmerwald adlı bir dağ kasabasında, İkinci Enternasyonal üyesi partilerden savaşa karşı tutum benimsemiş delegeler bir konferansta toplanıyordu. Bir çeyrek yüzyıl boyunca Komünist Manifesto’nun “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” şiarı zemininde mücadele etmiş olan Enternasyonal; Fransız, Alman, Avusturya, hatta Rus partilerinin liderlerinin çoğunluğunun ihaneti dolayısıyla fiilen çökmüştü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul savaşın sonunda işgal edildiğine göre, Çanakkale geçilmişti! Biraz gecikme ile de olsa. Emperyalist paylaşım kavgasına giren Osmanlı başkentini bile yitiriyordu. Çanakkale bir muharebe olarak askeri bakımdan yenilgi olmayabilir. Ama bir bütün olarak bakıldığında Osmanlı açısından yüz kızartıcı bir savaş olan Cihan Harbi’nin bir merhalesi olarak onun hezimetinin damgasını taşır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

24 Nisan tarihi, bütün dünyada 1915 yılında Anadolu Ermenilerine uygulanan soykırımın sembol tarihi olarak kabul edilmiş durumda. Bu yıl 24 Nisan’da, olayın 100. yıldönümü vesilesiyle soykırım kurbanları başta Ermenistan’da olmak üzere yaygın olarak anılacak. Türk ve Kürt işçi ve emekçileri, soykırım tartışması açıldığında çoğunlukla rahatsız oluyorlar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Neden Türklerin yanında Kürtler ve Ermeniler de var? Çünkü Osmanlı işçi sınıfında ve yoksul köylülüğünde Ermenilerin çok önemli yeri var. Çünkü Kürtlerin büyük çoğunluğu ortakçı, yarıcı, ırgat. Çünkü Anadolu’nun yoksul köylüleri içinde Türkler en kalabalık grup. Yani Türk-Kürt-Ermeni savaşta birlikte öldüler, çünkü yoksul ve emekçiydiler!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2014 yılı, emperyalist barbarlığın dünya ölçeğindeki ilk büyük yıkımının da yüzüncü yıl dönümü.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Birinci Dünya Savaşı beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri