Haberler

Sağlık Emekçileri Sendikası, yaz döneminden itibaren Türkiye’nin birçok ilinden üye ve temsilcinin görev alarak kurduğu Sendika Okulunda, Şehir Hastanelerini gündemine alan çalışmayı geçtiğimiz haftasonu Ankara’da yaptığı bir çalıştayla kamuoyuna duyurdu.

Şehir Hastaneleri Çalıştayı 16-17 Aralık 2017 tarihinde Ankara Eğitim Sen genel merkez binasında yoğun bir katılımla ve ilgiyle gerçekleşti. Açılış konuşmasını SES Eş Genel başkanı İbrahim Kara ve KESK Eş Genel başkanı Aysun Gezen yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından “Üçüncü Kuşak Yapısal Reformlar: Kamu hizmeti anlayışında değişim” konu başlığıyla ilk sunumu Selime Güzelsarı yaptı. Oldukça kapsamlı olan sunumda sağlık emek sürecinin nasıl bir emek sömürüsüne dönüşeceğini çarpıcı örneklerle anlattı. Fuat Ercan ise “Sağlık Hizmeti Dönüşürken: Devlet Sermaye arası iç bağlantılar” başlığıyla bir sunum yaptı. Sağlık emeğinin ekonomi politiği üzerine yaptığı sunumun odak noktası, sağlık hizmetinin ihtiyacı karşılamaya yönelik değil sağlığın metalaşmasına yönelik olduğuydu.

20 Aralık 2017
İzmit Alikahya'da faaliyet gösteren ve Kibar Holding ile Güney Kore sermayesinin ortak olduğu Posco Assan metal fabrikasında bir ay önce, Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olan 80 işçi işten atıldı. 33 gündür yağmur çamur demeden fabrika önünde ateş yakarak direnişe geçen işçiler ile Birleşik Metal-İş fabrika önünde bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında Birleşik Metal-İş başkanı Adnan Serdaroğlu, fabrika patronu olan Ali Kibar'ın işçilerin anayasal hakkı olan örgütlenme hakkını çiğnediğini ve sendika yetkisi alındığı halde Çalışma Bakanlığını yetki belgesini vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca Serdaroğlu hükümete, valiye ve büyükşehir belediye başkanına kadar gittiklerini ama sermayeye göbekten bağlı oldukları için Posco Assan işçilerinin haklarını koruyamadıklarını söyledi.
 
19 Aralık 2017

BDS Türkiye, Donald Trump’ın Kudüs kararını protesto etmek ve bu kararı tanımayarak Filistin’in dört bir yanında sokaklara çıkan ve işgal güçlerinin saldırılarına göğüs geren Filistin halkına destek vermek için 15 Aralık Cuma günü İstanbul’da Beyoğlu Tünel’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. BDS Türkiye’nin çağrısıyla Tünel’de toplanan insanlar, sık sık “Kudüs Filistin halkınındır!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil Amerika Ortadoğu’dan defol!”, “Yıkılsın Siyonist İsrail devleti!”, “Nehirden denize özgür Filistin!” şeklinde slogan attı.

BDS Türkiye adına basın açıklamasını Ümit Doğru okudu. Açıklamada BDS Türkiye’nin Trump’ın ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı da dâhil Siyonist işgal devletini meşrulaştıracak her türlü adıma karşı Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduğu vurgulandı.  Ardından Filistinli Hasan Tahravi Arapça bir konuşma yaptı. Tahravi’nin konuşmasının ardından kitle “Birruh biddem nefdike ya Falastin!” (kanımızla canımızla seniniz Filistin!” sloganını attı.

16 Aralık 2017

İzmir'de, DİSK Genel-İş üyesi taşeron işçileri, belediye işçilerinin, hükümet tarafından açıklanan kadrolu çalışabilen işçilere dahil edilmemesinden dolayı iş bırakma eylemi yaptı.

Belediyelerin kadro kapsamına girmemesinden dolayı Genel-İş'e üye taşeron işçileri, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13:30'da buluşup eylem yaptılar. Yarım günlük iş bırakan binlerce emekçinin doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda eylem sloganlar ve işçilerin kortej halinde alana girmesiyle başladı. Daha sonra Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan işçilere seslendi. Çalışkan, “Belediye hizmetlerinde çalışan yaklaşık 500 bin işçi kamu istihdamının güvencesi dışına atılarak yine güvencesizliğe ve belirsiz çalışma koşulları ile belirsiz bir geleceğe mahkûm edilmişlerdir” diyerek taşeron çalışmanın devam edeceğini belirtti. Mücadelenin de aynı hızla devam edeceğine vurgu yaptı. Eyleme KESK, TMMOB destek verirken, Devrimci İşçi Partisi de alanda “Taşeron yasaklansın, herkese güvenceli kadro” dövizleriyle yerini aldı. Eylem tüm coşkusuyla sloganlarla devam etti.

12 Aralık 2017

Trump’ın, Filistin’in tarihsel başkenti Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağı kararını protesto etmek için KESK, DİSK, TMMOB ve EBTO'nun çağrısıyla Eskişehir’de 12 Aralık Salı günü saat 12:45'te bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Protesto için kitle Adalar mevkiinde bir araya geldikten sonra sloganlar eşliğinde basın açıklamasına geçti. Açıklamada 68 kuşağından günümüze kadar devrimcilerin Filistin'in haklı mücadelesinde yer aldıkları ve alacakları, Siyonizmin ve emperyalizmin kol kola yürürken devrimcilerin de Filistin halkıyla kol kola olacağı vurgusu yapıldı. Açıklama sırasında sıkça "Katil ABD Ortadoğu'dan defol!" ve "Kahrolsun ABD emperyalizmi" sloganları atıldı. Basın açıklamasının ardından eylem sonlandırıldı.

12 Aralık 2017

Donald Trump’ın, ABD’nin Kudüs’ü Siyonist oluşumun başkenti olarak tanıdığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra, Siyonist oluşumun başbakanı Benjamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Paris’e geldi. Kudüs açıklamasının hemen ardından gerçekleşen bu ziyaret, Fransa BDS hareketi (Boykot, yaptırımlar ve yatırımlar geri çekilsin) tarafından bir provokasyon olarak nitelendi ve hem Netanyahu’nun gelişini protesto etmek hem de Kudüs’ün Filistinlilerin olduğunu yinelemek için, çeşitli sosyalist parti ve örgütlerin de desteklediği bir eylem çağrısı yapıldı. Fransa’daki kardeş grubumuz ROR’un (Devrimci Proleter Yeniden Doğuş) militanları da eylemde hazır bulundu.

12 Aralık 2017

ODTÜ'lü öğrenciler Trump'ın,  Amerikan konsolosluğunu Kudüs'e taşıma kararı ile Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı bugün saat 18.30'da yemekhane önünde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş "Kahrolsun ABD emperyalizmi!", "Yıkılsın Siyonist İsrail devleti!" sloganları ile yurtlar bölgesine kadar sürdü. Yürüyüş sonunda yapılan açıklamada Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Siyonizme karşı Filistin mücadelesine verdiği desteğin, İsrail ve onun işbirlikçileri tarafından unutulmaması gerektiği söylendi. Trump'a övgüler düzüp İsrail ile ekonomik anlaşmalar yapanların Filistin davasının yanında olamayacakları vurgulandı. İsrail'in Ortadoğu'nun bağrındaki kama olduğu ve Filistinlilerin mücadelesinin her zaman Türkiye'deki sosyalistler tarafından desteklendiği ve destekleneceği belirtildi. Eylem "Nehirden denize özgür Filistin!" sloganları ile son buldu.

11 Aralık 2017

Türkiye’de 9 yıldır İsrail’e yönelik ekonomik, diplomatik, askeri, kültürel ve akademik boykot çağrısını yükselten BDS Türkiye, Siyonist işgalin işaret fişeği Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü yılında İstanbul’da bir konferans düzenledi. Konferans Cağaloğlu’nda İstanbul Tabip Odası’nda yüksek bir katılımla gerçekleşti.

BDS Türkiye adına konferansın açılış konuşmasını yapan Mutlu Örs, 9 Aralık’ın birinci İntifada’nın yıldönümü olduğunu belirterek, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması üzerine direnişe geçen Filistinlileri selamladı.

Filistin diasporası adına açılış konuşması yapmak üzere Şirin el-Arac söz alarak, “Bugün geçmişteki Balfour Deklarasyonunu konuşuyoruz. Trump’ın açıklaması yeni bir Balfour Deklarasyonudur” dedi. Filistin halkının haklarını mücadele ve direniş ile kazanacağını vurguladı.

11 Aralık 2017

9 Aralık Cumartesi günü İstanbul Kadıköy’de gençlik örgütleri Filistin için bir araya geldi. Trump’ın Filistin’in tarihsel başkenti Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağı yönündeki açıklamayı protesto etmek için Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşan gençlik örgütleri, burada sloganlarla basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadelenin AKP eliyle yürütülemeyeceği, AKP’nin emperyalizmin ve Siyonizmin işbirlikçisi konumu vurgulandı.

Gençlik örgütlerinin ardından söz BDS Türkiye’deydi. BDS Türkiye temsilcisi yaptığı açıklamada, bu sürece girilmesinin sorumlusunun Amerikan emperyalizmi ile birlikte İsrail’le normalleşme yoluna giden, silah ve doğalgaz anlaşmalarıyla İsrail ile işbirliği yapan AKP’nin de olduğunu vurguladı. Okunan açıklamalar sık sık “Nehirden denize özgür Filistin!”, “Emperyalistler yenilecek direnen halklar kazanacak!” sloganlarıyla kesildi. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis saldırdı. Bu saldırı, AKP’nin Filistin düşmanı konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

10 Aralık 2017

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Amerikan emperyalizminin Kudüs’ü Siyonist işgal devletinin başkenti olarak tanımasını protesto etmek için bugün 12:30'da Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.

 

Üniversite yönetimi eylem öncesi 10 Ekim anmasını engellemek için kullandığı yönteme tekrar başvurarak fakülteler arası geçiş yasağı getirdi. Bu da yetmezmiş gibi öğrenciler fakültelerinde polis ablukası altına alındı. Tüm baskılara ve engellemelere rağmen öğrenciler ellerinde Filistin bayrakları ile sloganlar eşliğinde basın açıklamasını yapmak üzere üniversite içerisinden tarihi Ana Kapı önüne yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

 

8 Aralık 2017

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri