Haberler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, İstanbul Kadın Platformu’nun çağrısıyla, İstiklal Caddesi’nde binlerce kadın eylem yaptı. Kadınlar saat 18:00’de Taksim Tünel’de bir araya geldi. “Erkek-devlet şiddetine itaat etmiyoruz. Hayatımızdan da mücadelemizden de vazgeçmiyoruz” pankartı arkasında toplandı. Eylemde “Müftülük yasasını tanımıyoruz”, “Kadınlar birlikte güçlü”, “Kadınlar örgütlü güçlü” söylemi öne çıktı. Devrimci İşçi Partili Kadınlar da eyleme Ekim devriminin 100. yılı olması sebebiyle ‘’Ekim devriminin yolunda emekçi kadınlar en öne’’ yazılı dövizlerle katıldı.

Başlangıçta kadınların eylem alanına girmesi polis tarafından engellendi. OHAL bahanesiyle, keyfi bir şekilde yürüyüşe izin vermeyeceklerini açıkladılar. Eylem komitesinin uzun uğraşları ve kadınların sloganlarla yaptıkları baskılar sonucu yürüyüşe izin verildi. Kadınlar polis ablukasını kırmak için “Yaşasın kadın dayanışması” sloganını ıslıklar ve alkışlar eşliğinde attı. Yürüyüş, polisin saldırı tehdidi altında Tercos pasajına kadar yapıldı.

25 Kasım 2017

Ankara'da kadınlar “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” sebebiyle Sakarya Meydanı’nda bir basın açıklaması ve eylem düzenledi. OHAL’e rağmen, emekçi kadınlar AKP’nin dayattığı cinsiyetçi politikalara karşı sessiz kalmayacaklarını bir kez daha haykırdı. Başta müftülük yasası olmak üzere, boşanmada arabuluculuğa, kadına yönelik şiddette iyi hâl indirimine, baskılara karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesine devam edeceklerini, işlerine ve emeklerine sahip çıkacaklarını söylediler. Eylemde sık sık, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Müftülük yasası geri çekilsin”, “Arabulmak istemiyoruz”, "OHAL’de de kadınlar mücadelede" sloganları atıldı.

25 Kasım 2017

Geçtiğimiz haftaİTÜ rektörlüğü, geçen yıl çıkan bir KHK’nın hukuksuz olarak verdiği yetki ile Eğitim Sen’li idari personeller Arzu Acar, Cihan Koca, Ekin Demirkan’ı ihraç etti. Akademisyen Hüseyin Mercan ve İlke Kızmaz’ı ise açığa aldı. 21 Aralık Salı günü Eğitim Sen’in çağrısıyla akademisyenler, öğrenciler ve üniversite emekçileri Ayazağa Kampüsü önünde açtıkları “Kanun Hükmünde Karaca” pankartı arkasında buluşarak, yapılan ihraçları protesto ettiler.

Eylemde ilk sözü öğrenciler aldı. İTÜ öğrencileri, yaptıkları ortak açıklamada AKP’nin üniversite politikalarından ve üniversite-sermaye işbirliklerine dikkat çektiler. İTÜ’de mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini duyuran İTÜ öğrencileri, inşa edilmekte olan istibdad rejimine karşı üniversite emekçileriyle, hocalarıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiler.

22 Kasım 2017

Her ay yapılan Gerçek gazetesi kahvaltılı okur toplantısı bu ay da, Devrimci İşçi Partisi İstanbul bürosunda direnişçi işçilerin de katılımıyla gerçekleşti. 19 Kasım Pazar günü düzenlenen kahvaltıda Gerçek gazetesinin son sayısının ayrıntılı bir sunumu yapıldı. Yapılan sunumda güncel siyasi gelişmelerden işçi mücadelelerine kadar birçok konudan bahsedildi.

19 Kasım 2017

İzmir Ege Üniversitesi’nde çalışan DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 7 No’lu şubede örgütlü taşeron işçiler, yeni sözleşmeyle ücretlerin düşürülmesi, işten atmalar ve görev yerlerinin keyfi değiştirilmesine karşı 17 Kasım Cuma günü, İzmir-Manisa kavşağındaki kampüs önünde saat 15:00’te eylem yaptı.

İ.S.A.D-Haktok adlı taşeron şirketin bünyesinde çalışan 58 işçi, firmanın ihalesinin bitmesi gerekçe gösterilerek işten atılacak. Diğer işçilerin ise ücretleri düşürülecek. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından büro, temizlik ve yemekhane birimlerinde çalışan işçiler bütün bu saldırılara karşı eylem düzenledi. İşçiler, eyleme “Yaşasın örgütlü mücadelemiz’’ pankartıyla katıldı. Bornova belediyesi işçileri de kendi pankartlarıyla eylemde yerlerini alarak Ege Üniversitesi işçilerine destek verdi. Eylemde basın açıklamasını Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu okudu. Açıklamada 2018'de yenilenecek hizmet alım sözleşmesiyle işçilerin işten atılmasına ve ücretlerin düşürülmesine izin verilmeyeceği, gerekirse iş bırakılacağı vurgulandı.

18 Kasım 2017

Kocaeli İzmit Alikahya’da bulunan Posco Assan’da Birleşik Metal-İş sendikasına üye olmalarının ardından işçilerin işten atılması üzerine sendika ve işçiler 16 Kasım Perşembe günü saat 17:00’de fabrika önünde bir basın açıklaması yaptılar.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Posco Assan fabrikasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası yetkili sendika olabilmek için yeterli üye sayısına ulaştıktan sonra bakanlığa yetki başvurusu yapmıştır. Sendikanın yetki başvurusundan 2 gün sonra işveren önce 2 kişiyi işten çıkarmıştır. Ardından atılan işçilerin sayısı artmış, sendikanın verdiği bilgiye göre basın açıklamasının olduğu saatlerde atılan işçilerin sayısı 40’ın üzerine çıkmıştır. Atılan işçilerin kimine tazminat verilmiş, kimine verilmemiştir.

17 Kasım 2017

İstanbul Sefaköy’de çuval üretimi yapan Polimer Plastik’te çalışan yüzlerce işçi geçtiğimiz hafta içi aniden toplu çıkış verilerek işsiz bırakıldı.

 31 Ekim’de hammadde sıkıntısı çekildiği için üretim yapamadığını söyleyen Polimer Plastik patronu işçilere hiç bir bildirim yapmadan ve 3 aylık maaşlarıyla birlikte tazminatlarını da ödemeden 650 işçiyi kapı önüne koydu. İşçiler sabah işe geldiklerinde çıkışlarının verildiğini öğrendi ve patronu da bulamadılar. Hiç bir muhatap bulamayan işçiler ise makinelerin gizlice çıkartılmasını engellemek için gece gündüz fabrika içinde nöbet tuttular. Topluca direnişe geçtiler.

14 Kasım 2017

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü’nde çalışan kamu emekçileri üst yönetimin keyfi ve çalışanları bezdirici, her türlü tasarrufunu emekçiler aleyhine kullanan tutumlarına karşı bir araya geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü’nde son olarak birkaç hafta önce otobüs son duraklarında, atölyelerde ve Genel Müdürlük binasında yıllardır şoförlere, memurlara kantin hizmeti veren kooperatif kapatılmış, yerine çayı 1 liradan veren otomatlar koyulmuştu. Kooperatifin kapatılmasıyla 80 işçi işsiz kalırken, kooperatifin hizmet vermediği yerlerdeki, çalışanların giderlerini ortaklaşa karşıladıkları çay ocaklarının da idarenin tek bir sözüyle hiçbir neden olmaksızın kapısına kilit vuruldu. Emekçiler maktu mesailerinin ödenmemesine, işçilerin atılması ve yerlerine otomat konmasına, yıllık izin kullanımının ipotek altına alınmasına, yönetimin çalışanları yok sayan adaletsiz uygulamalarına karşı “ESHOT karar alıyor. Faturayı emekçiler ödüyor” pankartı arkasında Gediz Ağır Bakım Atölyesi girişinde 9 Kasım saat 12:45’te bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

10 Kasım 2017

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi ve Deriteks İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği yeni bir sömürü saldırısının önünü açacak özel sözleşmeli personel uygulamasına karşı “Statü değil taşerona koşulsuz kadro!” şiarıyla 9 Kasım'da eylem gerçekleştirdi.

10 Kasım 2017

Hileli iflasla işsiz bırakılıp hakları gasp edilen ve bunun üzerine aylardır mücadele eden Real Market işçileri bugün (9 Kasım) Real hipermarket zincirlerinin sahibi olan METRO AG isimli sermaye grubunun bir parçası olan Media Markt’ın İstanbul Levent’teki Genel Müdürlüğü ve mağazası önünde eylem ve basın açıklaması düzenlediler.

9 Kasım 2017

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri