Haberler

Devrimci İşçi Partisi 9 Nisan Pazar günü “Referandumdan 1 Mayıs’a: sömürenlerin değil üretenlerin dediği olacak” şiarıyla Ankara’da bir toplantı düzenledi.

Toplantı bir yoldaşımızın açılış konuşmasıyla başladı. Yoldaşımız, referandumdan çıkacak sonucun önemli olmasıyla birlikte asıl belirleyici olacak mücadelenin sandıktan sonra verileceğini, nihai zaferin ancak ve ancak emekçilerin eseri olacağını vurguladı. Ardından sözü Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek aldı. Dölek, konuşmasında “Ortadoğu’da devrimcilik yapıyoruz, bu referandum da Ortadoğu’da yapılacak bir referandum. Biz bu bilinçle devrimcilik yapıyoruz. Biliyoruz ki işin siyasi sonucu sandıklarda değil alanlarda belirlenecek” dedi. Referandumda tek bir meşru sonuç çıkacağını, bu sonucun da “HAYIR” olduğunu söyleyen Dölek “HAYIR”a devlet sopası “evet”e devlet parası olan şu günlerde artık “evet”in meşruiyetini kaybettiğini belirtti. Bizim “HAYIR”ımız ile burjuvazinin ve sermayenin “HAYIR”ı arasında uçurum olduğunu belirterek DİP’in sömürüye, istibdada, emperyalizme, kardeş kavgasına HAYIR dediğini vurguladı. Sözlerini “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet!” diyerek bitirdi.

9 Nisan 2017

Koç Üniversitesi’nde taşeron işçileri, öğrenciler, akademisyenler ve asistanlar 2 Nisan 2013’te başlattıkları direnişin neticesinde taşeron işçilerinin toplu halde işten atılmasını engellemişlerdi. İşçi sınıfından yana üniversite bileşenlerini bir araya getiren Taşeron İzleme Kurulu (TİK), direnişin en somut kazanımlarından biri olarak faaliyetini sürdürüyor. 

TİK, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 Nisan başarılı direnişini coşkuyla kutladı. Yapılan konuşmalarda TİK’in temsil ettiği mücadele birliğinin dönemsel iniş çıkışlar yaşamasına rağmen sürekliliğini koruduğu tespit edildi. TİK’in faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürmesinin üniversitedeki  işçilerin haklarını koruyup geliştirmesi için zorunlu olduğu vurgulandı. “Yaşasın 2 Nisan direnişimiz”, “İşçilerin birliği taşeronu yenecek”, “Direne direne kazanacağız” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarının atıldığı etkinlik, çekilen halayların ardından sona erdi.

3 Nisan 2017

İşçinin Sesi Manisa 2 Nisan Pazar günü Eğitim Sen Manisa bürosunda “Cumhurpatronluğu sistemine, kardeş kavgasına Hayır” konulu bir panel gerçekleştirdi.

İşçinin Sesi Manisa’nın gerçekleştirdiği panelde bir metal işçisi 16 Nisan’da yapılacak referandumun işçiler için ne ifade ettiğini anlattı. Metal işçisi konuşmasında, oylanacak olan “cumhurpatronluğu” referandumunun işçilerin kazanılmış haklarını ellerinden alınması anlamına geleceğini söyledi. İşçilerin kazanılmış haklarını korumak için referandumda “Hayır” oyu kullanması gerektiği panelde belirtildi. Panelde konuşmacı olan metal işçisi referandumda “Hayır” oyu vermenin ve diğer işçileri de “Hayır” oyu vermek için fabrikalarda ikna etmenin önemli olduğunu, ancak işçilerin kendi hakları için olan mücadelenin sadece referandumla sınırlandırılmaması, mücadelenin referandumdan sonrada devam etmesi gerektiğini belirtti. Konuşmanın devamında referandumdan sonra önemli bir mücadele sınavı olacak 1 Mayıs’ın da bu nedenle işçiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Panelist olan metal işçisinin konuşmasının ardından panel salonda bulunan farklı sektörden işçilerin aldıkları sözler, paylaşımlar ve sorular ile sona erdi.

3 Nisan 2017

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren İzenerji A.Ş.’de toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. Böylece 7 ay süren mücadelenin ardından DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube’de örgütlü 3.600’e yakın işçiyi ilgilendiren meselelerde sendika ile şirket anlaşmış oldu. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte işçiler 24 Mart Çarşamba sabahı Konak’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen kutlama etkinliğinde buluştular. Törene, İzenerji işçileri kalabalık biçimde katılırken, DİSK’e ve KESK’e bağlı sendikaların üyeleri de katıldılar. Aynı belediyede çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube üyeleri de “İZENERJİ İşçisi Mücadeleyle Kazandı. Sıra Bizde. Yemek-Ulaşım-Kreş Hakkımızı İstiyoruz” pankartıyla sınıf dayanışmalarını gösterip, kendi TİS süreçlerine dair taleplerini dile getirdiler.

1 Nisan 2017

Manisa’da Birgün gazetesi Devrimci İşçi Partisi Manisa olarak Güzelyurt Mahallesi’nde yaptığımız sticker çalışmalarına dair 29.03.2017 tarihinde “Devrimciler Yanlış Yolda” başlıklı bir haber yayınlamıştır. Haberin içeriğinde Güzelyurt Mahallesi’nin lüks sitelerden oluştuğu söylenerek, “zengin semtlerde işçi arıyorlar” diyerek imada bulunulmuştur.

Manisa’da Birgün gazetesi lüks semtlerden çıkıp işçilerin emekçilerin yoksul halkın yaşadığı mahallelere uğramadığı, sendikalı olduğu için işten çıkarılan işçilerin, grevi yasaklanan metal işçilerinin yanında taraf olmadığı için olsa gerek Devrimci İşçi Partisini pek tanımıyor. Tanıyor olsa Devrimci İşçi Partisi Manisa’nın Ayakkabıcılar Sitesi, Evren Sanayi Sitesi, Laleli Mahallesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmalarını da görürdü. Kaldı ki adı geçen Güzelyurt Mahallesi sanayi bölgesine çok yakın olmakla birlikte, işçi ve emekçilerin oturduğu TOKİ’lerin bulunduğu, geleceğin işçilerinin okuduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu bir mahalledir.

1 Nisan 2017

Öğrencileri, akademisyenleri, asistanları ve işçileri bir araya getiren Koç Üniversiteliler Dayanışması, 16 Şubat'ta Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla yapılan akademisyen kıyımına karşı güçlü bir eylem gerçekleştirmişti. Eyleme katıldıkları gerekçesiyle 10 öğrenciye soruşturma açıldı. Koç Üniversiteliler Dayanışması, üniversite bileşenleri üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmayı amaçlayan bu soruşturmayı 29 Mart'ta düzenledikleri  "Soruşturma Şenliği" ile protesto ettiler.Coşkulu geçen etkinlik üniversite bileşenlerinin mücadele kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. 

30 Mart 2017

ODTÜ öğrencilerinin 28-29 Mart tarihlerinde referandumda HAYIR demek için düzenlediği şenlik bugün gerçekleştirilen yürüyüş ile sona erdi.

İki gün boyunca yapılan çeşitli atölye ve söyleşilerin sonunda 29 Mart Çarşamba günü bir yürüyüş gerçekleşti. Saat 16:30’da Fizik binası önünden başlanarak Devrim Stadyumuna kadar yapılan yürüyüşe çok sayıda ODTÜ'lü katıldı. Yürüyüş esnasında servis bekleyen ODTÜ emekçileri de alkışlarla eyleme destek verdi. Yürüyüş boyunca sık sık “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Savaşa değil eğitime bütçe” ve “başkanlığa HAYIR” sloganları atıldı. Oldukça coşkulu geçen yürüyüşün ardından yüzlerce öğrenci devrim stadyumuna “HAYIR” yazdı. Yürüyüşün ardından düzenlenen konserle şenlik sona erdi.

29 Mart 2017

Gerçek gazetesi okurları, Manisa Eğitim Sen bürosunda düzenlenen okur kahvaltısında bir araya geldi. Toplantıda Gerçek gazetesinin Mart sayısı sunumu gerçekleştirildi.

“Kardeş Kavgasına HAYIR” sloganıyla çıkan Gerçek gazetesi Mart sayısının sunumunun ardından gazete okurlarıyla anayasa değişikliği referandumunun işçi sınıfına etkileri ve mücadele hattı tartışıldı. İstibdad rejiminin inşasının ancak işçi sınıfının mücadelesi ile durdurulabileceğine değinilerek, işçi sınıfını birleştirecek en temel unsurların kazanılmış haklar olduğu belirtildi. Bu doğrultuda kazanılmış hakların gaspını engellemek için mücadelenin büyütülmesi gerekildiği vurgulandı. Daha sonra fabrikadan haberler bölümü üzerinde durularak işçi sınıfının birliği üzerine konuşuldu.

Gerçek gazetesi Manisa okur toplantısı İşçinin Sesi Manisa’nın 2 Nisan’da gerçekleştireceği “İşçiler neden HAYIR demeli” konulu panele çağrı yapılarak sona erdi.

26 Mart 2017

26 Mart Pazar günü BDS Türkiye İHD İstanbul Şubesi'nde “Filistin Toprak Günü ve Artan Siyonist Yayılmacılık” başlıklı bir panel düzenledi. Panele Filistinli araştırmacı yazar Arafat Elhac, Batı Şeria Apartheid ve Duvar Karşıtı Hareket'ten eylemci Şirin el-A'rac konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşması yapan BDS Türkiye gönüllüsü Selim Sezer, Filistin Toprak Günü'nün tarihinden ve günümüzdeki bağlamından bahsederek sözü Şirin el-A'rac'a bıraktı.

26 Mart 2017

BDS Türkiye (Filistin için İsrail’e Boykot Girişimi) Filistinlilere ait doğalgaz kaynaklarının İsrail tarafından çalınmasına ve bu doğalgazın Türkiye ile işbirliği içinde Avrupa’ya satılmasına karşı ülke çapında bir çağrı yaptı. Çağrı 26 Mart Pazar günü İstanbul’da “Gayri meşru İsrail’den doğalgaz satın alınmasına, Filistinlilere ait doğal kaynakların çalınmasına aracı olmaya hayır!” sloganıyla düzenlenen bir basın toplantısı ile duyuruldu.

Basın toplantısında açıklamayı BDS Türkiye adına Kutlu Dane okudu. BDS, bu açıklama ile herkesi Türkiye’nin İsrail’in hırsızlığına ortak edileceği ve başta Filistin olmak üzere Ortadoğu halklarına daha fazla askeri saldırganlık, işgal ve savaş vadeden İsrail’in cephaneliğini dolduracak bir onursuz anlaşmaya ve işbirliğine dur demeye çağırdı.

26 Mart 2017

Sayfalar

devrimci marksizm okulu ulusların kendi kaderini tayin hakkı

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri