Haberler

Gerçekgazetesi Ocak 2018 tarihinde 100. sayısıyla çıktı. 100. sayıyı, 6 Ocak Cumartesi günü, Ankara Yeni Sahne’de düzenlenen okur toplantısı ile kutladık.

Toplantı, mücadelede yitirdiğimiz devrim şehitlerine saygı duruşu ile başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan yoldaşımız, Devrimci İşçi Partisi’nin merkezi yayın organı olan gazetemiz Gerçek’i, Lenin’e atıf yaparak devrimci bir işçi partisinin inşasında bir iskeleye benzetti. Gazetemizin sayfalarında yer alan “fabrikalardan haberler” bölümüne değinerek, Gerçek’in emekçilerin arasında bir köprü olduğunu, aralarındaki haberleşmeyi ve birbirlerinin örgütlü güçlerinden beslenmelerini sağladığını söyledi. Partimizin politikalarını emekçi kitlelerle buluşturan gazetemizin aynı zamanda ezilen halkların, kadınların sesi olduğunu, gençlik mücadelesinin öznelerinin kalemlerinden bu mücadeleyi sayfalarına taşıdığını söyledi. DİP’in anti-emperyalist bir mücadele programı benimsediğini ve bu mücadelede Gerçek gazetesinin önemli bir araç olduğunu belirtti.

7 Ocak 2018

Patron örgütü MESS’in metal işçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmesi, sefalet ücreti dayatması ve 3 yıllık toplu sözleşme önermesi üzerine uyuşmazlık tutanağı tutulmuş ve toplu sözleşme süreci arabulucuya gitmişti. Birleşik Metal ile arabulucu arasındaki toplantıdan önce Gebze’de metal işçileri alanlara indi. Bir süredir Birleşik Metal’in örgütlü olduğu işyerlerinde fazla mesaiye kalmama eylemi yapılıyor ve Cuma günleri yarım saat işe geç giriliyordu. Fabrikalardaki eylemleri Gebze Cumhuriyet Meydanı’na taşıyan metal işçileri, tüm coşkusuyla MESS’e karşı ayakta olduğunu haykırdı.

OHAL işçiye düşman

4 Ocak 2018

İstanbul Kadıköy’de “OHAL ve KHK rejimine hayır” şiarlı bir eylem gerçekleştirildi. İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun çağrısıyla bir araya gelenler 696 sayılı KHK ve OHAL’i protesto etti. 696 sayılı KHK’da yer alan bir madde ile istibdad cephesi kendi paramiliter çetelerini silahlandırmak ve onları her türlü hukuki sorumluluktan muaf tutmak yoluyla iktidarı kaybetmemek adına bir iç savaş dahi çıkartabileceğinin sinyalini vermişti. İstibdad cephesinin bu politikasına karşı mücadele edileceği ifade edildi. Yapılan basın açıklamasında “çetelerinize teslim olacağımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz” vurgusu yapıldı.

AKP ve Erdoğan iktidarının emekçi kitlelere bir lütufmuş gibi gösterdiği taşeron düzenlemesi de; “Taşeron düzenlemesi OHAL’le bir ilgisi yokken KHK yoluyla yapılmıştır. Milyonlarca işçinin beklediği düzenleme sendikalarla müzakere edilmeden meclisten görüşülmeden çıkarılmıştır. Bu düzenlemenin hep kapsamı dardır hem de geçiş koşulları nedeniyle ayrımcılık ve adaletsizlik yaratacağı ortadadır” sözleriyle eleştirildi.

Eylem OHAL rejimine karşı daha örgütlü bir mücadele çağrısıyla sona erdi.

30 Aralık 2017

İzmit Alikahya’da bulunan ve Kibar Holding ile Güney Kore ortaklığıyla üretim yapan Posco Assan fabrikasında bir buçuk ay önce işçiler Birleşik-Metal’e üye olmuştu. Sendika yetki belgesini almak için gereken üye sayısına ulaştığı halde çalışma bakanlığından yetki belgesi hala gelmedi. Gerek Kibar Holdingin gerekse Güney Kore sermayesinin bakanlığa baskı yaptığını söyleyen Birleşik Metal-İş başkanı Adnan Serdaroğlu yetki belgesini almak için Ankara’ya yürüyeceklerini bir önceki basın açıklamasında dile getirmişti.

 

26 Aralık 2017

Fikri Möhürlü 12 Eylül darbesinde TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) başkanı Halit Narin’in “bugüne kadar işçiler güldü bundan sonra biz güleceğiz” dediğini hatırlatarak son dönemde patronların hep güldüğünü ama artık işçilerin güleceğini söyledi.

26 Aralık 2017

Bilecik’te Camiş Madencilik işçileri 24 Aralık Pazar günü saat 14:00'te Belediye Çay Bahçesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına çeşitli kurumlar; plastik, metal gibi sektörlerden işçilerin yanı sıra Bilecik halkı da yoğun katılım sağladı. Açıklamada sendika temsilcilerinin dışında bir işçi temsilcisi de konuşma yaptı. Konuşmasında yıllardır sendikal mücadele verdiklerini fakat önceki sendikaları Kristal-İş'in yetersiz kaldığını, maaşlarının düşüklüğünü, borç içinde yüzmekten bıktıklarını ve bu yüzden Cam Keramik-İş'e üye olduklarını dile getirdi. Ayrıca "Hakkımızı almak için kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi. İşçi temsilcisi kendi taleplerini dile getirdikten sonra Bilecik halkından ve diğer illerdeki şişe cam işçilerinden destek beklediklerini söyledi. Basın açıklaması sırasında işçi aileleri sık sık slogan atarak desteklerini gösterdi. "Bilecik işçisi köle değildir", "İşçilerin birliği patronları yenecek" sloganları eylem boyunca susmadı. Mücadelenin hangi koşulda olursa olsun devam edeceğinin vurgulanması ile basın açıklanması sonlandırıldı.

24 Aralık 2017

Tuzla’da farklı fabrikalardan metal işçileri mücadeleyi büyütmek, örgütlenmenin ve mücadelenin önündeki engelleri aşmak için bir araya geldi. Metal İşçisinin Sesi tarafından düzenlenen, “İşçiler, mücadelenin önündeki engelleri nasıl aşar?” başlıklı işçi toplantısı 23 Aralık Cumartesi günü Tuzla İçmeler’de, Limter-İş toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı, Metal İşçisinin Sesi temsilcisinin açılışıyla başladı. Metal İşçisinin Sesi hakkında bilgi veren arkadaşımız, MİS’in işçiler arasında dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek ve yeni mücadelelere vesile olmak için kurulduğunu, sendikalı-sendikasız tüm metal işçilerinin mücadelesinin sesi olduğunu söyledi. Açılıştan sonra sözü Levent Dölek aldı. Patronlarla işçiler arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi açıklayan Dölek, patronların iyiliğinden ya da kötülüğünden değil işçileri sömürmekten, üretim araçlarına sahip olduklarından güçlü olduklarını söyledi. “Patronlar örgütlü oldukları için güçlü” diyen Dölek buna karşılık işçilerin de örgütlü olması gerektiğini söyledi. Birçok fabrikanın eylem sürecinde olduğunu, işçilerin haklarını almak için sendikalaştığını ifade etti.

24 Aralık 2017

Sağlık Emekçileri Sendikası, yaz döneminden itibaren Türkiye’nin birçok ilinden üye ve temsilcinin görev alarak kurduğu Sendika Okulunda, Şehir Hastanelerini gündemine alan çalışmayı geçtiğimiz haftasonu Ankara’da yaptığı bir çalıştayla kamuoyuna duyurdu.

Şehir Hastaneleri Çalıştayı 16-17 Aralık 2017 tarihinde Ankara Eğitim Sen genel merkez binasında yoğun bir katılımla ve ilgiyle gerçekleşti. Açılış konuşmasını SES Eş Genel başkanı İbrahim Kara ve KESK Eş Genel başkanı Aysun Gezen yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından “Üçüncü Kuşak Yapısal Reformlar: Kamu hizmeti anlayışında değişim” konu başlığıyla ilk sunumu Selime Güzelsarı yaptı. Oldukça kapsamlı olan sunumda sağlık emek sürecinin nasıl bir emek sömürüsüne dönüşeceğini çarpıcı örneklerle anlattı. Fuat Ercan ise “Sağlık Hizmeti Dönüşürken: Devlet Sermaye arası iç bağlantılar” başlığıyla bir sunum yaptı. Sağlık emeğinin ekonomi politiği üzerine yaptığı sunumun odak noktası, sağlık hizmetinin ihtiyacı karşılamaya yönelik değil sağlığın metalaşmasına yönelik olduğuydu.

20 Aralık 2017
İzmit Alikahya'da faaliyet gösteren ve Kibar Holding ile Güney Kore sermayesinin ortak olduğu Posco Assan metal fabrikasında bir ay önce, Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olan 80 işçi işten atıldı. 33 gündür yağmur çamur demeden fabrika önünde ateş yakarak direnişe geçen işçiler ile Birleşik Metal-İş fabrika önünde bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında Birleşik Metal-İş başkanı Adnan Serdaroğlu, fabrika patronu olan Ali Kibar'ın işçilerin anayasal hakkı olan örgütlenme hakkını çiğnediğini ve sendika yetkisi alındığı halde Çalışma Bakanlığını yetki belgesini vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca Serdaroğlu hükümete, valiye ve büyükşehir belediye başkanına kadar gittiklerini ama sermayeye göbekten bağlı oldukları için Posco Assan işçilerinin haklarını koruyamadıklarını söyledi.
 
19 Aralık 2017

BDS Türkiye, Donald Trump’ın Kudüs kararını protesto etmek ve bu kararı tanımayarak Filistin’in dört bir yanında sokaklara çıkan ve işgal güçlerinin saldırılarına göğüs geren Filistin halkına destek vermek için 15 Aralık Cuma günü İstanbul’da Beyoğlu Tünel’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. BDS Türkiye’nin çağrısıyla Tünel’de toplanan insanlar, sık sık “Kudüs Filistin halkınındır!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil Amerika Ortadoğu’dan defol!”, “Yıkılsın Siyonist İsrail devleti!”, “Nehirden denize özgür Filistin!” şeklinde slogan attı.

BDS Türkiye adına basın açıklamasını Ümit Doğru okudu. Açıklamada BDS Türkiye’nin Trump’ın ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı da dâhil Siyonist işgal devletini meşrulaştıracak her türlü adıma karşı Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduğu vurgulandı.  Ardından Filistinli Hasan Tahravi Arapça bir konuşma yaptı. Tahravi’nin konuşmasının ardından kitle “Birruh biddem nefdike ya Falastin!” (kanımızla canımızla seniniz Filistin!” sloganını attı.

16 Aralık 2017

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri