Arjantin Partido Obrero (İşçi Partisi) milletvekillerinden mesaj: Türkiye’de metal işçilerinin grevini tümüyle destekliyoruz!

Partido Obrero'nun Kasım 2014'te Arjantin'in başkentinde düzenlediği 10 bin kişinin katıldığı işçi kongresi

 

Devrimci İşçi Partisi'nin Arjantin'deki kardeş partisi Partido Obrero'dan Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na üye işçilerin greviyle dayanışma ve grevin bakanlar kurulu kararıyla yasaklanmasını mahkûm etne amacıyla bir mesaj yollandı. Mesajın Türkçe çevirisini aşağıda yayınlıyoruz.

Arjantin’de Sınıf Mücadeleci Sendikal Koordinasyon ve Partido Obrero (PO-İşçi Partisi) olarak Birleşik Metal İşçileri Sendikası çatısı altında düzenlenen grevin yasaklanmasını kınıyoruz. Türkiye hükümeti, 1980’li yıllarda askeri cuntanın yasalaştırdığı bir hükmü kullanarak grevi 60 gün erteleme yoluyla yasaklamış ve böylece grev hukukunu gözle görülür biçimde ayaklar altına almıştır.

Metal işverenlerinin greve saldırısı, aslında 10 şehirde 40’tan fazla işletmede 15 bin işçiyi kucaklayan bu grevin ülkenin öteki sendikalarda örgütlü olsun, sendikasız olsun diğer bütün metal işçileri nezdinde uyandırdığı sempati dolayısıyla yapılmıştır. Grev aynı zamanda daha genel olarak Türkiye işçi hareketince bir referans noktası olarak izleniyordu.

Bu yasak, daha birkaç ay önce 5.600 cam işçisinin grevini de yasaklamış olan Erdoğan hükümetinin işçi sınıfı karşıtı niteliğini ortaya koymakta, sınıf doğasını teşhir etmektedir. Benzer bir yasak madencilere karşı da uygulanmıştı.

Metal grevi, Soma’da yaşanan felaketten sadece altı ay sonra ortaya çıkıyor. 300’den fazla işçinin ölümüyle sonuçlanan Soma olayı, korkunç çalışma koşullarından ve işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarından hükümetin sorumluluğunu açıkça ortaya koymuştur.

Arjantin’de de ülkenin dört bir köşesinde önemli fabrikalarda metal işçileri işten çıkartmalara karşı, ücretlerin arttırılması amacıyla ve ücretten alınan vergilere karşı mücadele içindeler.

Kapitalistler ve onların hükümeti kapitalist sınıfın sorumluluğunda ortaya çıkmış olan krizin faturasını işçilerin omuzlarına yüklemeye çalışıyor.

Türkiye’nin metal işçileri ile koşulsuz dayanışmamızı ifade ediyoruz. Grev hakkını kısıtlayan bütün mevzuatın iptali ve metal işçilerinin ücretlerinin yükseltilmesi için ileri!

Partido Obrero (PO, Arjantin)

Sınıf Mücadeleci Sendikal Koordinasyon (Arjantin)

Nestor Pitrola (Arjantin parlamentosunda PO Milletvekili)

Pablo Lopez (Arjantin parlamentosunda PO Milletvekili)

 

1 Şubat 2015

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri