Kerkük

Author(s): 

Irak Kürdistanı’nda 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapılması planlanıyor. Kerkük’ün de tartışmalı bölge statüsünden çıkarılıp Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) bağlanmasını öngören referandum, Irak ve bölge çapında ciddi gerilim ve tartışmalara sebep olmuş durumda. KBY peşmergelerinin DAİŞ’e karşı Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölge statüsündeki yerlerde askeri ve siyasi bir hâkimiyet sağlamış olması referandumun fiili dayanağını oluşturmakta.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Külter olayı, Kürt halkının özgürlük mücadelesine katılan birinin kaybedilmiş olmadığını, hayatta olduğunu öğrenerek bir rahat nefes almaya müsait bir olay değildir. Keşke öyle olsaydı! Külter olayı, sayısız soruyu davet eden bir olaydır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tam kriz kapanıyor, TSK çekiliyor derken bir de bakıyorsunuz ki DAİŞ kampa saldırmış! Katyuşa füzeleri atmış. Ne talihliyiz ki Türk askeri ölmemişmiş, ama iki Iraklı gönüllü sizlere ömürmüşmüş. Hikâye böyle devam ediyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

IBSİD Ortadoğu İslamı içinde bir mezhep iç savaşının örgütüdür. Seçtiği ülkeler, İran’ın ana müttefiklerinin iktidarda ya da güçlü olduğu ülkelerdir: Amerikan işgali sonrası Şiilerin hâkim duruma geldikleri Irak, Alevi Esad’ın yönetimindeki Suriye, Şii Hizbullah’ın hükümet kurduran ve bozan güç olduğu Lübnan.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kürt sorununda çözülen hemen hemen hiçbir şey yok ama AKP hükümeti “çözüm süreci”nden bahsetmeye devam ediyo

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı bir açıklama yaparak gerillanın çekilişini durdurduğunu açıkladı. Böylece, hep yüksek perdeden konuşan, “süreç diye bir şey yok, bizim çalışmalarımız var” diyen, yeni karakollar inşa ettiren, yeni korucu kadroları açan Tayyip Erdoğan’a cevap verilmiş oldu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Çok değil bundan iki sene evvel Radikal gazetesi, milletvekili seçimleri ertesinde mecliste gerçekleştirilen BDP'lilerin yemin töreni sırasında Cumhurbaşkanı Gül, komutanlar, Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun salonu terk etmelerini bu başlıkla afişe etmişti. Çok değil bundan yaklaşık bir buçuk sene önce Ahmet Türk, Diyarbakır’da KCK operasyonlarını eleştirmek için başkaldırı çağrısı yapmıştı. Bugünse Türk ve Kürt tarafları arasında adına “çözüm süreci” denen bir gelişme ile karşıyayız. Savaşan iki taraf, değişen güç dengelerini ve politik ortamı da hesaba katarak bir uzlaşmaya varmış olabilirler. Elbette barış herkesin, en çok da bu savaşta çocuklarını yitiren Türk ve Kürt emekçilerinin, ezilenlerinin özlemidir. Ama insan ister istemez şu Alman sözünü hatırlamadan edemiyor: “Yükselen daima neyin üzerinde yükseldiğini bilmelidir”.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Öcalan’la başlayan görüşmeler ve Newroz’da silahlı mücadeleye son verme çağrısı ile PKK’nin ateşkes ilanına uzanan süreç, burjuvazinin çatışma halindeki güçlerini bir araya getirdi. Sürecin yürütücüsü konumundaki AKP’nin durumu ortada. İslamcı burjuvazi içinde yer alan ama Erdoğan ve AKP yönetimi ile çelişki içindeki Fethullah Gülen’in de bu sürece “gerekirse el de öpülür etek de” diyecek kadar destek verdiği görülüyor. Gülen Cemaati’nin daha önce Oslo görüşmelerinden sorumlu tuttuğu MİT müsteşarının yargılanması için bastırdığı ve bu temelde Erdoğan’la karşı karşıya geldiği düşünülürse bu destek önemli bir dönüşe işaret ediyor. İslamcı burjuvaziyi kendisine rakip gören, AKP ile de sürekli bir çatışma içinde olan TÜSİAD’ın da süreci desteklediğini görüyoruz. TÜSİAD’ın eski başkanı Ümit Boyner’in süreçte rol alacak bir akil insanlar heyeti için adı geçiyor. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ise, süreci desteklediklerini açıklamanın ötesine geçerek uzlaşma olduğu takdirde başkanlık sistemine de yeşil ışık yaktıklarını söyledi.

Gerçek'i paylaş:

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi Türk tekelci sermayesinin üzerinde uzlaşmakta olduğu petrol açılımı, başkanlık sistemi ve ekonomik anayasaya karşı net ve kararlı bir karşı çıkışı mücadelesinin merkezine yerleştir ve bu mücadele doğrultusunun emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadelenin kopmaz bir parçası olduğunun altını çizer. İspanya’dan Tunus’a, Mısır’dan Filistin’e, Yunanistan’dan Kıbrıs’a tüm Akdeniz havzasında, Arap dünyasında, İran’da, Anadolu’da ve Mezopotamya’da halkların kaderleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bu bölgede sadece savaş rüzgârları değil devrim rüzgârları da esmektedir. Devrimci İşçi Partisi’nin çağrısı emekçi halkların emperyalizmin, Siyonizmin ve tüm işbirlikçi rejimlerin yenilgisi için kararlı ve sebatkâr bir mücadele çağrısıdır. Hedefimiz halkların birbirine düşürüldüğü bir Ortadoğu değil emperyalizmin, Siyonizmin ve işbirlikçi rejimlerin yıkıldığı bir Ortadoğu Sosyalist Federasyonu’dur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Toplumun önünde biriken büyük sorunlar hızla çözüm bekliyor. Ancak toplum sermaye ve işçi sınıfı olarak iki karşıt sınıfa bölünmüş durumda. Çözüm diye önümüze getirilenler sermayenin sorunlarını çözerken işçi sınıfı ve ezilenlerin sorunlarını olduğu gibi bırakıyor ya da büyütüyor. Çünkü iktidar sermayenin elinde ve çözümler de bu yüzden hep sermayenin lehine.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Kerkük beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri