Ekim Devrimi'nin 100. Yılı

Author(s): 

Bu yıl 100. yıldönümünü yaşadığımız Ekim devriminin başarıya ulaşmasında, işçi sınıfını iktidara taşıyan parti olan Bolşevik Partisi’nin önderi Lenin’in devrimin içinde kendi geçmiş fikirlerini gözden geçirerek yepyeni bir ufka kavuşması belirleyici bir rol oynamıştır. Lenin, ta 1903’ten itibaren savunduğu modeli sorgulayarak, Rusya’da devrimin ilki demokratik devrim, ikincisi sosyalist devrim olarak adlandırılan iki aşamadan oluşacağına dair şemayı terk etmiş, bu iki aşamanın Rus devriminde iç içe geçtiği bir yaklaşımı benimsemiştir. Lenin’in bu yeni kavrayışı, devrimin iki numaralı önderi Lev Davidoviç Trotskiy’in 1905’ten itibaren savunduğu “sürekli devrim” programına çok yakındır, sonunda onunla birleşir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2017, Ekim devriminin 100. yıldönümü. Ekim devrimi dünya tarihinin gördüğü en büyük, en muzaffer işçi devrimi idi. İşçilerin iktidarı almasından önce, Ekim devriminin bir anlamda provası ondan sekiz ay önce Şubat devrimi ile yaşanmıştı. Bu devrimin kıvılcımını savaşa ve yoksulluğa karşı ekmek ve barış talebiyle greve çıkan işçi kadınlar yakmıştı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ekim Devrimi’nin 100. yılında Sovyetler Birliği sosyalizm deneyiminin yıkılışının nedenlerini soruşturan tartışmalar, araştırmalar, teorik çalışmalar hız kazandı. Bu durum dünya komünist hareketinin ve insanlığın geleceği için sağlık işaretidir.

Bu çalışmalardan birini de Mehmet İnanç Turan yaptı. Marx’ın Sosyalizm Teorisi ve Karikatürü adlı teorik çalışması Ütopya Yayınları tarafından yayımlandı. Çalışma doğru teori olmadan doğru pratik olamayacağı görüşünden hareketle, Sovyet deneyiminin çözülüşünün teorik nedenlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılışını, sosyalizm deneyiminin başarısızlığını doğrudan Gorbaçov’un politikalarına ve emperyalistlerin müdahalelerine bağlayan kestirmeci görüşler yaygın bir kabul görmüştür. Elbette yıkılışa son noktayı koyan Gorbaçov’un politikaları olmuştur. Ancak sanıldığı gibi Gorbaçov’un politikaları, doğru giden sosyalist kuruculuk pratiğini ve sosyalizm anlayışını değiştirdiği için değil, tam tersine Lenin’den sonra uygulanan yanlış sosyalizm anlayışını devam ettirdiği için yıkıma son noktayı koymuştur.

Gerçek'i paylaş:
Ekim Devrimi'nin 100. Yılı beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri