çapa

Author(s): 

20 Nisan Cuma günü sosyal medyaya, meclise sunulan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu imzalı bir yasa tasarısının haberi düşmüştü. Tasarıda İstanbul Üniversitesi, Gazi, İnönü gibi üniversitelerin bölüneceği, bu okullardaki bazı fakültelerin yeni açılacak üniversitelere devredileceği yazıyordu. Üniversiteleri bölen yasa tasarısına karşı İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri harekete geçti. Üniversitelerinin bölünmesine karşı sınıf gruplarında örgütlenen İÜ öğrencileri 24 Nisan Salı gününden bu yana Beyazıt Meydanı'da ve fakültelerde yasa tasarısına karşı mücadele ediyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Taşeron düzeni ortadan kalkmadan, iş cinayetleri, kötü koşullar, esnek çalışma saatleri, güvencesiz çalışma ortadan kalkmaz; ihmaller, yolsuzluklar, zehirlenmeler son bulmaz. Çapa’da, Manisa’da olayın üstünü örtmeye çalışanlar, yeni felaketlere kapı aralamaktadır!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

12 Mayıs Hemşirelik haftası kapsamında tüm hastanelerde ve sağlık kurumlarında SES'in (Sağlık Emekçileri Sendikası) öncülüğünde basın açı

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçilerin haklarına yönelik bu büyük saldırı bir kez daha yalan ve kurnazlıkla müjde gibi sunuluyor. AKP, taşeronu kaldırmıyor. Devleti, aradan taşeron şirketi çıkarıp kendisi taşeronluğa soyunuyor. İşçilerin taşeron şirketlere ve kamuya karşı elde ettikleri tüm kazanımlar yok edilmek isteniyor. Taşeron sistemi kalkmak bir yana yaygınlaşıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sağlık emekçileri, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına karşı, "Bu şiddet sona ersin", "İş yerlerimizde iş güvencesi" şiarlarıyla 17 Nisan'da greve çıktılar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Tıp Fakültesi’nde taşeron işçilerin işten çıkartılması tehdidine karşı çalışanlar çadır kurarak basın açıklaması yaptı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Tıp Fakültesi’nde taşeron işçilerin işten çıkartılması tehdidine karşı çalışanlar çadır kurarak basın açıklaması yaptı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP hükümetinin neo-liberal saldırılarına ve ülkeyi patronlar için dikensiz gül bahçesine çevirme girişimlerine karşı KESK üyesi kamu emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP hükümetinin neo-liberal saldırılarına ve ülkeyi patronlar için dikensiz gül bahçesine çevirme girişimlerine karşı KESK üyesi kamu emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

Gerçek'i paylaş:
çapa beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri