yılmaz güney

Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi İzmir Örgütü, 1 Mayıs öncesi etkinlikleri kapsamında Altındağ Mahallesi’nde film gösterimi gerçekleştirdi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkali’yi komünizmde ısrar eden bütün önde gelen TKP kadro ve aydınlarından ayıran bir şey vardı: komünizme sahip çıkarken Stalinizmi reddetmesi. Türkali, Sovyetler Birliği’nin yaşadığı çöküşü Stalinizmin düşünsel ve politik planda temsil ettiği bürokratikleşmeye bağlıyordu. Çeşitli demeçlerinde ve kişisel sohbetlerinde bunu açık açık ifade etmiştir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yeşilçam’ın yükselen “jön”ü, komünist, devrimci, devletin başa çıkamadığı için katil diye hapiste tuttuğu Yılmaz Güney’e sanki bir şeyhin yanında diz çöken bir mürit gibi gitmiştir. Yeşilçam devrimin kültür ordusuna yazılmaya gelmiştir. Bu, sinema alanında proletarya hegemonyasıdır. Tarık bu anda artık işçi sınıfının mücadelesinin saflarına yazılmış olmaktadır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci Marksizm, 26. sayısıyla yepyeni bir alana el atıyor: sanat ve edebiyat. Bu alanda hazırlanmış ilk sayısında, Türkiye’nin 20. yüzyılda romanda, şiirde, müzikte, sinemada yetiştirmiş olduğu kendi alanlarında en büyük isimler olan, ama aynı zamanda dünyaya birer sosyalist olarak bakan şahsiyetleri öne çıkarıyor. Romancı olarak Yaşar Kemal ve Orhan Kemal, şair olarak Nâzım Hikmet, müzikte Ruhi Su, sinemada Yılmaz Güney, ta 1930’lu yıllarda Nâzım’la başlayan, Yaşar Kemal’le 21. yüzyıla bağlanan görkemli bir geleneğin dorukları olarak ele alınıyor. Sosyalizmin ve Marksizmin düşmanları çatlasın! Türkiye’nin 20. yüzyıl düşünce ve sanat hayatında hegemonya bütünüyle bizimdi! Devrimci Marksizm bu muhteşem mirasın bazı yönlerini öne çıkararak genç kuşaklara taşımaya çalışıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yaşar Kemal zengin sitelerinin kuytusunda kendi kendini yalıtan sosyal sınıfların çocuklarından farklı olarak karada karınca, denizde balık, havada kuş kadar çok olan işçiyi ve yoksul köylüyü tanıyan bir hayattan gelmiştir. Emeğin insanlarının bilgeliğinden feyiz alarak gelmiştir. Bunlar üniversitede öğrenilmiyor, hanımefendiler, beyefendiler! Ne Koç’ta, Sabancı’da, ne Harvard’da, Sorbonne’da!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Çukurova pamuk tarlalarının ırgatları, çırçır fabrikalarının işçileri, mevsimlik tarım işçileri, kırdan kente savrulmuş, emekçi ve işsiz katmanlardan insanlar, o ailelerin kadınları, kadınların sömürülmesi, kadınlıklarının sömürülmesi, çocuklar, yoksul çocuklar, uykusuna doymadan işe giden işçi çocuklar. Bütün bir işçi sınıfı dokusu, zenginliği ve çeşitliliğiyle Orhan Kemal’dedir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Père Lachaise, Paris’in o ünlü mezarlığı, 1871 Paris Komünü’nün devrimcilerinin binlercesinin gömülü olduğu mezarlıktır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Burjuva düzeninin medyası bu partileri hep gerçek doğalarını saklayacak sıfatlarla anıyor. Mesela “göç karşıtı” diyor, “ırkçı” demesi gereken yerde. Mesela “aşırı sağ” diyor neo-faşist, ön-faşist (ya da proto-faşist), faşist, hatta Nazi demesi gereken yerde.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sana “Güle güle ‘Ramiz Dayı’” demiyoruz. Yine çok sevdiğin Che Guevara’nın gülüşüyle ve sesiyle “Hasta Siempre” (“Sonsuza Dek”) diyoruz. “Duvar”ın “Tonton Ali”si, “Sürü”’nün “Hamo”su, “Umut”un “Hasan”ı! “Çirkin Kıral”a selâm söyle!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yılmaz Güney’den bize kalan son anti-kahramandı Tuncel Kurtiz. Yılmaz Güney sinemasının devrimci politikasını ve poetikasını ömrünün sonuna kadar taşıyabilen bir İhtiyar kalmıştı. Sordu giderken: Komünizmden başka yol mu var?

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

yılmaz güney beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri