trotskizm

Author(s): 

Devrimci Marksizm dergisinin 10. yılında dergi okurları, devrimci öğrenciler, işçiler ve Marksizmi bir eylem kılavuzu olarak görenler "Devlet, Sosyalizm, Devrim" konferansında bir araya geldi. İstanbul’da Cezayir Konferans salonu tüm gün boyu devam eden konferans süresince tamamen doluydu. Tüm oturumlar Devrimci Marksizm dergisinin Facebook sayfasından canlı yayınlandı, konferansa gelme şansı bulamayan, farklı şehirlerde yaşayan yoldaşlarımız, dostlarımız da konferansı canlı takip etme imkânı buldu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yeni yılınız kutlu olsun! 2016’nın daha iyi bir yıl olmasını, sömürülen, ezilen, horlanan büyük kitlelere ve yüreği onlardan yana olan herkese umut ve sevinç getirmesini diliyoruz. Sala we yi nû piroz be! Daxwaziya me ji bo sala 2016, bibe salki baş, ji bo gel én bindest u karker, ji bo ku dilé van evin a wan li ser gel én bindest u karker in ju bona wan bila hevi u aşiti u şayi bine

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tülay gençken Türkiye sosyalizminin reformizmden koparak devrimci bir yola girmesinde Deniz’lerle, Mahir’lerle, İbo’larla birlikte rol aldı. Ama olgunluk döneminde de devrimci Marksizmi keşfetti, onun militanı oldu. Bir proletarya enternasyonalisti, bir devrimci militan olarak öldü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Hugo Chávez’in mirası uluslararası solda da, Türkiye solunda da daha uzun süre tartışılacak. Bu tartışma sadece Venezüella veya “Bolivarcı devrim” iddiası dolayısıyla bir bütün olarak Latin Amerika üzerine bir tartışma olmayacak. Çünkü Chávez denince, aynı zamanda uluslararası solda ve Türkiye solunda “devrim” ve “sosyalizm” kavramlarının içeriğindeki muazzam kayma tartışılmış oluyor. Sitemiz Venezüella önderinin ölümünden sonra bir dizi yazı yayınlamıştı. Aşağıda, Arjantin’deki kardeş partimiz Partido Obrero’nun (PO-İşçi Partisi) önderlerinden Jorge Altamira’nın Chávez’in ölümünün ertesinde yazdığı değerlendirmeyi okuyacaksınız. Metni İspanyolca’dan Onur Koyunlu çevirmiştir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avrupa işçi sınıfının ve emekçi halkının kemer sıkmanın faili hükümetleri defetmesi bir şey, iktidara gelen “sol” partilerin halka önemli şeyler verebileceğine inanmak başka bir şey. Türkiye solunda son dönemde Avrupa’daki bir dizi sol parti, bir şeyler ümit edilebilecek, hiç olmazsa ehveni şer güçler gibi gösteriliyor. Bu sol partiler ve şahsiyetler arasında en önde gelenleri elbette Fransa’da cumhurbaşkanı seçilen Hollande ve Yunanistan’da 17 Haziran’da birinci parti haline gelmesi beklenen Syriza’nın önderi Çipras. Bunların işçi sınıfı ve halk için ne ifade ettiğini ancak “sol, sol”  diye  önemsenen sol neymiş, onu anlarsak anlarız.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Biz, Türkiye’de Arap devrimini en erken ve en tutarlı biçimde desteklemiş partiye, DİP’e mensubuz. Ama Libya’da iç savaş başlar başlamaz, henüz emperyalist müdahale ufukta dahi yokken, “Libya’da iç savaş: Arap devriminde bir sapma” başlıklı yazımızda, “Libya’da Tunus ve Mısır’dan farklı bir oluşum ile karşı karşıya” olduğumuzu belirterek şu teşhisi koymuştuk: “Libya’da isyan bir proleter ayaklanmasından ziyade, aşiretler ve bölgelerin hakim sınıfları arasında bir hesaplaşmanın damgasını taşıyor.”

Gerçek'i paylaş:
trotskizm beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri