TBMM

Author(s): 

Yaptıkları açıklamalarla, düzenledikleri yasa tasarılarıyla kadının yerinin evi, işinin annelik olduğunu; dışarı çıkmak için ısrar ederse de ucuza çalışmayı ve güvensiz sokaklarda başına gelecek türlü musibeti, belayı göze alması gerektiğini ifade edip duruyorlar. Ancak bu kez musibetin yaşandığı yer bizzat Millet Meclisi’dir. Halkın oylarıyla oraya gelenler, güya halkı temsil etmek için orada bulunanlar bu halkın yarısı olan kadınları aşağılıyor, gözlerden uzaklaştırıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

En son çıkartılan 135 maddelik KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile bir kez daha görüldüğü gibi Türkiye’de meclis fiilen feshedilmiştir. TBMM’nin televizyondaki herhangi bir tartışma programından daha fazla hükmü kalmamıştır. Yine son KHK’lar göstermiştir ki Türkiye’de Anayasa fiilen askıdadır. Çıkarılan KHK’lar OHAL’le ilgisi olmayan konuları düzenlemekte, meclisin yetkilerine tecavüz etmekte, taşeron düzenlemesinde olduğu gibi vatandaşa şantaj yapmakta, kurumları kapatmakta ve yürütme eliyle yargıyı yeniden yapılandırmaktadır. İşte bu şartlar altında düzen içi seçenekler hiçbir başarı ve gelecek vaat edemez.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dâhil Şubat ayında 13’e ulaşan tutuklu HDP’li milletvekili sayısı, tahliyeler, yeniden tutuklanmalar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalar derken en son 10’a düşmüştü. HDP’lilere, 14 Haziran’da tutuklanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu eklenmişti. Daha önce Figen Yüksekdağ’ın cezası kesinleştiği için milletvekilliği sona erdirilmişti. Geçtiğimiz ay da HDP’li vekillerden Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın devamsızlık gerekçesiyle milletvekillikleri meclis kararıyla düşürüldü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Filistin’de kaç Müslüman genç Siyonist kurşunlara siper ettiği göğsünde Che Guevara resmi taşıdı, sen biliyor musun, İsmail Kahraman? Kaç ana ve baba, çocuklarına Che Guevara anlamına gelen ‘’Cifara’’ ismini verdi?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Parlamento, 15 Temmuz'da, 1 Ekim'de yeniden toplanmak üzere tatile girmişti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP hükümeti iç güvenlik paketi adı altında bir iç savaş yasası geçirmeye çalışıyor. Bu yasanın geçirilmesi için Cumhurbaşkanı saraydan bastırıyor, Başbakan meclisten yükleniyor, milletvekilleri ise tekme, tokat, ellerinde çekiçler muhalefet milletvekillerine saldırarak yasayı geçirmeye çalışıyor. Daha yasa maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce meclisteki bilanço biri tahta tokmakla olmak üzere 5 yaralı. Milletvekiline tahta tokmakla saldıran halka ne yapmaz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

CHP milletvekili Birgül Ayman Güler bugüne kadar solda pek çok insanın, hatta siyasi odağın anlamak istemediği bir şeyi yalın biçimde ortaya koydu. Kendine “ulusalcı” adını veren siyasi akım, gerçekte ağır şekilde Türk şovenistidir. Kendisi için seçtiği isim, “ulusalcı” terimi, aslında Türk şovenizmini paylaştığı faşistler için halk arasında yaygın olarak kullanılan “milliyetçi” kelimesinden kaçmak içindir. Ki onlarla ortak yanları ortaya çıkmasın, ki böylece kalbi solda olan insanları aldatabilsin!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Erdoğan’ın grup toplantısında sarf ettiği birkaç cümle var ki bunlar dikkate değer cümleler ve rutinin dışına çıkan cümleler. Malumunuz toplantı Erdoğan’ın hastalığından sonra gerçekleştirdiği ilk toplantı ki kendisi bu vesileyle toplantıya uzun bir teşekkür girişi ile başlıyor; ancak o sürede AKP içinde yaşananlara, bir takım kutuplaşma ve farklılıklara, çıkışlara, dahası hastalığı ile ilgili ortaya atılan iddialara değinmiyor, değinemiyor. Acaba onlara da teşekkür ediyor mu?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eğer bugün parlamentoda bir DİP milletvekili olsaydı maaşından Türk-İş’in açıkladığı 4 kişilik ailenin asgari geçim şartı olan 3 bin TL’den kalan kısmını partisine verecekti. Bunun iki anlamı vardır. Bunlardan birincisi işçi sınıfının çıkarlarını savunmak esas olarak işçi sınıfı partisinin görevidir. Milletvekili partiye tâbidir. Meclis kürsüsünü işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin çıkarlarını savunmak için kullanmak üzere oradadır. İkincisi tarih, işçi sınıfı temsilcilerinin parlamentolarda yüksek maaşlar, şık kıyafetler, davetler, balolar, “monşer” ortamlar içinde nasıl kendi sınıfına yabancılaştırıldığının örnekleriyle doludur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eğer bugün parlamentoda bir DİP milletvekili olsaydı Türk-İş’in açıkladığı 4 kişilik ailenin asgari geçim şartı olan 3 bin TL’den kalan kısmını partisine verecekti. Bunun iki anlamı vardır. Bunlardan birincisi işçi sınıfının çıkarlarını savunmak esas olarak işçi sınıfı partisinin görevidir. Milletvekili partiye tâbidir. Meclis kürsüsünü işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin çıkarlarını savunmak için kullanmak üzere oradadır. İkincisi tarih, işçi sınıfı temsilcilerinin parlamentolarda yüksek maaşlar, şık kıyafetler, davetler, balolar, “monşer” ortamlar içinde nasıl kendi sınıfına yabancılaştırıldığının örnekleriyle doludur.

Gerçek'i paylaş:
TBMM beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri