sol liberalizm

Author(s): 

Sosyalistler HDP’ye iltihak ederken sola dair ne varsa kapıda bırakmış durumdalar. “Sosyalist” HDP adayları ekonomide “Türkiye’nin uluslararası alanda güven vermemesi”nden şikâyet etmeye başlarken kriz karşısında izlenecek politikalar bağlamında sermayeyi ve özel mülkiyeti tehdit eden hiçbir söz söylenmiyor. Emperyalizm, NATO, İncirlik ve diğer üsler bir anda ülke gündeminden çıkmış gibi… Yeni bir sol duruş isteyenlerin, HDP’ye iltihak etmeyenleri en köhne sol liberal argümanlarla eleştireceğine, sermaye ve emperyalizm karşıtı politikaları gündeme taşımaları gerekmez mi?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AB hayranlığında sınır tanımayan bazı solcular, Brexit sonuçlarının ortaya koyduğu işçilerin AB karşıtı olduğu sonucundan çok rahatsız oldu. Ama olgular ortada. Ne yapsınlar, şöyle demeye başladılar: “tamam ama işçi sınıfının hangi kesimleri?”.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Koç ailesinden kendisine hayran olan solculara tekzip geldi! Mustafa Koç’un ölümü vesilesiyle birtakım “solcu” çevrelerin, aileyi baskıcı Erdoğan/AKP iktidarına karşı direnişin bir sembolü hâline getirmiş olduğu hatırlardadır. Ah, Gezi’de Divan Oteli nasıl da bir sığınak rolü görüyordu! Ah Mustafa Koç Erdoğan’ın karşısında nasıl da başını dik tutmayı bilmişti!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

ABD'de Yüksek Mahkeme, her eyaletin farklı bir uygulamaya sahip olduğu eşcinsel evlilikler konusunda federal çapta geçerli olan bir karara imza atarak tüm ülkede eşcinsel evlilikleri yasal hale getirdi. Bizler evlilik hakkı dahil olmak üzere eşcinsellerin tüm eşitlik taleplerini benimsiyor ve savunuyoruz. Ancak ABD'de mahkemenin verdiği son kararı eşitlik için bir zafer olarak yorumlayan Obama bir anda bir özgürlük kahramanı olarak lanse edilmeye başlandı.

Gerçek'i paylaş:

Türkiye’nin yüreği solda olan binlerce, on binlerce aydını yakın bir geçmişe kadar Recep Tayyip Erdoğan’ı destekledi. Kimi başından itibaren, kimi 2005 ya da 2007’den başlayarak, kimi 2010 anayasa referandumu ile birlikte. Bunun ne kadar vahim bir şey olduğu ortada değil mi? Bu deneyim neden tartışılmıyor?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avrupa işçi sınıfının ve emekçi halkının kemer sıkmanın faili hükümetleri defetmesi bir şey, iktidara gelen “sol” partilerin halka önemli şeyler verebileceğine inanmak başka bir şey. Türkiye solunda son dönemde Avrupa’daki bir dizi sol parti, bir şeyler ümit edilebilecek, hiç olmazsa ehveni şer güçler gibi gösteriliyor. Bu sol partiler ve şahsiyetler arasında en önde gelenleri elbette Fransa’da cumhurbaşkanı seçilen Hollande ve Yunanistan’da 17 Haziran’da birinci parti haline gelmesi beklenen Syriza’nın önderi Çipras. Bunların işçi sınıfı ve halk için ne ifade ettiğini ancak “sol, sol”  diye  önemsenen sol neymiş, onu anlarsak anlarız.

Gerçek'i paylaş:

Vaktiyle bir torba yasa çıkaran hükümet, bu yasaya esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeleri de eklemişti ve emekçilerin gösterdiği büyük tepki nedeniyle bu düzenlemeler torba yasadan çıkarılmıştı. Lakin birkaç gazetede yer alan son haberlere göre hükümet, esnek çalışmaya ilişkin yeni bir taslak hazırladı ve bu taslakla çağrı üzerine çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zamanlı çalışma gibi uygulamalar çalışma yaşamına getirilecek. Aslına bakılırsa bu yeni bir şey değil ve 90’lı yıllardan sonra özellikle büyük firmalar tarafından fiili olarak yavaş yavaş uygulamaya sokulmuştu zaten. Hatta 2003 yılında İş Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılarak esnek istihdam modeli yaygınlaştırılmaya başlanmıştı. ‘Egemen sınıfların sesi’ olması dolayısıyla hükümetin ‘doğal olarak’ yaptığı şey de, uluslararası ve ulusal sermayenin esnek çalışma düzenine olan ihtiyacının yasal zeminini oluşturmaktan başka bir şey değil elbette.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Teoriyi mistisizme götüren bütün muammalar rasyonel çözümlerini insan pratiğinde ve bu pratiğin kavranışında bulurlar. (Karl Marx, Feuerbach Üzerine Tezler)

Gerçek'i paylaş:
sol liberalizm beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri