sağlık emekçileri

Author(s): 

Şehir hastaneleri projeleri sermayenin iştahını çokça kabartıyor. Bu hastanelerin ortalama bin ila 4 bin yataklı olması planlanıyor. Yatakların %70’inin dolu olması garanti ediliyor. Bunların gerçekleştirilebilmesi için ise şehir merkezindeki mevcut hastanelerin kapatılması gerekiyor. Ayrıca şehir hastaneleri ile hastane arazisi, hastane inşaatını yapacak şirkete bedelsiz verilecek, 25-30 yıl boyunca şirketlere kira adı altında milyarlarca lira fazladan ödeme yapılacak. Halkın birikimleri şirketlere peşkeş çekilecek.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

12 Mayıs Hemşirelik haftası kapsamında tüm hastanelerde ve sağlık kurumlarında SES'in (Sağlık Emekçileri Sendikası) öncülüğünde basın açı

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi sağlık emekçileri son dönemde idarenin sistematik şekilde uyguladığı baskılara, sürgünlere ve soruşturmalara karşı 25 Mayıs saat 12:00’de SES, İstanbul Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş çağrısıyla eylem gerçekleştirdi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

21 Ocak 2015 Perşembe günü, Harbiye Yılmaz Manisalı Salonu’nda İDO (İstanbul Diş Hekimleri Odası) Birlik Grubu toplantısı yapıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

29 Mayıs günü, poliklinik ziyareti yaptığı sırada, mafya üyesi olduğu bilinen bir kişinin silahlı saldırısı

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

14 Mart Tıp Haftası öncesi sağlık emekçileri Türkiye'nin her yerinde sağlık alanındaki sorunları ve özlük haklarıyla ilgili taleplerini d

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bugün (15 Temmuz) Memur- Sen’in 2013 yılında imzaladığı toplu sözleşme sonucunda, Temmuz ayında ya

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 
 
Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sağlık emekçileri, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına karşı, "Bu şiddet sona ersin", "İş yerlerimizde iş güvencesi" şiarlarıyla 17 Nisan'da greve çıktılar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Atatürk Parkı önünde toplanan, aralarında Adana-Osmaniye Tabip Odası ile KESK'e bağlı sendikaların üyelerinin İHD ve sosyalist kurumlarınbulunduğu kitle Sosyal Güvenlik Kurumu önüne geldi. Açıklamayı Adana-Osmaniye Tabip Odası sekreteri Nuh Demirpas okudu.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

sağlık emekçileri beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri