maden

Author(s): 

Rödovans sistemi ve taşeronluk adı altında yıllardır madenlerde uygulanan özelleştirme politikasının sonuçları ortada. Bunun bedelini işçiler ödüyor: Ya sefalet ücretine ve ağır çalışma koşullarına mahkûm kalıyor ya da Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’ta olduğu gibi hayatını kaybediyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

TTK’da sözleşmenin imzalanmış olması, kimseyi rehavete sürüklememeli. Çünkü işçi sayısı her geçen gün azalıyor. Ayrıca TTK henüz özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmadı. Bakanlığın ve Kamu-İş’in, işçilerin görüşme talebini yanıtsız bırakan tutumu da tehlikenin geçmediğini açıkça gösteriyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

17 Kasım’da Şirvan’ın Maden köyünde sicili iş cinayetleriyle dolu olan Ciner Grup’una ait bakır madeninde gerçekleşen göcük sonucu 16 işç

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yeşilçam’ın yükselen “jön”ü, komünist, devrimci, devletin başa çıkamadığı için katil diye hapiste tuttuğu Yılmaz Güney’e sanki bir şeyhin yanında diz çöken bir mürit gibi gitmiştir. Yeşilçam devrimin kültür ordusuna yazılmaya gelmiştir. Bu, sinema alanında proletarya hegemonyasıdır. Tarık bu anda artık işçi sınıfının mücadelesinin saflarına yazılmış olmaktadır.

Gerçek'i paylaş:

Zonguldak maden işçilerinin 30 Haziran’da yapmayı planladıkları eylemi sendika Atatürk Havalimanı’ndaki DAİŞ saldırısı sebebiyle ertelemi

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Emniyet müdürü sendika yöneticilerine Gezi ve Artvin Cerattepe olaylarının yaşanmasını istemediğini söyleyerek sendikayı ve Zonguldak işçi sınıfını tehdit etmiştir. Onu bu toplantıya çağıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bakan Berat Albayrak Zonguldak işçi sınıfına silah göstermiş olmaktadır. Karadon madencilerinin gazetecilere saldırması esnasında sıradan bir sivil polisin silah çekmesi bunun yanında hiçbir şey değildir!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Manisa’nın Soma ilçesindeki madenlerde çalışan işçiler, geçtiğimiz hafta hiçbir gerekçe belirtilmeden işten çıkarılmıştı. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen'de buluşarak Türkiye Kömür İşletmesi binasına yürüyüş yapan işçiler ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında ‘’TKİ uyuma işçine sahip çık”, “Madenler kamulaştırılsın”, “Taşeron çalışmak yasaklansın”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek’’ gibi sloganlar atan işçilere Soma halkının desteği de büyüktü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Boğaziçi Üniversitesi'nin idari ve akademik personeli ile öğrencileri tarafından kurulan Boğaziçi Soma Dayanışması, “Soma: Hakikat, adale

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Antalya’da, KESK, DİSK ve Antalya Tabip Odası’nın çağrısıyla Karaman ilinin Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciyası ile ilgili 30

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gerçek gazetesi olarak ödenmeyen maaşları ve verilmeyen kömür yardımları için 28 Ekim günü yollara düşen maden işçileri ile bir röportaj yaptık. Soma’daki maden işçilerinin mevcut durumu, eylem yapma nedenleri ve talepleri hakkında konuştuğumuz işçilere, yürüyüşleri ile ilgili iddiaları da sorma fırsatımız oldu.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

maden beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri