laiklik

Author(s): 

Türkiye sol hareketinde CHP ve HDP’den ayrı bir sol ve sosyalist odak ihtiyacı ciddi şekilde tartışılmaya başladı. Bu tartışmalar, bir yönüyle yaklaşan seçimlerde sosyalistlerin alacağı tavrın ne olması gerektiği sorununa bağlanıyor. Ancak tartışılan konu sandıklara sığmayacak kadar önemli.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kartal meydanında toplanan binlerce

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Cübbelinin sözlerini dini yönden değerlendirmek bize düşmez. Ancak zaten cübbeli bu sözleri kendini bir din adamı kisvesine sokarak, ama özünde bir patron olarak söylüyor. Cübbelinin cemaati kısa süre önce "Peygamber'in saçının yıkandığı suyu paketleyerek satmak üzere bir tesis" kurmasıyla gündeme gelmişti. İnsanların dini duygularını sömürerek benzer pek çok ürünü pazarlayan tarikat, "mobil aidat" sistemi ile telefondan bağış toplama sistemine de geçmiş durumda. Yani bir dini konu ile değil patron sınıfının işçi sınıfının haklarını gasp etmek için dini siyasete alet etmesiyle yani din bezirgânlığı yapmasıyla karşı karşıyayız.

Gerçek'i paylaş:

m halklarla ortak, eşit ve kardeşçe bir geleceğe ulaşmak için herkes kendi ülkesindeki gericilikle hesaplaşmalıdır. Türkiye'nin işçileri ve emekçilerine düşen bir yandan Türkiye'nin NATO'dan çıkması, emperyalist üslerin kapatılması için mücadele ederek gericiliğin merkezine vurmak aynı zamanda Erdoğan ve AKP iktidarının mezhepçi politikalarına karşı da mücadele etmektir. Emperyalizme, Siyonizme ve yerli işbirlikçilerine karşı yükselecek mücadele bayrağı halkların altında birleşeceği yegâne bayraktır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

KESK, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana'da gerçekleştirdiği mitinglerle "“Laik Eğitim, Laik Yaşam ve İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz!" dedi. Mitinglerde eğitimin ve toplumsal yaşamın siyasal İslam'ın tahakkümü altında şekillendirilmesine karşı laiklik talebi yükseltildi. Ayrıca KESK'li kamu emekçilerine yönelik baskı, sürgün ve işten çıkarmalar da protesto edildi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

KESK'in laik eğitim ve laik yaşam için, iş güvencesinin gaspına, baskı ve sürgünlere karşı 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlediği bölge mitinglerinden Adana mitingi 28 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Gerçek'i paylaş:

KESK'in laik eğitim ve laik yaşam için, iş güvencesinin gaspına ve artan baskılara, soruşturmalara karşı aldığı 28-29 Mayıs tarihlerinde

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Meclis başkanının laikliğin olmadığı dindar anayasa çıkışının ardından yoğunlaşan tartışmalar vesilesiyle Devrimci İşçi Partisi'nin 2015'te Mart sonunda gerçekleşen III. Kongresi'nde kabul edilen "Partiniin din ve laiklik konusundaki tutumu" başlıklı kararını bir kez daha okuyucularımıza sunuyoruz.

Gerçek'i paylaş:

Sosyalistler, devletin dinden bağımsızlaşması anlamında elbette laikliği savunmak zorundadır, zira her türlü tekfirci ve mezhepçi politika bu ülkede bir iç savaş çığırtkanlığı yapmaktan başka bir anlama gelmez. Ama her şey insanların soyut bir laiklik propagandasıyla ikna edilemeyeceklerini, topyekûn bir mücadele için baskıcı ve gerici politikalardan etkilenen kitlelerin sınıf mücadelesine kazanılması gerektiğini gösteriyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kampımızın üçüncü günü programı, iki oturumda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle başladı. Pankart boyama ve stencil atölyesi ve tiyatro atölyesi gibi pratik faaliyetlerle devam etti. Emperyalizm atölyesi, Laiklik, Din ve Siyasal İslam atölyesi gibi çalışmaların ardından gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri ile sona erdi.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

laiklik beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri