Kürtaj

Author(s): 

Kadınların kürtaj hakkı, 20.yüzyılın ikinci yarısından beri kadınların bütün haklarının anası haline gelmiştir. “Kimlikçi” politika ve önderliklere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Marksist hareketin bu hakkı savunmak için kolları bütünüyle sıvaması gerekir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İrlanda, en katı şekilde kürtaj yasağını uygulayan ülkelerden biri. Öyle ki, sadece gebelikten kaynaklı hayati risk durumunda kürtaja izin veriliyor. Tecavüz ve ensest durumlarında bile yasak. Gerekçe anne ve çocuğun eşit yaşam hakkını(!) savunmak. Mayıs ayında yapılan referandumla birlikte ise kürtajın yasal bir hak olarak tanınmasını sağlayacak yasal değişikliğin yapılmasının önü açılmış oldu. Yani, referandumda kürtajın serbest hâle getirilmesini savunanların oranı %66,4 çıktı ama henüz bu hak elde edilmiş değil. Kadınlar bir tur da yasanın parlamentodan geçmesi için mücadele etmek zorunda.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sandıkları halktan kaçırırcasına baskın bir seçim olarak ilan edilen 24 Haziran seçimleri ile Erdoğan ve AKP, istibdadı koyulaştırmak, bir tek adam rejimi ile ülkeyi yönetmeyi hedefliyor. Bunun kadınlar açısından ne anlama geleceğini düşününce, içimizden, 16 yıllık AKP ve Erdoğan iktidarında yaşadıklarımızdan daha kötüsü olamaz ki demek gelebilir. Ama olabilir, hatta olur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kadınların hayatlarının merkezine neyi koyacaklarını söylemek hükümete düşmez, kadınlar kendileri karar verir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Manisa Kadın Platformu öncülüğünde coşkuyla kutlandı. 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, İspanya’da kürtaj hakları elinden alınmaya çalışan kadınların mücadelesine destek için bu gün İ

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Hükümetin kürtajı yasaklama girişimi yeniden mi gündeme geliyor? Tayyip Edoğan’ın yaptığı sert kürtaj karşıtı açıklamaların ardından kürtaj hakkı yaz aylarında epeyce konuşulmuştu. Hükümet bu tartışmanın ateşini biraz düşürmüş olsa da kürtajla ilgili düzenlemeleri gündeminden kaldırmadı. Geçtiğimiz ay da kürtajla ilgili raporun Erdoğan’a sunulduğu haberleri basında yer aldı. Hükümetin bu alanda sessiz sedasız çalışmalarını sürdürmesine izin vermeden, kürtaj hakkını savunmak, bu sürecin takipçisi olmak gerekir. Çünkü Mayıs ayında Erdoğan açıklama yaptıktan sonra uygulamada kadınların karşılaştıkları zorlukların, engellerin, fiilen kürtaj yapmayı reddeden doktorların sayısındaki artış, yasal sınırlamaların getirildiği durumda kadınları nelerin beklediğinin göstergesi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bu hafta kürtaj ile ilgili yapılacak yasal düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Tasarıda şu anda 10 hafta olan yasal kürtaj süresine dokunulmazken, kürtajın fiilen yasaklanması, yapılmasının engellenmesini içerek şekilde sağlık personeline “görevden çekilme” hakkının tanınacağı, kürtaj yaptırma talebiyle gelen kişilere 4 günlük düşünme süresi verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Düşünme süresinin kürtajdan vazgeçirmek için bir ikna süreci olarak kullanılacağı açık. Görevden çekilme hakkının ise ucu açık bir biçimde doktorlar yerine sağlık personeli diye tanımlanması, hemşireden hastabakıcı tüm sağlık çalışanlarına hizmet sağlamayı reddetme hakkını getiriyor, fiilen engellenmenin kapısını da ardına kadar açıyor. Bu durumun ne kadar büyük sorunlar yaratacağı daha önce sitemizde yayınlanan “Bir kürtaj olamama hikayesi” başlıklı yazıda çarpıcı bir şekilde ortaya koyulmuştu. Yazıda bir psikiyatrın tecavüze uğrayan ve tecavüz sonucu hamile kalan bir hastasının kürtaj olma talebinin devletin karşısına çıkardığı engellerle yerine getirilmemesini, sağlık bakanlığının doğacak çocuğun evlat edinmeyi isteyen bir çifte verilmesi yönünde karar vermesi anlatılıyordu. Aşağıda Gerçek Gazetesi’nin Temmuz sayısında yer alan ve kürtajın yasaklanması girişimi, sezaryen yasası ve tüm bu süreçlerin takibine hizmet eden Gebliz sistemi üzerine yazıları içeren, ama henüz tasarıya ait bu hafta ifade edilen detaylar ortaya çıkmamışken hazırlanan dosyayı yayınlıyoruz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kadın kurtuluş mücadelesi bugün çok önemli bir sınavla karşı karşıya. Dünya çapında uzun süren mücadeleler sonucu başka ülkelerin ardından Türkiye kadınının da elde ettiği kürtaj hakkı tehdit altında. Kadınlar açısından kürtajın yasaklanmasının doğuracağı yakıcı sonuçlar, güçlü bir mücadelenin yükseltilme potansiyelini de içinde barındırıyor. Kürtaj hakkını gasp edecek bir düzenlemenin püskürtülmesi, bugün hareketin içinde yer alan kadınların bu potansiyeli kucaklayacak ve büyütecek bir perspektifle mücadeleyi örebilmesine bağlı. Peki bugün hareketin kendisi bu ihtiyacı karşılayabilecek bir politik perspektife ve örgütlenme anlayışına sahip mi?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kürtajı yasaklama girişimi, en başta kadınların haklarına büyük bir saldırıdır. Kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerindeki kontrol hakkını ellerinden alan, ne zaman kaç çocuk sahibi olacaklarını kendilerinin belirlemesini engelleyen bir uygulama olduğu için bütün kadınların sorunudur. Kadın hareketinin bu konudaki duyarlılığı ve mücadelesi selamlanmalıdır. Ancak birçok toplumsal ve siyasal olay gibi, kürtajı yasaklama girişimi de çok boyutludur. Olayı yalnızca kadının tutsaklığını pekiştirme olarak görmek, dini önyargılar temelinde ele almak ya da İslamcı bir devlet kurmanın yeni bir hamlesi olarak görmek hatalı olur. AKP hükümetinin kürtajı neden yasaklamak istediği, Türkiye’nin bütün sağcı odaklarının da bu hamleyi neden desteklediği anlaşılmadıkça, ne dini önyargılarla başa çıkılabilir, ne kadının kendi bedeni üzerinde kendisinin karar vermesi sağlanabilir. Gerici cepheyi güden saikler anlaşılmaksızın kürtaj yasağı girişimi yenilgiye uğratılamaz. Kürtaj yasağı bütün yönleriyle politik bir sorun olarak ele alınmak zorundadır.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Kürtaj beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri