işten çıkarma

Author(s): 

İki hafta önce Çorlu’ya bağlı Velimeşe organize sanayi bölgesinde ki Aygün Alüminyum fabrikasında, verilen komik zam oranlarına karşı Türk Metal sendikasında örgütlenmek isteyen işçiler, çok hızlı bir şekilde çoğunluğu sağladı. Buna karşılık, Aygün yönetimi ilk önce 6, daha sonra 5 kişiyi işten çıkardı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sendikalı oldukları için işten atılan taşeron temizlik işçileri, İstanbul’da Avcılar Belediyesi önünde 90 günü aşkın bir süredir direnişe devam ediyorlar. Belediye işten çıkartılan direnişteki işçilere, taşeron patronu da çalışmaya devam eden işçilere karşı yıldırma taktikleri uyguluyor. Belediye ve taşeron, sendikanın işyerinde yüzde yetmişin üzerindeki örgütlenme oranı ile başvurduğu yetkiye itirazda bulunarak zaman kazanmayı deniyor. Belediye, çadırdaki işçileri ve sendikayı karalamaya devam ederken taşeron şirket Tomurcuk da çalışan sendikalı işçilerin çalışma yerlerini günlük keyfi bir şekilde değiştirmekten, maaşları ödemeyi geciktirmeye kadar çeşitli yöntemlerle işçilere baskı kurmaya çalışıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Anayasal hak olan sendika haklarını kullanmak isteyen İstanbul Avcılar Belediyesi temizlik işçileri sendikalaştıkları için işten atıldıla

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Açıklanan Olağanüstü Hal (OHAL) tezkeresi daha meclisten geçmeden önce ilk kez İstanbul'daki Avcılar Belediyesi tarafından direnen işçilere uygulanmaya çalışılmıştı. Avcılar Belediyesi taşeron işçileri 21 Temmuz sabahı zabıtalar tarafından OHAL’i bahane edilerek direnişin başından beri kurdukları çadırın kurulması engellenmiş ve basında geniş yer almıştı. Direnişin 81. gününde (22 Temmuz) sabahın erken saatlerinde belediye önüne gelen işçiler herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan direniş çadırını kurdu ve 82. gününde de devam ediyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

20 Temmuz’da açıklanan Olağanüstü Hal (OHAL) kararını ilk kez Avcılar Belediyesi zabıtaları direnen işçilere karşı uyguladı. İstanbul’daki Avcılar Belediyesi taşeron işçilerinin direnişlerinin 80. gününün sabahı zabıtalar OHAL’i bahane ederek direnişin başından beri kurdukları çadırın kurulmasını engelledi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşten atılan ve belediye önünde direnişe geçen İstanbul’daki Avcılar Belediyesi taşeron işçileriyle dayanışmak için çok sayıda siyasi kurum ve sendika bir araya gelerek Avcılar Direnişiyle Dayanışma Platformu'nu kurdu.

Belediye İş sendikası genel merkezinin çağrısıyla 15 Temmuz Cuma günü 18:00’de yapılacak yürüyüşe Devrimci İşçi Partisi'nin de içinde bulunduğu dayanışma platformu da destek vererek tüm sınıf dostlarını eyleme çağırdı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sendikalı oldukları için işten atılan ve İstanbul'da Avcılar Belediyesi önüne çadır kurarak direnişe geçen taşeron belediye işçilerinin direnişi eylemlerle devam ediyor.

Avcılar Belediyesi işçileri 22 Haziran günü saat 13:00'te İstanbul'da Taksim tünelde buluşarak CHP İl Merkezi önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca işçiler sık sık "Sendika hakkımız engellenemez!", "Sendika hakkımız söke söke alırız!", "Taşeron işçisi köle değildir!", "Önce insan dediler, aştan işten ettiler!", "Atılan işçiler geri alınsın!", "Zafer direnen emekçinin olacak!" sloganlarını attı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avcılar Belediyesi’nde çalışan ve sendikalı oldukları için işten atılan işçiler 15-16 Haziran’ın yıldönümünde Marmara Caddesi’nde buluşup bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Avcılar Belediyesi’nde olduğu gibi Bakırköy Belediyesi’nde de işten atılan ve direnişte olan işçilerin, sendikaların ve sınıf dostlarının katılımıyla yüzlerce kişi belediye önündeki direniş çadırına yürüdü. 15-16 Haziran’ın, işçi sınıfının bugün bile patronlara korku salan o ayaklanmasının, ruhuyla direniyoruz şiarıyla gerçekleştirilen yürüyüşte sık sık; “Sendika haktır engellenemez!”, “Birleşe birleşe kazanacağız!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları atıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avcılar Belediyesi’nde çalışan taşeron temizlik işçileri Belediye-İş sendikasında örgütlendikten sonra işten atılmıştı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

CHP’li Avcılar Belediyesi’nde taşeron Tomurcuk şirketine bağlı olarak çalışan temizlik işçileri, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı kötü çalışma koşullarına, yoğun ve keyfi işten çıkartmalara, maaşlarının sürekli geç yatmasına karşı Belediye-İş Sendikası’nda örgütlenmişti. Sendikanın yetki başvurusu yapmasından sonra üç işçinin çeşitli bahanelerle işten çıkartılmasının üzerine temizlik işçileri 20 Mayıs gününden başlayarak üç gün iş bırakma eylemi yaptı.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

işten çıkarma beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri