imam nikahı

Author(s): 

25 Temmuz günü AKP, hazırladığı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik tasarısını meclise sundu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AYM’nin kararı, kadın düşmanı bir karar olduğu kadar medeni kanunun ve ceza kanunun birçok hükmü açısından da hukuk dışıdır. Bu kararı fiilen yırtıp atmak, kadınlar açısından vahim sonuçlarını yaşamamak ancak mücadeleyi yükselterek, kazanılmış haklarımıza sahip çıkarak mümkün olacaktır.

Gerçek'i paylaş:
imam nikahı beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri