4. Enternasyonal

Author(s): 

Ekim devriminin 100. yıldönümünde emekçiler, devrimci öğrenciler ve insanlığın bu en ileri atılımını bir eylem kılavuzu olarak görenler İstanbul’da Ortaoyuncular Sahnesinde bir araya geldi. Tüm gün süren konferans boyunca salonun coşkusu bir an olsun bile azalmadı. İşçi sınıfının emperyalist savaşa ve kapitalist sömürü düzenine son verdiği ve tüm dünyada bir işçi devrimleri çağı başlatan Ekim devrimine yaraşır bir konferans oldu.
Ekim devrimi Sadece bir Rus devrimi olarak görülemez dedik. O farklı uluslardan emekçilerin devrimiydi. Bütün ülkelerin işçilerine ve ezilen halklara mal oldu. Böyle bir devriminin yıldönümünü de ancak ona yaraşır bir şekilde, bir enternasyonalizm şöleni ile kutlayabilirdik. Rusya’dan Rusya Komünistleri Partisi Yürütme Kurulu Üyesi, SSCB’de Komsomol üyesi olarak Nazilere karşı mücadele eden, SBKP üyesi olarak bürokrasiye ve yolsuzluklara karşı mücadelesiyle öne çıkan, bilim insanı ve devrimci militan Yosif Abramson konferansta Sovyetler Birliği tarihine ilişkin deneyim ve analizlerini aktardı.
Arjantin’den Partido Obrero’nun (İşçi Partisi) tarihsel önderi Jorge Altamira, Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) Genel Sekreteri Mihail Savas, Azerbaycan’dan Sosyalist Elm temsilcileri, Bulgaristan’dan Daniela Penkova, Kıbrıs’tan Aziz Şah konferansta yer aldı. Makedonya’dan Lenka örgütü, Macaristan’dan Tamas Kraus, Ukrayna’dan Yuri Şahin, Finlandiya Marksist İşçiler Birliği’nden Dimitris Mizaras ise video gösterimi ile katkılarını sundular.
Katılımcılar hem kendi ülkelerindeki mücadeleleri Ekim devriminin ışığıyla yorumladılar hem de bu mücadelelerin ortak yönlerini ortaya koydular. Emperyalizmin barbarlığına ve dünyanın her yerinde yükselen faşizme karşı dünya halklarının ancak ve ancak devrimci bir alternatif ile mücadele edebileceklerini vurguladı bütün konuşmacılar. Toplantının ve tüm konuşmaların kayıtları daha sonra internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak.
Bütün bu konuşmalar mazide kalmış güzel bir olayın nostaljisi olsun diye değil; bilakis gelecek devrimlerin bir programını ortaya koyabilmek için yapıldı!
Konferansın en önemli vurgularından biri ise ulusal ve uluslararası düzeyde devrimci enteransyonalist bir işçi sınıfı partisinin, bir komünist enternasyonalin inşası oldu. Konferans büyük bir coşku ile “yaşasın sosyalist dünya devrimi” sloganları ile ve tüm katılımcıların kendi dilinden ve hep birlikte söylediği enternasyonal marşı ile sona erdi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Petrograd Sovyeti’nin başkanı, Sürekli devrim programının yaratıcısı, Ekim devriminin iki önderinden biri, ayaklanmanın mimarı, Kızıl Ordu komutanı, İç Savaş kahramanı, Sovyet bürokrasisine karşı, devrimci Marksizmin savunucusu, Komünist Enternasyonal ile IV. Enternasyonal’in kurucusu Lev Davidoviç Trotskiy dünya devriminin her atılımında yaşıyor!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Arjantin’de işçi sınıfı devrimci Marksizm bayrağı altında safa geliyor. 19 Kasım Cumartesi günü, başkent Buenos Aires yakınında bir stadyumda toplanan çoğu işçi 20 bin mücadeleci insan, son bir yıldır Arjantin’in başında olan Mauricio Macri yönetiminin kemer sıkma programına meydan okudu. İşçi sınıfının bu gövde gösterisini örgütleyen, üç Trotskist örgütün kurduğu bir cephe olan FİT’ti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Trotskiy hayatı boyunca kalemiyle de, silahıyla da burjuvazinin ve toprak sahiplerinin iktidarını devirmek ve yerine köylülük tarafından desteklenen bir proletarya iktidarı kurmak için mücadele etmiştir. Bugün de Trotskizmin anlamı en ön planda budur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluş Koordinasyonu (DEYK) Avrupa partilerinin himayesinde, başka gelenek ve eğilimlerden parti, örgüt ve bireylerin de katılımıyla Haziran 2013’te Atina’da toplanmış olan I. Avrupa Konferansı’ndan sonra, 29-30 Mart günleri yine Atina’da II. Avrupa-Akdeniz İşçi Konferansı toplandı. Konferans bir sonuç bildirisi kabul etti. Bildiriyi aşağıda bilginize sunuyoruz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kurucu Meclis, 1789 Fransız Devrimi’nde ortaya çıkmış bir olgudur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Güne denize girerek ve resim yazılama atölyesi ile başladıktan sonra Türkiye’de halk isyanının dinamikleri başlıklı oturuma geçildi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Devrimci İşçi Partisi’nin IV. Enternasyonal’in 75.yılı ve Halk İsyanından İşçi Devrimine başlıklı yaz kampı başladı.

Gerçek'i paylaş:
4. Enternasyonal beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri