Gündemdekiler

Gerçek, 5 Aralık 2012
Ortadoğu bir savaşa sürükleniyor. Savaşa sürükleyenlerin başında emperyalizm ve Siyonizm bulunuyor. Önce Irak’ta, Lübnan’da, Gazze’de tokat yiyen ve her birini terk etmek zorunda kalan, en güvendikleri taşeronlarını Arap devrimiyle kaybeden emperyalizm ve Siyonizm, yeniden kaybetmemek için eski bir taktiği yeniden devreye sokuyor: Mezhep savaşı!
E. Ahmet Tonak, 5 Aralık 2012
“Fakirin her şeyi ortada” demiş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir. Hayli önemli, tekrar değineceğiz bu veciz tespite.
Gerçek, 21 Kasım 2012
Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yapılacak olan değişiklik, orta ve uzun vadede Erdoğan'ın başkanlık hevesleri ile de uyumlu olacak bir eyalet sistemine geçilmesinin ilk adımı olabilir.
Gerçek, 22 Ekim 2012
Düşmana inat bir gün daha fazla yaşamak ve yaşatmak için sokakları doldurmak ve cepheleşmek tüm sosyalistlerin üzerine düşen acil görevdir. Türkiye işçi sınıfı ve Kürt halkı, devletin, bir “Hayata Dönüş Operasyonu” daha düzenlemeyi aklından bile geçirmemesi ve tutsakların taleplerine kulak vermesi için ezilenlerin ortak mücadelesini yükseltmelidir. Çünkü sessiz kalınır ve ölümler çağrılırsa, bunun sorumluluğu yalnız Oslo’da masayı deviren devlete değil, ulusalcı reflekslerle birleşik mücadeleyi parçalayan sol cenaha da ait olacaktır.
Gerçek, 10 Ekim 2012
AKP’nin kapitalist 2023 yolu! AKP’nin fetihçi 2071 yolu! Ama başka bir yol daha var. 2023’ten önce 2017 var!
Gerçek, 16 Eylül 2012
Dünya ekonomisi 2008’de büyük sarsıntıya girdiğinden bu yana Gerçek gazetesi ve Devrimci İşçi Partisi bu krizin uzun soluklu olduğu, kolay kolay atlatılamayacağı konusunda uyarıyor. Gazetemiz dünya kapitalizminin krizinin her aşamasında ortaya çıkan durumu gerçekçi biçimde değerlendirerek işçi hareketini uyardı. Şimdi bir kez daha uyarıyoruz: önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında dünya ve Türkiye muhtemelen büyük bir ekonomik ve sosyal deprem yaşayacak. Enkazın altında kalmak istemiyorsak, mücadele için yığınak yapalım!
Bakanlar kurulu toplantısının ardından Başbakan yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç yaptığı açıklamada birinci öğretimde ve açık öğretimde harçların kaldırıldığını söylüyor ve ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın harçların kaldırılacağı “müjdesinin” bugün bir kararnameyle gerçekleştirildiğini ekliyor. Müjde mi? Ona “müjde” denmez kazanım denir! Harçların kaldırılmasının gündeme gelmesi bile öğrenci hareketinin yıllardır uğruna verdiği mücadenin etkisiyle gerçekleşmiştir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Siz bahşetmiyorsunuz biz kazanıyoruz!
Levent Dölek, 10 Ağustos 2012
Aziz Vatan ( Ali Dehri) bundan tam üç yıl önce 10 Ağustos 2009 sabahı devrimci yaşamı boyunca omuz omuza mücadele verdiği ve bu mücadelede kaybettiği yoldaşlarından birçoğu gibi, devrim için harcadığı emeklere ve ödediği bedellere karşılık beklemeden, sessiz ve sitemsiz aramızdan ayrılmıştı. Tüm yaşamı boyunca örnek bir devrimci ve hayatının tüm yönleriyle örnek bir insan olan Aziz Vatan'ın ardından yoldaşımız Levent Dölek'in yazdığı yazıyı ölümünün üçüncü yılında yayınlıyoruz.
Aziz Şah, 2 Ağustos 2012
Doğu Bloğu’nun dağılmasından sonra ortaya çıkan sol sivil toplumculuk da, sol sivil toplumculuğa reaksiyon olarak gelişen sağ sivil toplumculuk da “sınıf mücadelesinin reddine” dayalı yenilgi ideolojileridir. İki yenilgi ideolojisi arasına sıkışmış bir topluma devrimci Marksizm’den başka yol gösterecek reaksiyoner olmayan bilimsel bir yöntem yoktur. Sol ve sağ sivil toplumculuk aslında sermaye biriktirmenin “masum” olarak “toplumsal projeler” ile sunulmasıdırlar. Yenilgiden beslenen sınıf taarruzudurlar… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanı olması ile birlikte bu iki kesim arasındaki sivil...
Leyla Edip, 1 Ağustos 2012
Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Sürgü Beldesi'nde, bir kaç gün önce Alevi yurttaşlara yönelik girişilen saldırı, Maraş ve Çorum katliamlarını hatırlatıyor. Ramazan davulcusu yüzünden çıkan tartışma büyüyünce, oruç tutmayan Kürt-Alevi ailenin evini taşlayan kalabalık, daha sonra "Sivas katliamı yapacağız" diye bağırarak birçok evi taşlıyor. Jandarma sessiz. Müdahale etmiyor. Diğer yandan, Sivas'ın karanlığının hâlâ üzerimizde dolaştığını anlatan bu vahim tabloyu, sermayenin hem AKP'li hem CHP'li vekillerinin verdikleri hoşgörü mesajları tamamlıyor.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri