Gündemdekiler

Gerçek, 1 Şubat 2012
Devrimci İşçi Partisi, bir avuç sömürücü azınlığın kâbusunu gerçeğe dönüştürmek için yola çıkmıştır. Zaten hayatta kalmak için mücadele eden toplumun büyük çoğunluğunu, son bir mücadeleye daha çağırmaktadır. Sadece hayatta kalmak için değil, sınıfsız, sömürüsüz yeni bir hayat kurmak içindir çağrımız.
Gerçek, 28 Ocak 2012
Yaz kampımızı Ekim Devrimi’nin iki büyük önderinden birine, sınıf bilincini işçi sınıfına taşıyacak devrimci partinin teorisyeni ve muzaffer savaşçısına, Lenin'e adamıştık. Şimdi kış kampımızı Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu’nun (DEYK) Arjantin seksiyonu, bizim kardeş partimiz Partido Obrero’nun 2010 yılında katledilen genç militanı Mariano Ferreyra’ya adıyoruz. 
Gerçek, 18 Ocak 2012
Davada verilen kararla Türk yargısı bir kere daha bu ülkedeki halklara;  Ermeniyim, Kürdüm demeyin, Türklüğe halel getirmeyin dedi. Yargı bir kere daha, bu devlet sizi öldürürse, ölünüze sahip çıkmam dedi.
Gerçek, 17 Ocak 2012
Hrant Dink davasında baştan görünen neyse, beş yılın sonunda da o oldu. Bir derin devlet cinayeti daha devlet geleneğiyle ört bas edilerek, bundan sonra işlenecek faili “meçhul” cinayetlerin ve faşist saldırıların da önü açılmış oldu. Hrant Dink davasıyla ilgili olarak başından beri söylediğimizi yine söylüyoruz. Hrant’ın asıl katillerini, işi bu katilleri aklamak; aynı zamanda da ezilen halkların, sınıfların ve akımların, işçilerin, emekçilerin ve sosyalistlerin başını ezmek olan bu sistemin yargısı cezalandıramaz.
Gerçek, 16 Ocak 2012
KESK yirmi yılı aşkın muazzam mücadelelerle oluşmuş bir emekçi örgütüdür. Onu AKP hükümetinin saldırılarına terk etmeyeceğiz. Kürt hareketi milyonların desteklediği bir halk hareketidir. Tasfiye edilmesine izin vermeyeceğiz.
Aziz Şah, 15 Ocak 2012
(Enternasyonal Dayanışma - Kıbrıs) Denktaş, 12’ye 5 Kala kitabında şöyle der: “Körü körüne İngiliz dostluğu güttük”. Bu sözün hakkını vermiş bir ömür yaşamıştır Denktaş! Ölümü ile basında, “bir tarih göçtü” popülizmi yapıladursun, o “tarih” neyi anlatır?
Gerçek, 6 Ocak 2012
“Bugüne kadarki tarihin tamamı sınıf mücadelelerinin tarihi olmuştur.” Böyle diyordu Marx ve Engels Komünist Manifesto’nun ilk cümlesinde. Dünya bugün bir kez daha sınıflar arasında apaçık bir mücadelenin, ne mücadelesi savaşın sahnesi haline geldi.
Server Laçin, 4 Ocak 2012
Erdoğan’ın grup toplantısında sarf ettiği birkaç cümle var ki bunlar dikkate değer cümleler ve rutinin dışına çıkan cümleler. Malumunuz toplantı Erdoğan’ın hastalığından sonra gerçekleştirdiği ilk toplantı ki kendisi bu vesileyle toplantıya uzun bir teşekkür girişi ile başlıyor; ancak o sürede AKP içinde yaşananlara, bir takım kutuplaşma ve farklılıklara, çıkışlara, dahası hastalığı ile ilgili ortaya atılan iddialara değinmiyor, değinemiyor. Acaba onlara da teşekkür ediyor mu?
Gerçek, 1 Ocak 2012
2011 yılı AKP’nin gerici yüzünün kimsenin görmezlikten gelemeyeceği kadar çıplak biçimde ortaya çıktığı yıl oldu. Hükümet tutuklama kampanyalarını bir baskı sistemi haline getirdi, basını tam anlamıyla cendereye soktu, Kürt sorununda siyasi çözümün önünü tıkama ve her şeyi “askeri çözüm”e havale etme yolunda elinden geleni ardında komadı. Ama 2011 aynı zamanda AKP içinde ve etrafında kurulmuş olan iktidar blokunun ciddi şekilde zorlanmaya başladığı, hatta ilk çatlakların belirdiği bir yıl oldu. Öyle görünüyor ki burjuvazi, çok sarsıntılı bir yıl olacak gibi görünen 2012’ye on yıldır olmadığı...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri