nitelikli sağlıklı güvenli bir staj

Author(s): 

Staj meslek edinecek olan kişinin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemidir. Teorinin ve pratiğin bir araya geldiği staj bu sebeple öğrencilerin eğitiminde ve toplumsal anlamda önemli bir yere sahiptir. Fakat kapitalist düzende staj, öğrencilerin eğitimini bu şekilde tamamlaması için değil patronların ucuz emek gücü temin etmesi olarak kullanılıyor. Devlet ise öğrencilerin eğitiminin sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışıyor.

Gerçek'i paylaş:
nitelikli sağlıklı güvenli bir staj beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri