Karl Liebknecht

Author(s): 

Geçtiğimiz ay DİSK’in yaptırdığı “işçi sınıfının gerçeği” araştırmasını aktarmış, yazının sonunu da şöyle bağlamıştık. “Kani Beko, DİSK’in raporunu açıklarken “oku attıktan sonra nişan alınmaz. Önce nişan almak, hedefi iyi belirmek sonra oku fırlatmak gerek”, “somut durumu bilmeden ve ona uygun politikalar üretmeden sendikal mücadele başarıya ulaşamaz” demiş. Doğrudur ama raporun bilmediğimiz bir şeyi açığa çıkardığını da söyleyemeyiz. Dolayısıyla bugüne kadar uygun politikaları belirleyip uygulamamanın sorumluluğu ortada duruyor.”

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bundan bir yüzyıl önce, Birinci Dünya Savaşı günlerinde, bütün Avrupa ülkelerinin devlet adamları ve kapitalistleri, kolektif bir histeri içinde işçilerin ve emekçi halkın çocuklarını ölüm tarlalarına sürerken, bazı güçlü sesler bu çılgınlığa ve barbarlığa “dur!” diyordu. Bunların en önemlilerinden biri, Almanya’nın çok güçlü sosyalist partisinin sol kanadının önderlerinden Karl Liebknecht idi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bir yüzyıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nın kan ve ateşi içinde dünyanın en gelişkin, en “uygar” ülkelerinin kıtası Avrupa, bir başından ötekine bir insan mezbahasına dönmüşken, İsviçre’nin Zimmerwald adlı bir dağ kasabasında, İkinci Enternasyonal üyesi partilerden savaşa karşı tutum benimsemiş delegeler bir konferansta toplanıyordu. Bir çeyrek yüzyıl boyunca Komünist Manifesto’nun “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” şiarı zemininde mücadele etmiş olan Enternasyonal; Fransız, Alman, Avusturya, hatta Rus partilerinin liderlerinin çoğunluğunun ihaneti dolayısıyla fiilen çökmüştü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Trotskiy, sosyalizmin adının kirletilmesine karşı Marksizmin bayrağını tertemiz taşıyan büyük önderimizdir. Leninizmi 21. yüzyıla aktaran mirası tek başına onu modern çağın en büyük devrimcilerinden biri yapmaya yeter!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün dünyanın en uygar, en demokrat, en hoşgörülü insanları olarak dolaşıyorlar ortalıkta.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

HDP’nin ev sahipliğinde 1 Şubat 2014’te Avrupa, Türkiye, Kürdistan ve Kıbrıs’ı bir araya getiren toplantının programına şöyle bir göz attığımızda konferansın katılımcılarından Alman ve Yunan sol liberalizminin temsilcileri dikkat çeker: Die Linke ve SYRIZA. Bir de Kıbrıs Türk burjuvazisinin üç ana partisinden biri olan ve şu an hükümette olan CTP!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Post-Leninistler burjuva demokrasisinin hayaller dünyasında oyalanırken biz bir yandan insanlığın ezici çoğunluğuyla, % 99’la el ele sömürüyü, savaşı, ezilmeyi yeryüzünden sileceğiz; bir yandan da burjuvazi için diktatörlük, ama işçi sınıfı ve ezilenler için görülmemiş bir demokrasi, halklar arasında tarihte yaşanmamış bir kardeşlik temelinde gerçekten yeni bir dünyayı kuracağız!

Gerçek'i paylaş:
Karl Liebknecht beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri