Ermeni

Author(s): 

Neden Türklerin yanında Kürtler ve Ermeniler de var? Çünkü Osmanlı işçi sınıfında ve yoksul köylülüğünde Ermenilerin çok önemli yeri var. Çünkü Kürtlerin büyük çoğunluğu ortakçı, yarıcı, ırgat. Çünkü Anadolu’nun yoksul köylüleri içinde Türkler en kalabalık grup. Yani Türk-Kürt-Ermeni savaşta birlikte öldüler, çünkü yoksul ve emekçiydiler!

Gerçek'i paylaş:

Biz de bir gün gelecek, Kürtlere, Zazalara, Alevilere ve Ermenilere dönüp diyecek yüzü bulacağız: “Aramızda ırkçılar vardı. Bir aşamada birileri parlatıp başımıza getirdiler. Ama bakın görüyorsunuz, nasıl da yolcu ettik!”

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Trabzon’da Santa Maria Kilisesi’nin Katolik rahibi Andrea Santoro’nun 5 Şubat 2006′da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile başlayan, en önemli halkası 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in katledilmesi olan, ardından Malatya’da Nisan 2007’de üç Hıristiyan’ın boğazları kesilerek öldürülmesi ile devam eden ve yakın geçmişte 24 Nisan 2011’de Ermeni kardeşimiz Sevag Balıkçı’nın zorunlu askerlik hizmetini yaparken katledilmesiyle süren; genel olarak (resmi dilin “azınlık” dediği, bizim “yerli” demeyi tercih edeceğimiz) dinsel-etnik bakımdan farklı halklara ve temsilcilerine, özel olarak ise Ermenilere yönelik saldırılar son birkaç aydır yeni bir boyut kazandı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eğer Hrant’ı katledenler yaptıklarının arkasında duruyorsa o halde unutmamanın ötesine geçmek gerekiyor demektir. Hrant’ı savunanlar, halkların kardeşliğini savunanlar da yaptıklarının arkasında durmalıdır. Hrant’ı Nazi subayı ile kıyaslayanla BDP’lileri faşistlikle suçlayan aynı siyasettir. Hrant’ı katledenle Uludere’de çocuklara bomba yağdırarak kıyan aynı devlettir. Bu devletin saflarında demokratik müttefikler aramak boşunadır. “Taraf”ını Hrant’ın katillerinin aklayıcılarının yanında belirleyenlerin maskesi çoktan düşmüştür. Hrant’ın gerçek arkadaşları ve dostları bunların yanında durmak bir yana ancak bunlara karşı mücadele edebilir. Hrant’ı savunanlar yaptıklarının arkasında duracaksa Hrant’ın hesabını, Uludere’nin hesabını sormaya devam etmelidir. Cinayetlerin ve katliamların asıl sorumlularının cezalandırılması için mücadele etmelidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eğer Hrant’ı katledenler yaptıklarının arkasında duruyorsa o halde unutmamanın ötesine geçmek gerekiyor demektir. Hrant’ı savunanlar, halkların kardeşliğini savunanlar da yaptıklarının arkasında durmalıdır. Hrant’ı Nazi subayı ile kıyaslayanla BDP’lileri faşistlikle suçlayan aynı siyasettir. Hrant’ı katledenle Uludere’de çocuklara bomba yağdırarak kıyan aynı devlettir. Bu devletin saflarında demokratik müttefikler aramak boşunadır. “Taraf”ını Hrant’ın katillerinin aklayıcılarının yanında belirleyenlerin maskesi çoktan düşmüştür. Hrant’ın gerçek arkadaşları ve dostları bunların yanında durmak bir yana ancak bunlara karşı mücadele edebilir. Hrant’ı savunanlar yaptıklarının arkasında duracaksa Hrant’ın hesabını, Uludere’nin hesabını sormaya devam etmelidir. Cinayetlerin ve katliamların asıl sorumlularının cezalandırılması için mücadele etmelidir.

Gerçek'i paylaş:
Ermeni beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri