#direngezi

Author(s): 

Gezi direnişi ile başlayan halk isyanının 2. yıl dönümünde Kocaeli’de eylem yapıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçi sınıfı, emekçi halk ve gençlik seçimi beklemek yerine Gezi’nin isyan bayrağını yeniden açmalıdır. Bu aşağılık düzene razı olmayacağını yeniden haykırmalıdır. Erdoğan gidecektir. Onu emekçi halk götürmelidir. Onu emekçi halk yargılamalıdır. Ondan boşalan yeri emekçi halk doldurmalıdır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Antalya Gezi davasında, Devrimci İşçi Partisi üyesi Mustafa Cihan Yılmaz yoldaşımız, mahkemenin sanık sandalyesini sosyalizmin kürsüsüne dönüştürdü. Savunmasında baştan sona, halk isyanını ve milyonların eylemlerini savunan yoldaşımız, halk isyanının yargılanamayacağını, DİP’in amacının Gezi Parkı ile başlayan büyük halk hareketinde AKP hükümetini devirmek olduğunu söyledi.

Gerçek'i paylaş:

The Revolutionary Workers’ Party (DIP) of Turkey sent out an appeal to the rest of the Turkish left to intervene in the profound political crisis in Turkey actively as a united front so as to overcome the crisis in a direction consonant with the interests of the exploited and oppressed majority of society. This appeal was sent to over 20 socialist parties and circles and the Kurdish movement and its socialist allies, as well as all the left-wing members of parliament.

Gerçek'i paylaş:

Devrimci İşçi Partisi, Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu sarsıntılı günlerde, sömürülen ve ezilen kitlelerin inisiyatifi ele geçirmesi

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkiye bir yanardağ misali homurdanıyor. Hâkim sınıf güçleri birbirlerinin boğazına sarılmış durumda. Düzeni temsil eden hiçbir güç (AKP, cemaat, CHP, MHP, ordu vb.) topluma güven vermiyor. Ama halkın içinden bunların yerini alarak toplumu yönetecek bir güç çıkmadığı sürece, düzenin bu büyük krizi işçi sınıfının ve ezilenlerin çıkarına sonuçlanmayacak.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Antalya L tipi Cezaevinde tutsak yoldaşımız M.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Biz Yüzde 99'uz Platformu Bursa'daki ilk toplantısını 5 Ocak Pazar günü DİSK Tekstil İşçileri Sendikası'nda saat 14:00'te gerçekleştirecek. 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İzmir'de 26 Ocak 2103 günü KESK, DİSK ve TMMOB'un çağrısıyla yapılan Hükümet İstifa eylemi saat 18.30'da kitlenin Alsancak'ta toplanmasıyla başladı. 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Adana’da sendikaların,odaların, sol ve sosyalist yapıların çagrısıyla, 17 Aralık’ta ortaya saçılan yolsuzluklara karşı “hükümet istifa” yürüyüşü için İnönü Parkı’nda toplanıldı. 

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

#direngezi beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri