Danıştay

Author(s): 

Yargı istibdadın karşısında eğilmiyor, yerlerde sürünüyor! Ama hâlâ Türkiye’ye diz çöktürebilmiş değiller. Ayakta dimdik duran, her türlü baskıya karşı direnen, iktidarı adım adım yalnız bırakan emekçiler var. Ülkeyi ayakta tutan da bu ülkeyi yeniden kuracak olan da onlar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Anayasa Mahkemesi kararı, grev hakkını kullanmak üzere irade gösterecek işçiler ve sendikaları için sadece ek bir yasal dayanak sunuyor. Ancak bu irade ortaya konmadıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin kararının da Anayasa’nın da gerçek hayatta bir hükmü kalmıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bakanlar Kurulu'nun grev erteleme adı altında aldığı karar, bir grev yasağıdır. Grev hakkı yoksa sendika da yoktur!

Gerçek'i paylaş:
Danıştay beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri