1 Mayıs 2017

Author(s): 

Adana’da sendikalar, emek örgütleri ve siyasi partiler ise istibdad rejimine ve işçi sınıfının kazanılmış haklarının gasp edilmesine karş

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Antalya’da DİSK, Türk-iŞ, KESK, Birleşik Kamu-İş ve TMMOB’un  çağrısı ile düzenlenen 1 Mayıs mitingi coşkuyla gerçekleşti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eskişehir'de 1 Mayıs Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri tarafından Sıhhiye Meydanı'nda ortak

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ankara’da bu yıl iki ayrı 1 Mayıs mitingi gerçekleştirildi.

Gerçek'i paylaş:
1 Mayıs 2017 beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri