Kadıköy'de taşeron yasaklansın mitingi

Kadıköy'de 6 bine yakın işçi ve emekçi katıldığı, "taşeron yasaklansın" talebiyle bir miting düzenledi. DİSK, KESK, Türk-İş, TTB ve TMMOB'un çağrıcısı olduğu miting, Tepe Natilius ve Haydarpaşa kollarından yapılan yürüyüşle başladı. Binlerce emekçi taşerona karşı, Soma katliamının hesabını sormak için Kadıköy'e akın etti. 

DİP, mitinge "taşeron yasaklansın, herkese güvenceli kadro" pankartıyla katıldı. Haydarpaşa kolundan miting alanına yürüyen DİP kortejinden sık sık "Taşeron yasaklansın, Soma'nın katili AKP'nin şirketi, susma haykır taşerona hayır, madenler işçi denetimine" sloganları atıldı. Yapılan ajitasyonlarda, madenlerde ölümleri engellemek ve iş güvencesini tesis etmek için işçi denetiminde tazminatsız kamulaştırma mücadelesinin ön plana çıkarılması vurgulandı. Bunun ancak işçi hükümetine bağlanan siyasi bir mücadele programıyla mümkün olabileceği ifade edildi. "Sendikalar göreve genel greve, sendikalar göreve gerçek greve" sloganlarıyla da en etkili mücadele yöntemlerinden biri olan "genel grev" silahının kullanılması vurgulandı.

Tepe Natilius kolunda, DİSK'e bağlı sendikalar ile sol ve devrimci örgüt, parti ve dernekler yer aldı. DİSK'e bağlı sendikalar mitinge kitlesel katılmazken, Dev-Sağlık İş, Birleşik Metal ve Limter İş kortejleri canlılıklarıyla dikkat çektiler.

Haydarpaşa kolunda ise önde Türk-İş'e bağlı sendikalar, TMMOB, KESK; arkasında sol ve devrimci örgüt, parti ve dernekler yer aldılar. Düzen partilerinden İşçi Partisi ve CHP bu kolda yürüdüler. Türk-İş'in ana gövdesini Türk Metal sendikası oluşturdu. Miting programı daha başlamadan Türk-İş'in ana kitlesi çoktan alandan ayrıldı. KESK ise mitinge gücü oranında az bir kitleyle katıldı.

Kürsüde sendika ve oda temsilcileri birer konuşma yaptılar. Soma'dan gelen bir maden işçisi, tüm işçi sınıfının başı sağolsun derken, AKP ve katil şirketten hesap soran bir konuşma yaptı. Miting, müzik dinletileriyle sona erdi.

Alanda, DİP'in başlattığı "taşeron yasaklansın, herkese güvenceli kadro" çalışmasının bildirileri dağıtıldı. Miting alanında masa açılarak, taşeron çalışmanın yasaklanması talebiyle imza toplandı.