Bakırköy'de “Statü değil taşerona koşulsuz kadro!” eylemi

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi ve Deriteks İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği yeni bir sömürü saldırısının önünü açacak özel sözleşmeli personel uygulamasına karşı “Statü değil taşerona koşulsuz kadro!” şiarıyla 9 Kasım'da eylem gerçekleştirdi.

Eylem 12:30'da işçilerin Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. Meydanda toplanan işçiler sık sık ''Özelde, kamuda taşeron yasaklansın!'', ''Taşeron demek ölüm demektir!'', ''Kadrolu çalışmak istiyoruz!'', ''Madenler halkındır, halkın kalacak!'' sloganlarını attı.

Eylemde ilk sözü Deriteks İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan aldı. Arslan yaptığı konuşmada hükümetin taşeronu kaldıracağız yalanı ile işçileri oyaladığını belirtti. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun özelleştirilmesi ile ilgili maddeye karşı maden işçilerinin kazanımla sonuçlanan mücadelesini aktararak konuşmasını bitirdi. Ardından Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası adına eyleme destek konuşması yapıldı.

Yapılan konuşmadan sonra basın açıklamasını yapmak üzere sözü Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir aldı. İşçiler adına yapılan açıklamada taşeronlaştırmaya, özelleştirmeye, esnek çalışmaya, iş cinayetlerine, KHK'lar ile emekçilere yapılan saldıralara karşı mücadele çağrısı yapıldı. İşçi sınıfının toplumsal adaleti hakim kılacak güçte olduğu olduğu belirtilen açıklama ''Madenlerin özelleştirilmesi durdurulsun. Rödovans yasaklansın!'', ''İş cinayetlerinin durdurulması için etkin tedbirler alınsın!'', ''Taşeron işçilere verilen kadro sözü ayrıştırılmadan tutulsun!'' taleplerinin dile getirilmesi ile son buldu. İşçiler basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde eylemi noktaladı.