THY işçilerinin direnişi 278. gününde

Direnişteki THY işçileri, direnişlerinin 278 gününde gelenekselleşen Cumartesi yürüyüşlerini yaptılar. Hava-İş Genel Merkezi toplanan işçiler, sendikalar ve sol örgütler sloganlarla Bakırköy Özgürlük meydanına kadar yürüdüler.

Saat 13.30'da Hava İş Genel Merkezi önünde başlayan yürüyüşe önde THY işçileri arkada ise direnişe destek veren sendikalar ve sol örgütler katıldı. "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak", "Yaşasın sınıf dayanışması", "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği", "Ya 305 dönecek, ya şalterler inecek" sloganlarının atıldığı yürüyüş sonunda Bakırköy Özgürlük meydanında işçi kürsüsü kuruldu.

 

              DSCN4724         DSCN4727
İlk sözü Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçin aldı. Ayçin, hep birlikte mücadele ettiklerini şimdi de yasal olarak arabulucunun atandığını eğer 305 işçi işine dönmezse grev kararını alacaklarını söyledi. Ardından kitleye dönerek "grevde beraber miyiz?" diye sordu. İşçiler de Ayçin'e "evet" cevabını verdiler. Ayçin konuşmasından sonra eyleme destek için gelen çok sayıda kurumun isimini teker teker saydı ve konuşmacıları mikrofona davet etti. Konuşmalarda genel olarak THY işçilerinin 278 günlük mücadele azmi selamlandı. Birlikte mücadele vurgusu öne çıkarıldı. Yapılan konuşmalar sırasında söz alan Bank Sen İstanbul Şube sekreteri yoldaşımız Armağan Tulunay, THY işçilerini selamladıktan sonra THY işçileriyle ile banka emekçilerinin ortak yönlerinden bahsetti. Havayolu işçilerinin uçakta geçen iş hayatı dolayısıyla banka ve plaza emekçilerinin ise gece yarılarına kadar çalıştıkları için çocuklarını, ailerinin göremediklerini söyledi. 12 Eylül'ün banka emekçilerinin sendikasını ve grev hakkını yasakladığını bundan sonra da birer birer haklarının ellerinden alındığını söyledi. 2001 ve 2008 krizlerinde bankacılık sektöründe kitlesel işten çıkarmalar yaşandığını, sadece bir bankada 1500 işçinin bir günde işten atıldığını söyledi. İşyerlerinde THY emekçilerinin mücadelesini örnek gösterdiklerini ifade eden Tulunay, THY işçilerinin yanında olacaklarını söyledi. 305 işçi işe dönene kadar THY işçilerini yalnız bırakmayacaklarını belirten Tulunay "yaşasın sınıf mücadelesi, yaşasın sınıf dayanışması" sözleriyle konuşmasını bitirdi.
Son olarak THY direnişçisi kadın bir işçi basın açıklamasını okudu. Açıklamada, THY direnişçi kadınları, 2013 8 Mart'ını Atatürk Havalimanı Dış Hatlar direniş yerinde 12.00'de bir eylemle karşılayacağı belirtildi. THY 24.dönem toplu iş sözleşmesinde resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda anlaşma sağlanamaması durumunda sendikanın grev kararı alacağı vurgulandı. 305 işçinin haksız işten çıkarılmasının toplu sözleşme sorunu olduğu ifade edilirken doğacak tüm olumsuzluklardan THY yönetiminin sorumlu olduğu söylendi.
Konuşmalardan sonra Bandosol trampet, davul ve zilleriyle, grup Sol Minör ise Kürtçe ve Arapça ezgileriyle bir müzik dinletisi sundu. Halay ve sloganlarla eylem sona erdi.