THY işçileri mücadeleye devam ediyor

29 Mayıs 2012 günü iş bırakma eylemi sonucu 305 THY işçisi işten atılmıştı. Aradan geçen 264 gündür Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde direnen THY işçileri, Bakırköy Özgürlük Meydanında bir eylem yaptılar.

Saat 13.30’da Hava-İş genel merkezi önünde toplanan işçiler, sendikalar ve sol gruplar Bakırköy Özgürlük meydanına doğru yürüyüşe geçtiler. Tek taraflı olarak caddeyi trafiğe kapatan kitle, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Direne direne direnişten zafere” sloganlarını attılar.

Bakırköy Özgürlük meydanında işçi kürsüsü kuruldu. İlk sözü Hava-İş Genel Sekreteri Mustafa Yağcı aldı. Yağcı, destekçi örgütlerin isimlerini saydıktan sonra direnişle ilgili bilgiler verdi. THY yönetiminin masaya çağıran Yağcı, iş barışı sağlanmazsa Hava-İş’in grev kararını asacağını söyledi. Ardından direnişe destek veren kurumlara söz verildi. Birarada Yaşam Derneği başkanı Muharrem Karaca, THY işçilerinin mücadelesinin insan haklarının ve demokrasinin kökleşmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti. Karaca’dan sonra Pınar Turan bir konuşma yaptı. Açlık grevleriyle ilgili bir konuşmasından dolayı işten atılan ücretli bir öğretmen olduğunu söyleyen Turan, sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik yetiştirilmek istenmediğini söyledi. Ardından DİP Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek ve şovenist cepheden HKP ile İşçi Partisi temsilcileri söz aldı. İP temsilcisi, ‘ne Fettulah ne AKP bizim esas düşmanımız Amerika’dır’ biçiminde bir konuşma yaptı. HKP temsilcisi ise, Mısır’da milyonlarca yoksulun ayaklanmasını Libya’daki emperyalist işgalle bir tutarak ‘bunların hepsi Amerika’nın oyunudur’ dedi.

Yoldaşımız Levent Dölek ise THY kabin görevlilerine tasarlanan yeni kıyafetler ve onun üzerine süren tartışmaları eleştirerek konuşmasına başladı. 'THY’li kabin görevlilerine en çok grev önlüğü yakışır' diyen yoldaşımız, THY işçilerinin topuklu ayakkabıyla da grev yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. Yunanistan’da Selanik kentinde inşaat malzemeleri üreten Viome işçilerinin fabrikaya el koyduğunu ve üretime geçtiğini, onların selamını getirdiğini belirten yoldaşımız, ‘patronsuz bir fabrikanın, patronsuz bir dünyanın olabileceğini' söyledi. Hamdi Topçular olmadan, Kotiller olmadan THY'nin olabileceğini ama işçiler olmadan THY'nin olamayacağını vurguladı. Kürt meselesinde dün işçilere ırkçılığı, milliyetçiliği aşılayanların bugün barıştan ve çözümden bahsettiğini belirten Dölek, kardeşliği, barışı sağlayacak olanın emekçiler olduğunu, Tekel işçilerinin kardeşlik açılımını yaptığını vurguladı.

Son olarak direnişçi THY işçisi Yusuf Uçar basın açıklamasını okudu. Uçar, işe iade davalarında mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, işçilerin yasadışı grev yapmadığını, tam tersine bunun demokratik hak kullanımı olduğunu belirlediğini söyledi. THY yönetimini bir kez uyardıklarını belirten Uçar, ‘işverenin daveti grevse, bizim de bu davete cevabımız grev olacaktır’ dedi.

Basın açıklamasından sonra eylem halaylarla sona erdi. Eyleme DİP, TKP 1920, UİD-DER de destek verdi.