Hani grev yoktu? Grevciler artıyor THY sıkışıyor!

 

THY’de grev dördüncü gününe girdi. Greve katılanların sayısı her geçen gün artıyor. Grev başladığı sırada uzun süreli yurtdışı uçuşlarında olan ya da dinlenmede olan işçiler döner dönmez onlarca hatta yüzlercesi ile greve katılıyorlar.

Cuma günü bin kişiyi aşkın grevci THY Genel Müdürlük önünde buluştu bugün de sayının daha da artması bekleniyor. THY yönetiminin “grev yok” şeklindeki söyemlerinin yalan olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Her geçen an THY yönetimi uçuşları gerçekleştirmekte zorlanıyor. Part-time işçilerin yanı sıra eğitimde olan ve sertifikasını almamış işçiler de grev kırıcı olarak uçuşlara sürülüyor. Grev kırıcı kaptanlar usulleri bozarak anonslarda adlarını söylemiyor. Çünkü uçuşlarda yapılan usülsüzlüklerden bizzat kaptanlar da sorumlu tutuluyor.

Grevci sayısı arttıkça sıkışan THY yönetimi dün Hava-İş sendikasına görüşme çağrısı yaptı. Bu çağrı basında Hamdi Topçu’nun bir demeciyle yapılınca Hava-İş sendikası bu çağrıyı dikkate almadı. Ardında THY yönetimi faks çekerek resmi bir çağrıda bulundu.

Sendika grevin başından beri görüşmeye açık olduklarını söylüyor. Aynı zamanda grevci sayısının her geçen gün artması ve THY yönetiminin sıkışması Hava-İş sendikasının pazarlık gücünü de arttırıyor. Bir yıla yakın süredir işten atıldıkları için direnen 305 işçi bugün grevin de motor gücünü oluşturuyor. Aylarca süren direniş Hava-İş sendikasına kararlı, becerikli ve mücadeleci bir çekirdek grup kazandırmış durumda. İşveren yanlısı basında Atilay Ayçin’in görüşmeye hazır olduklarını söylemesi 305’ten taviz sinyali olarak sunulsa da 305 işçinin durumu hala toplu sözleşmenin diğer kalemlerinin yanındaki önemini koruyor.   

Sendikanın son görüşme çağrısına verdiği resmi cevap ise şöyle:

"Değerli Basın ve Kamuoyu;

4. gününe giren THY grevimiz başarı ile sürmektedir. Dün THY A.O Yönetimince önce basında sonra sendikamızın basın üzerinden yapılan çağrıları resmi çağrı olarak görmediğini beyan etmesiyle, faksla gönderilen yazı ile tarafımıza TOPLU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMA çağrısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuz bu resmi yazıyı değerlendirerek aşağıdaki yanıtın verilmesini karar vermiştir.

Bu yazı ile bize yapılan çağrı toplu iş sözleşmesine UYUŞMAZLIK MADDELERİ çerçevesinde GÖRÜŞMELERİN KESİLDİĞİ NOKTADAN yeniden başlatılması çağrısı değildir.

Yazıda kullanılan üslup ve yaklaşım hem THY çalışanlarına hem de Hava-İş sendikası tüzelliğine saygı duymayan bir niteliktedir. Bunu reddediyoruz.

THY A.O Yönetimi 5 ay önce İLK GÖRÜŞMEDE sunduğu teklifleri dayatmaktadır. Bu da kabul edilemez.

Bu yazıda belirtilen 22 Mayıs 2013 tarihine kadar süre verilmesi ve bu süreye kadar bu DAYATMA SÖZLEŞMESİNİN imzalanmaması halinde, yine 6356 sayılı yasada belirtilen yasal çerçeve ihlal edilerek sendikalı olan olmayana, greve katılmayanlara 23. Dönem toplu iş sözleşmesi ile tek taraflı zam uygulanacağı şeklindeki değerlendirmede, işverenin hukuksuzluklarına bundan sonrada devam edeceğinin göstergesidir.

23. dönem toplu iş sözleşmesi yasal olarak yürürlükteyken bile onlarca ihlalde bulunan işverenin, grev sürerken tüm hakları aynen uygulayacağı sözüne inanmak ve güvenmenin yorumunu sorunları bizzat yaşayan siz çalışanlara bırakıyoruz.

İşverenin asıl amacı toplu iş sözleşmesiz ve sendikasız bir THY A.O yaratmaktadır. Geçen iki dönemdir yapılan yetki itrazları, geçen dönem getirilen grev yasağı ve bu dönem denenen grev kırıcılığı girişimleri hep bu amaca yönelik sistemli bir saldırıdır.

Böyle bir yaklaşım toplu iş sözleşmesinin asıl amacı olan iş barışı ve huzurunun tesis edilmesini yok etmek anlamı taşımaktadır.

HAVA-İŞ sendikası olarak ÇALIŞAN-ŞİRKET-ÜLKE yararını değerlendirmek suretiyle, şirketin temsilcisi THY A.O ve işçilerin temsilcisi HAVA-İŞ sendikası olarak ülkemizde yasalarla tanınan ve çerçevesi çizilen toplu iş sözleşme müzakereleri esaslarında KARŞILIKLI SAYGIYI ZEDELEMEDEN uyuşmazlık maddelerinin kaldığı yerden ve GREVİN SONUÇLANDIRILMASINI SAĞLAYACAK bir noktada müzakereye hazır olduğumuzu belirtiriz.

Sendikamız bu değerlendirmeler çerçevesinde THY A.O Yönetimince tarafımıza gönderilen bu yazıyı resmi olarak yanıtlayacaktır. Saygılarımızla"